Remobil splnil výzvu, daroval 100 000 Kč pro Jedličkův ústav a školy

14. 7. 2017

Zhruba po roce a půl se podařilo splnit výzvu společnosti Remobil. Dokázali vysbírat 10 tisíc nepotřebných mobilních telefonů!

Jedličkův ústav a školy tím získal 100 tisíc Kč na vybavení místnosti fyzioterapie, jelikož z každého sebraného mobilu věnovala společnost Retela na tyto účely 10 Kč. Navíc se významným způsobem podařilo ochránit životní prostředí kolem nás. Díky recyklaci materiálů, které mobilní telefon obsahuje, došlo k úspoře 299 000 litrů vody a do ovzduší nebylo vypuštěno 15 860 kilogramů ekvivalentu CO₂. Hendikepovaní a jinak znevýhodnění pracovníci, kteří mobilní telefony v odborných firmách třídí a rozebírají, získali 1 600 hodin práce.

Kampaň v číslech:

  • auta nemusí najet 96 707 km,
  • uspořeno 299 000 litrů vody,
  • nevypuštěno 15 800 kg CO₂ do ovzduší,
  • 1 600 hodin práce pro hendikepované,

U příležitosti dnu mládeže došlo spolu s ministerstvem obrany k slavnostnímu předání šeku na 100 000 Kč pro Jedličkův ústav a školy. Akce se konala na letišti Kbely a svou účastí ji podpořil ministr obrany Martin Stropnický i další zástupci zapojených či pořádajících firem.

Společnost Retela tímto děkuje všem zaměstnancům a účastníkům výzvy! Obrovské díky patří všem sběrným místům, kterých se podařilo od začátku projektu vytvořit přes 350 a samozřejmě všem jednotlivcům, kterých se ve firmách, školách i obcích zúčastnilo přes 50 tisíc.

Povědomí spotřebitelů o možnostech recyklace je stále velmi nízké. Nepoužívané telefony uschované v domácnostech znamenají ztrátu důležitých materiálů a při nesprávné manipulaci jsou potenciálním zdrojem znečištění životního prostředí. Každý rok se v ČR prodá okolo 2 až 3 miliónů mobilních telefonů, celosvětově potom asi 1,5 miliardy. Jelikož trh začíná být nasycen, znamená to, že ročně vzniká podobné množství nepotřebných mobilních telefonů – nový telefon nahradí starý telefon. Proto je třeba informovat o této problematice a přemýšlet nad problémy dnešního globálního světa, který je založen zejména na spotřebě, a snažit se lidi vzdělávat, je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mohou přispět k řešení problému. Remobil je řešením, které může být vnímáno jako „kapka v moři“, ale jde o důležitý příspěvek k trvale udržitelnému rozvoji.

Remobil proto nemůže jinak než vyhlásit společně s Jedličkovým ústavem a školami další výzvu sběru 10 000 mobilů! Opět potřebují podporu a zapojení co největšího počtu lidí. Každý z nás totiž může „mobilem ze svého šuplíku“ přispět ke společnému cíli a opravdu pomoci.

Více informací o projektu Remobil a nové výzvě naleznete na webových stránkách www.remobil.cz a na Facebooku Remobil.