Rekordní den dárcovství Giving Tuesday v Česku – na dobročinnost se vybralo 71 milionů korun

4. 12. 2019

Včerejší světový den dárcovství Giving Tuesday se stal historicky nejštědřejším úterým v Česku. Na dobročinné projekty se 3. prosince 2019 podařilo v Česku vybrat celkem 70 990 649 Kč.

Do Giving Tuesday se zaregistrovalo 333 dárcovských výzev. Nejčastěji vyzývaly jednotlivé charitativní projekty k pomoci dětem, lidem s hendikepem a seniorům. Giving Tuesday v Česku čtvrtým rokem pořádala Asociace společenské odpovědnosti. „Po celém světě padaly na Giving Tuesday filantropické rekordy. A Česko nezůstalo pozadu. Letos se na dobročinné účely v Česku podařilo vybrat bezmála 71 milionů korun a dělo se nespočet dobrých skutků. Lidé darovali nejen peníze, ale také oblečení, potraviny, krev nebo třeba svůj čas. Tím však naše práce nekončí. Nezáleží na tom, jestli je čtvrtek nebo zrovna úterý. Pomáhat je třeba každý den. Každý den je ten správný čas konat dobré skutky,“ uvedla Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Prostřednictvím portálu Darujme.cz poslali lidé v rámci Giving Tuesday dárcovských výzev na dobročinné projekty 6 550 674 Kč. Kromě finančních příspěvků byla letos trendem i materiální pomoc – na charitativní účely se podařilo vybrat 5 tun oblečení a v rámci zaměstnaneckých sbírek se vybralo 640 kg potravin. Do sbírky potravin se zapojily firmy, ale třeba i zaměstnanci ministerstva zahraničních věcí. Prostřednictvím online Sbírky potravin na Tesco.cz a Rohlik.cz darovali lidé potřebným pomoc ve výši 2 287 000 Kč.

Vůbec nejštědřejším počinem v rámci Giving Tuesday bylo podepsání pětileté spolupráce společnosti Livesport se vzdělávací organizací EDUin ve výši 30 000 000 Kč. K proměně českého vzdělávání je nutný silný zájem veřejnosti, v čemž hrají důležitou roli média. Novináři pak potřebují kvalitní a nestranné zdroje informací. Jsme rádi, že do příštích let získáváme silného a štědrého spojence, který nám umožní jim takové informace zprostředkovávat,“ uvedl Jan Dolínek, výkonný ředitel EDUin.

Nejštědřejší veřejnou sbírkou letošního ročníku dne dárcovství byl benefiční večer StarDance pro Centrum Paraple. Za jediný večer lidé na konto pomoci lidem na vozíčku poslali 15 235 748 Kč. Kromě veřejných sbírek probíhaly i ty firemní –zaměstnanci Skupiny ČEZ vybrali sumu nejvyšší a Nadace ČEZ částku ještě znásobila, a to na celkových 6 330 562 Kč. Peníze poputují ke 104 lidem v tíživé životní situaci.

Letos se do Giving Tuesday zapojovali v rámci dárcovství na školách také žáci, studenti i nejmladší děti. Například děti ze školní družiny ZŠ Beroun vyráběly vánoční přání klientům domova pro seniory nebo děti ze základní školy Jeseník vybíraly peníze na skutečný dárek od organizace Člověk v tísni.

Záštitu letošnímu ročníku Giving Tuesday udělili hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek, hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská, primátorka Brna Markéta Vaňková a opět primátor hlavního města Zdeněk Hřib. „Jsem velmi rád, že se i letos hl. m. Praha aktivně zapojila do oslav dne dárcovství a dobrých skutků. Celý svět se v tento den spojí, aby pomáhal, konal dobro a vrátil společnosti něco nazpět. Podarovat slabší sociální vrstvy finančním darem nebo i jiným způsobem by mělo být v moderní společnosti naprosto přirozené a automatické,“ uvedl pražský primátor Zdeněk Hřib.

Svátek dárcovství Giving Tuesday se slaví po celém světě od roku 2012, a to vždy první úterý po Black Friday jako protipól k jeho hromadění a materialismu. Do Giving Tuesday se zapojuje více než 150 zemí, Česko se nejštědřejšího dne v roce pod hlavičkou Asociace společenské odpovědnosti letos účastnilo počtvrté.

Partnery letošního ročníku Giving Tuesday byli Albatros Media, Nadace Vodafone a Skupina ČEZ. Partnerem výzkumu o dárcovství je agentura Ipsos.

O Asociaci společenské odpovědnosti

Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je největší iniciativa společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) OSN v Česku. Hájí zájmy více než 300 členů z řad korporátního, neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru s cílem zvýšit jejich potenciál a kompetence v oblasti CSR a SDGs. Od roku 2017 uděluje prestižní Ceny SDGs za naplňování globálních cílů a je organizátorem unikátního ženského fotbalu Global Goals World Cup v Česku. Více na www.spolecenskaodpovednost.cz.