Rovnost mužů a žen v Česku? 46 % Čechů si myslí, že na řídících funkcích ve firmách není dost žen

8. 3. 2018

Ve spolupráci s agenturou Ipsos dnes představujeme výzkum, který se zaměřil na téma postavení žen v Česku a na pátý z tzv. Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN (SDG5 – Rovnost mužů a žen).

Celý svět dnes slaví International Women’s Day (Mezinárodní den žen). Asociace společenské odpovědnosti, která se svými aktivitami zaměřuje také na postavení žen ve společnosti, dnes při této příležitosti pořádá akci s podtitulem „Budoucnost je růžová“. Touto akcí, která se koná v unikátních prostorách Kaple svatého Kříže u Apolináře v Praze, zároveň startuje další ročník prestižních Cen SDGs, které inspirují celý svět. Hledají mimo jiné české projekty, jenž podporují rovnoprávnost a mají pozitivní dopad na společnost.

Podle předpovědi Světového ekonomického fóra (WEF) se úplné rovnosti žen a mužů dočkáme až za neuvěřitelných 217 let. WEF také uvádí, že se míra zapojení žen na vedoucích postech ve dvanácti sledovaných odvětví zvyšuje v průměru o 2 %. Celosvětová účast žen v národních parlamentech dle OSN dosáhla v roce 2017 celkem 23,4 %, což je o 10 procentních bodů více než v roce 2000.

Muži jsou stále placeni mnohem více než ženy. Jejich výdělky navíc rostou rychleji. To znamená, že rozdíly v odměňování se rozšiřují navzdory četným iniciativám za platovou rovnost a zveřejňování platů. Průměrná mzda pro ženy v roce 2017 byla 12 000 amerických dolarů, oproti 21 000 americkým dolarům u mužů, což uvádí studie Global Gender Gap Report 2017. Česko obsadilo ve světovém žebříčku rovnosti žen a mužů 88. místo. Rovné šance v Česku existují jen ve vzdělávání, nejhůře si tradičně české ženy vedou na trhu práce, slabé je i zastoupení žen v politice. Lepší výsledky než Česko měla například Ghana, Rusko či Uganda.

„Z výzkumu Ipsosu pro naši asociaci vyplývá, že přesně polovina české populace se v práci setkala s platovými rozdíly mezi muži a ženami, 42 % také s diskriminací matek. Ženy jsou placeny hůře než ženy ve všech zemích světa. Island se tak snaží s platovou nerovností bojovat zákonem. Platit ženám méně než mužům je zde od nového roku nelegální,” uvádí Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Cílem výzkumu od společnosti Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti bylo zjistit názory české populace týkající se tématu rovnosti žen a mužů. „Celkem 46 % české populace se domnívá, že zastoupení žen ve vrcholových funkcích ve firmách není dostatečné. Na druhou stranu si pouze 24 % Čechů myslí, že by tento problém vyřešily kvóty“, komentuje výsledky Tomáš Macků, ředitel výzkumu a komunikace agentury Ipsos a dodává, „více jak polovina Čechů si myslí, že se postavení žen v české společnosti po roce 1989 zlepšilo“.

Další část výzkumu se týkala otázky, v jakém pracovním prostředí jsou ženy zvýhodňovány oproti mužům. Nejčastěji zaznívala práce s dětmi, práce ve školství, a poté administrativa a kancelářská práce. 64 % Čechů by rádo ve vrcholných funkcích vidělo více žen. Taky si ale myslí, že by měly dobře zvládat i roli matek a manželek.

Výzkum byl představen u příležitosti Mezinárodního dne žen 2018 s podtitulem „Budoucnost je růžová“, kterou organizuje Asociace společenské odpovědnosti v unikátních prostorách Kaple svatého Kříže u Apolináře v Praze. Svůj pohled na rovnoprávnost zde pěti osobními pohledy představí Barbara Nesvadbová, Monika Benešová, Lenka Bradáčová, Tomáš Sedláček a Monika Hilšerová.

Asociace společenské odpovědnosti tak zároveň startuje další ročník prestižních Cen SDGs, které inspirují celý svět. Hledají mimo jiné české projekty, jenž podporují rovnoprávnost a mají pozitivní dopad na společnost.Zdroj: Tisková zpráva A-CSR