Sainsbury’s se zavazuje k boji proti plýtvání potravinami jedním milionem liber

15. 11. 2016

Řetězec supermarketů Sainsbury’s představil nejnovější počínání v boji proti plýtvání potravin. V rámci druhé fáze pětiletého programu „Waste Less, Save More“ na podporu snižování plýtvání investuje do řady měst a obcí po celé Anglii.

Do programu se zapojilo přes 110 měst a obcí. A právě do nich se Sainsbury’s rozhodlo investovat na 1 milion liber. Tento krok navazuje na úspěch první etapy programu, která započala v lednu 2016 ročním výzkumem.

Plýtvání potravinami se stává ožehavým tématem po celé Evropě. Británie však produkuje více potravinového odpadu než řada jiných evropských zemí. Proto byl v zemi přijat národní akční plán s ambiciózním cílem snížit potravinový odpad na polovinu do roku 2025. Již přes dva roky spolupracují různé organizace včetně Sainsbury’s k nalezení řešení, jak tento cíl naplnit.

Podle Paula Crewe, manažera pro udržitelný rozvoj v Saintbury’s, počet zúčastněných organizací programu dokazuje rostoucí zájem o problematiku plýtvání. Omezení plýtvání má rozsáhlý dopad nejen na životní prostředí, ale také dokáže ovlivnit rozpočet britských rodin. Nespotřebované potraviny byly naceněny na 700 liber ročně pro každou domácnost.

Kromě finanční podpory bude Sainsbury’s také zajišťovat šíření již získaných poznatků prostřednictvím uspořádání společných setkání, školících programů a poskytování podpory zavádění nových technologií do domácností.

Program „Waste Less, Save More“ byl zahájen v roce 2015 s cílem nacházet řešení, jak méně plýtvat a zároveň tak více spořit. Každoročně domácnosti vyhodí okolo 7 milionů tun nespotřebovaných potravin v hodnotě zhruba 12,5 bilionu liber.

Současné projekty, které jsou testovány, zahrnují například program „Fab Foods“, v rámci jehož jsou zapojováni žáci základních škol, kteří se podílejí na snižování plýtvání ve školních jídelnách. Jedním z dalších projektů je testování chytrých ledniček se zabudovanými kamerami, které monitorují obsah ledničky s možností okamžitého náhledu přes smartphone. Smyslem projektu je eliminace nákupu potravin, které již doma jsou. Nákupy dublovaných surovin totiž stojí Británii 1,5 bilionu liber každý rok.

Zdroj: Sustainable Brands, Sainsbury’s Commits £1m to Radically Reduce Food Waste in the UK, 10. listopadu 2016, volně přeloženo z aj, celý článek zde