Role UN Global Compact je ve snižování emisí zásádní

2. 12. 2015

COP21: Zástupci 190 zemí se sešli v Paříži, aby dohodli další postup v boji proti globálnímu oteplování.

Není už otázkou, zda se staneme nízkouhlíkovou ekonomikou. Otázkou je jak,” vysvětluje výkonná ředitelka UN Global Compact Lise Kingo. Přijít s konkrétními kroky je jedním z úkolů mezinárodní klimatické konference COP21, která v těchto dnech probíhá v Paříži. Účastní se jí zástupci více jak 190 zemí s cílem připravit mezinárodní a právně závaznou úmluvu pro udržení globálního oteplování pod 2 °C.

Opatření ke snížení globálního oteplování jsou na mezinárodní úrovni implementovány od klimatické konference v Riu de Janieru v roce 1992, kdy vzešel v platnost Kjótský protokol. Průmyslovým zemím byly poprvé přiděleny závazné cíle pro snížení emisí. Po více jak dvou dekádách boje s globálním oteplováním jsou vidět první výsledky i čím dál větší podpora soukromého sektoru. UN Global Compact v tomto hraje zásadní roli.

„Vybudovali jsme největší koalici firem, které se aktivně podílejí na zlepšování klimatických podmínek. Pravidelně jsme podporovali firmy v proměně jejich byznys modelů, přijímání enviromentálních politik a transparentnosti ohledně jejich aktivit,” říká Lise Kingo. „Nyní jsme v Paříži, abychom podpořili mezinárodní úmluvu, která bude výhodná pro odpovědné podniky a zamezí škodlivému chování.”

Zájmu podniků i jednotlivců o enviromentální politiku si všímá i zakladatel UN Global Compact, Georg Kell: „Přibývá důkazů, že důraz na udržitelnost vede i k lepším finančním výsledků, takže nová generace zajímající se o udržitelnost má velké šance, že s sebou přinese opravdové změny.”