7 Dostupné
a čisté energie

Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny

Inspirace z Česka

Energeticky soběstačná obec Kněžice

Od roku 2006 realizuje obec Kněžice projekt s názvem „Energeticky soběstačná Obec Kněžice“, který se skládá z teplovodního rozvodu centrálního zásobování teplem v celé obci, z kotelny na biomasu, z bioplynové stanice s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla z bioplynu. Projekt ovlivnil naprosto zásadně ovzduší v obci. Šetří 11 000 tun CO2 ročně a zadržuje vodu v přírodě (produkuje 23 000 m3 digestátu, kterým se hnojí pole).

více

Revitalizace Českobrodské školy od Ecoten

Při návrhu obnovy pražské střední školy v Českobrodské ulici byl kladen důraz na udržitelnost a její tři základní pilíře – environmentální, sociálně-kulturní či ekonomicko-organizační po dobu životního cyklu. Budova jako historicky první získala nejvyšší zlatý certifikát SBToolCZ. Realizace několika inovativních opatření vedle běžně dostupných technologií vytvořila unikátní komplex zajišťující mitigaci i adaptaci na změnu klimatu a zároveň living lab.

více

První plovoucí soláry

První česká plovoucí fotovoltaická elektrárna vznikla pod taktovkou Skupiny ČEZ ve Štěchovicích. Na horní nádrži přečerpávací vodní elektrárny testuje energetická společnost plovoucí soláry již několik let a postupně rozšiřuje jejich kapacitu. V roce 2023 začal v Česku tento jedinečný projekt dodávat energii do rozvodné sítě. Solární panely se v blízkosti vodní hladiny ochlazují, což zvyšuje jejich účinnost, a současně svým umístěním snižují odpařování vody i pomáhají udržovat a zlepšovat její kvalitu.

více

Inspirace ze zahraničí

Voda díky hydropanelům na solární pohon

Hydropanely vyvinuté společností Zero Mass Water generují čistou pitnou vodu ze dvou nekonečných zdrojů – slunečního světla a vzduchu. Hydropanely obsahují speciální adsorpční materiály, které zachycují vodní páru ze vzduchu, která je následně kondenzována na vodu pomocí solární energie ze solárních článků instalovaných v panelech. Tyto adsorpční materiály přitahují pouze částice vody, což znamená, že vytvořená voda nebude kontaminována znečišťujícími látkami ze vzduchu.

více

Mrakodrap Pearl River Tower vytvářející větrnou energii

Mrakodrap Pearl River Tower, který se nachází ve městě Guangzhou v Číně, má integrovanou výrobu větrné elektrárny a je jednou z energeticky nejvýkonnějších konstrukcí na světě. Celkem 309 metrů vysoká věž směřuje vítr do dvou velkých otvorů v budově, kde větrné turbíny vytvářejí energii pro provoz budovy. Mezi další udržitelné prvky patří integrované solární panely, dvojitá zateplovací opěrná stěna, podzemní větrání a řešení pro maximální přísun denního světla.

více

Systém dálkového chlazení

Systém dálkového chlazení komerčních a průmyslových budov v dánské Kodani používá pro ochlazování potrubí mořskou vodu. Voda z přístavu je dostatečně studená, aby eliminovala spotřebu elektrické energie v procesu chlazení. Kromě čistého a udržitelného zdroje chlazení systém také zabírá méně prostoru, není tolik hlučný, je méně nákladný a také energeticky úspornější než konvenční klimatizace na bázi kompresoru.

více

Aktuality na téma SDG 7

Jaká byla letošní Květnová výzva? Čísla a data 2024

Přejít na článek

Elektrifikace mobility v Evropě: Roste zájem o elektrokola i elektromobily

Přejít na článek

Mediální analýza: česká média podceňují dopad zemědělství na klimatickou krizi

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Šetřete energií a snažte se snižovat její spotřebu.

  1
 • Využívejte obnovitelné zdroje energie pro teplo i světlo.

  2
 • Nakupujte elektřinu od vodních, větrných a slunečních elektráren.

  3
 • Místo jednorázových baterií používejte baterie dobíjecí.

  4
 • Ve svém domě či bytě zabraňte zbytečnému úniku tepla, utěsněte okna i dveře.

  5
 • Nastavte si v létě termostat na nižší teplotu než v zimě.

  6
 • Nahraďte běžné žárovky úspornými.

  7

Co můžete udělat jako firma

 • Využívejte energii z obnovitelných zdrojů.

  1
 • Při výrobě snižte na minimum emise skleníkových plynů.

  2
 • Omezte využívání fosilních paliv.

  3
 • Nepodporujte subjekty, které propagují nevhodné energetické technologie.

  4

Podcíle

Do roku 2030 zajistit všem přístup k cenově dostupným, spolehlivým a moderním energetickým službám

Do roku 2030 podstatně zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na celosvětovém energetickém mixu

Do roku 2030 celosvětově zdvojnásobit energetickou účinnost

Do roku 2030 zlepšit mezinárodní spolupráci ve zpřístupňování výzkumu a technologií čisté energie, včetně energie z obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a pokročilých a čistších technologií fosilních paliv; podporovat investice do energetické infrastruktury a technologií čisté energie

Do roku 2030 rozšířit infrastrukturu a vylepšit technologie pro dodávky moderních a udržitelných energetických služeb pro všechny v rozvojových zemích, zejména v nejméně rozvinutých a malých ostrovních rozvojových státech

zpět na SDGs