SANANIM v době pandemie

21. 1. 2022

Pandemie výrazně zasáhla i organizaci SANANIM, která se zaměřuje na léčbu závislostí. I oni byli v březnu 2020 postaveni před zcela novou situaci a museli ji okamžitě řešit.

Prvních 14 dní od vypuknutí epidemie v SANANIM především zoufale bojovali s nedostupností jakýchkoli ochranných prostředků (desinfekce, roušky, respirátory, štíty atd…). Přestože organizace pracuje s lidmi na ulici, k dispozici tenkrát měli jen minimum ochranných prostředků pro zaměstnance a získat další bylo velmi obtížné. Od počátku března se jejich zaměstnanci a klienti v Doléčovacím centru a v komunitách v rámci pracovní terapie pustili do šití roušek. Šili nejen pro vlastní potřebu, ale hlavně pro klienty, kteří v prvních dnech zůstávali zcela nechránění. Pandemie i následná opatření ještě více odhalily osamocenost závislých lidí ve společnosti. Pracovníci terénních programů a kontaktního centra proto okamžitě zintenzivnili svoji práci, masivně informovali své klienty o nemoci, o vládních opatřeních a nařízeních a snažili se jim zajistit základní prostředky k přežití zejména v podobě jídla.

Služby nešlo omezit, protože duševní stav lidí se postupem doby výrazně zhoršoval a počet klientů SANANIMu narůstal. Důkazem jsou i statistické údaje, kdy počet klientů oproti roku 2019 narostl o 19 %. Počet vyměněných stříkaček se zvýšil o 16 %.

V tomto období se jim zároveň také vyplatily zkušenosti s on-line léčebnými programy koncimshulenim.cz a koncimshranim.cz. Zvládali jak individuální tak skupinovou terapii on-line, i když je pro léčbu v hodnější vidět se s klienty face to face.

Už v dubnu 2020 se SANANIMu podařilo rozjet testování na COVID 19 v terénu i v kontaktním centru. Testovali jak zaměstnance, tak i klienty ve snaze ochránit společnost a zamezit přenosu nemoci. Postupem času se organizace zapojila i do práce v kovidáriích, kde se léčili lidé bez domova s drogovou závislostí.

Restaurace Café Therapy, kavárna u divadla Studio DVA a bistro na Pedagogické fakultě UK, které organizace provozuje, byly pro veřejnost uzavřeny. Jejich zaměstnanci však nezaháleli a připravovali balíčky jídla pro lidi bez domova. Ty pak rozváželi po Praze. Spolupracovali s dárcem surovin, společností Rohlik.cz a s neziskovou organizací Naděje. Každý týden tak rozdělili až tunu potravin těm, kteří ji v danou chvíli potřebovali. Zkrátka se rozhodli nezůstat jen tak nečině stát a pomáhali na všech frontách. Za tuto svoji práci byli nominováni na cenu Nadace VIA – Hrdina za časů krize. Všechny tyto výzvy organizace zvládla, přestože za sebou nemá žádného velkého donora.

Ani v současné době SANANIM s bojem proti pandemii nepolevuje. Očkuje lidi bez domova přímo v ulicích Prahy, udržuje všechny své služby plně v chodu a reaguje na nové potřeby v souvislostí s vývojem pandemie.


Zdroj: SANANIM v době pandemie. SANANIM. Tisková zpráva, 18. 1. 2022.

Související

FOREWEAR „upekl“ recyklované zápisníky pro Biopekárnu Zemanka

Přejít na článek

Zdeněk Chlopčík naučil s Nadací ČEZ tančit mladé autisty. Zadarmo

Přejít na článek