Rozhovor s vedoucím Úřadu vlády ČR

18. 12. 2016

Na podzim se 160. členem platformy Asociace společenské odpovědnosti stal i Úřad vlády, který plánuje ve spolupráci s našimi členy rozvíjet agendu udržitelného rozvoje v ČR.

O společenské odpovědnosti a udržitelnosti jsme si pro náš zimním zpravodaj povídali s vedoucím Úřadu vlády, Ing. Pavlem Dvořákem.

Jak osobně vnímáte společenskou odpovědnost?

Společenskou odpovědnost vnímám jako povinnost udržet si etické standardy ve vztahu ke společnosti, životnímu prostředí i ve vnitřním fungování Úřadu vlády. Klademe důraz především na důstojné pracovní podmínky, protikorupční opatření a společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek, ale i na ochranu životního prostředí.

Úřad vlády se nedávno stal členem Asociace společenské odpovědnosti. Proč jste se rozhodli do platformy vstoupit a co od svého zapojení očekáváte?

Zapojení do této sítě bychom rádi využili k popularizaci udržitelného rozvoje. Aktuálně chceme hlavně propagovat Cíle udržitelného rozvoje přijaté OSN pro příštích patnáct let. Rádi bychom do jejich naplňování v České republice zapojili nevládní organizace, soukromé firmy a občany. Věřím, že členství se pro Úřad vlády stane dobrou komunikační platformou, která nám umožní lépe pochopit, čím můžeme sami přispět k udržitelnému rozvoji a zároveň podpořit ostatní v naplňování principů společenské odpovědnosti. V neposlední řadě chceme být příkladem dalším úřadům a doufáme, že nás budou následovat.

Na jaká témata společenské odpovědnosti se Úřad vlády zaměřuje?

Úřad vlády se na otázky společenské odpovědnosti zaměřuje dvojím způsobem. Jednak ve svých vnitřních pravidlech a také ve vlastní „úřední činnosti“ – tvorbě dlouhodobých koncepcí a plánů.

Dovnitř Úřadu jde především o striktní protikorupční opatření, máme Etický kodex zaměstnanců Úřadu vlády a interní protikorupční program. Letos se nám povedlo dotáhnout projekt na zateplení pláště a výměnu oken u provozní budovy vedle Strakovy akademie. Cílem bylo snížit spotřebu tepla. Nechali jsme si spočítat uhlíkovou stopu, tedy kolik emisí skleníkových plynů je spojených s činností Úřadu. Díky tomu jsme získali certifikát Sledujeme/Snižujeme CO2. Teď tedy víme, jaké množství emisí produkujeme, a můžeme začít pracovat na jejich snižování a přispět tak svým dílem v boji proti změnám klimatu. Snažíme se o společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek, především nakupování výrobků s nízkou spotřebou. Poctivě třídíme odpad a snažíme se také vzniku odpadů předcházet pomocí opatření zaměřených na úsporu papíru a tonerů. Toto jde ruku v ruce s elektronizací administrativních činností, například důsledným využíváním datových schránek.

Druhým směrem jsou pak agendy, o které se jako Úřad staráme, a tady je toho opravdu hodně. Právě vzniká Národní akční plán pro byznys a lidská práva. Ten by měl zlepšit prostředí pro neziskový sektor a systémovou podporu dárcovství, včetně dárcovství firem. Připravujeme také pravidla dotací pro mezioborové sítě neziskovek, které by pomohly dlouhodobějšímu financování. Dalšími tématy jsou znevýhodněné či zranitelné skupiny obyvatel. V rámci strategií a politik v této oblasti chceme ovlivňovat i podnikatele, kteří by mohli tyto lidi zaměstnávat. Jde třeba o Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, Strategii romské integrace do roku 2020 anebo Strategie rovnosti žen a mužů.

Celý rozhovor s vedoucím Úřadu vlády si můžete přečíst zde.