SDG Compass_příručka pro podnikání v souladu s SDGs

25. 9. 2016

U příležitosti prvního výročí přijetí SDGs vydala Národní síť Global Compact Česká republika unikátní publikaci na podporu rozvoje Cílů udržitelného rozvoje u firem.

Přesně před rokem, 25. září 2015, na Summitu Organizace spojených národů (OSN) o udržitelném rozvoji světa v New Yorku, oficiálně přijalo 193 členských států Agendu pro udržitelný rozvoj 2030 (více zde), která obsahuje i 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs = Sustainable Development Goals).

A symbolicky právě dnes, u příležitosti prvního výročí přijetí SDGs, vydává Národní síť Global Compact Česká republika za podpory Rady kvality ČR a ve spolupráci s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj unikátní příručku SDG Compass. Průvodce pro udržitelné podnikání v souladu s globálními cíli.

Příručka SDG Compass vysvětluje, jakým způsobem se SDGs dotýkají podnikatelského světa, a nabízí firmám nástroje a znalosti, které jim pomohou začlenit globální cíle do jejich podnikových strategií. Příručka obsahuje pět kroků, které firmám umožní maximalizovat jejich příspěvek k naplnění SDGs. Firmy tak mohou v závislosti na tom, jak dalece se jim již podařilo začlenit udržitelnost do své základní podnikové strategie, pomocí těchto pěti kroků nastavit své aktivity v souladu s principy SDGs.

SDG Compass byl vyvinut převážně pro velké společnosti, malým a středním podnikům a dalším organizacím však může sloužit jako cenný zdroj inspirace.

Online verzi průvodce v českém jazyce zobrazíte pod odkazem zde. Tištěnou verzi publikace si můžete vyzvednout v sídle Asociaci společenské odpovědnosti (Impact Hub Praha) koncem září nebo na našich nadcházejících akcích.