Sbírka na obnovu nemocničního altánu pod Petřínem

19. 12. 2019

Kongregace milosrdných sester svatého Karla Boromejského ve spolupráci s drážďanskou univerzitou (TUD) revitalizují zahrady pod Petřínem (zahrady Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze).

Součástí zahrad je památkově chráněný zchátralý altán, který kvůli byrokracii nesmí být součástí projektu revitalizace. Boromejky se snaží altán zrekonstruovat z vlastních zdrojů (je důležitou součástí zahrady – místa, kam chodí nejen pacienti nemocnice na procházky). Nemají na to však dostatek vlastních prostředků a tak se obracejí na Vás, zda byste se prosím nestali součástí zkultivování této historické památky formou příspěvku na výrobu kalendáře pro rok 2021.

Projektová dokumentace je již zpracována. Boromejky mají v plánu zažádat o finanční podporu na rekonstrukci této památky MHMP, avšak budou potřebovat finance na spoluúčast.

 

Budoucí stav altánu

Přispět můžete jakoukoliv částkou na číslo účtu: 1028743011/0100, var. symbol 1837.

Na darovanou částku Vám vystavíme fakturu a v případě zájmu umístíme Vaše logo do kalendáře. Kalendář si lze též po domluvě za dobrovolný příspěvek objednat.


Více informací zde: https://kolackovagabriela.wixsite.com/altan