7 Dostupné
a čisté energie

Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny

Inspirace ze zahraničí

Systém dálkového chlazení

Systém dálkového chlazení komerčních a průmyslových budov v dánské Kodani používá pro ochlazování potrubí mořskou vodu. Voda z přístavu je dostatečně studená, aby eliminovala spotřebu elektrické energie v procesu chlazení. Kromě čistého a udržitelného zdroje chlazení systém také zabírá méně prostoru, není tolik hlučný, je méně nákladný a také energeticky úspornější než konvenční klimatizace na bázi kompresoru.

více

Společnost Sanivation

Společnost Sanivation poskytuje účinné sanitační služby lidem ve městech ve východní Africe. Odpady z moderních toalet zpracovává a vyrábí z nich cenově dostupné palivové zdroje. Instalace je zdarma, společnost účtuje pouze malý měsíční poplatek za údržbu toalet. Poté je tento odpad zpracován a kombinován se zemědělským odpadem ve zpracovatelském závodě společnosti a přeměněn na brikety.

více

Mrakodrap Pearl River Tower vytvářející větrnou energii

Mrakodrap Pearl River Tower, který se nachází ve městě Guangzhou v Číně, má integrovanou výrobu větrné elektrárny a je jednou z energeticky nejvýkonnějších konstrukcí na světě. Celkem 309 metrů vysoká věž směřuje vítr do dvou velkých otvorů v budově, kde větrné turbíny vytvářejí energii pro provoz budovy. Mezi další udržitelné prvky patří integrované solární panely, dvojitá zateplovací opěrná stěna, podzemní větrání a řešení pro maximální přísun denního světla.

více

Inspirace z Česka

Adler Czech

Projekt hybridní fotovoltaické elektrárny firmy Adler Czech v jejím logistickém centru v Ostravě je jedinečnou kombinací fotovoltaiky na střeše i fasádě, kogeneračních jednotek pro výrobu tepla ze zemního plynu, chytrého nabíjení elektromobilů a manipulačních strojů, měření a regulace. Unikátnost technologií spočívá v jejích propojení do jednoho celku a možnosti predikce a softwarového řízení v závislosti na počasí, aktuálním využití a požadavcích provozu.

více

BioCNG pro Brno

Projekt Institutu Cirkulární Ekonomiky s názvem BioCNG pro Brno poukázal na cenný potenciál energetický i materiálový, který je skryt v biologicky rozložitelných odpadech a který je v současné době většinou bez užitku mařen na skládkách odpadu. Města a obce disponují infrastrukturou pro příjem a nakládání s odpadem od svých obyvatel a živnostníků. Pokud vhodným způsobem zpracují biologicky rozložitelné odpady, namísto jejich pouhé likvidace, mohou z nich získat čistou energii, použitelnou například k pohonu městských autobusů nebo vozidel městských služeb.

více

Úsporné a bezpečné veřejné osvětlení

Technické služby Tábor, jako majitel soustavy veřejného osvětlení (VO), zajišťují osvětlení ve městě Tábor a jeho příměstských částech. Současná technologie umožňuje modernizovat celou soustavu s významnou úsporou energie, při zachování požadované bezpečnosti pro chodce i řidiče. Rozsáhlý systém VO v počtu 5 689 světel je nutné provozovat s ohledem na stárnutí, za citlivého přístupu architektů i světelných techniků. Úspora elektrické energie a servisních nákladů tak dosahuje významných hodnot.

více

5 důležitých faktů o čisté energii

Energie je a vždy bude součástí našich životů. Musíme se ale zamyslet, z jakých zdrojů energii čerpáme.

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG7

Siemens vyhlásil třiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty a mladé vědce

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Šetřete elektřinou a vypojte ze sítě elektroniku a spotřebiče, které nepotřebujete.

  1
 • Šetřete energií a snažte se snižovat její spotřebu.

  2
 • Využívejte obnovitelné zdroje energie pro teplo i světlo.

  3
 • Nakupujte elektřinu od vodních, větrných a slunečních elektráren.

  4
 • Místo jednorázových baterií používejte baterie dobíjecí.

  5
 • Vytahujte ze zásuvek počítač, varnou konvici a ostatní elektrické spotřebiče v době, kdy je potřebujete.

  6
 • Nakupujte od firem, které využívají obnovitelné zdroje energie.

  7
 • Ve svém domě či bytě zabraňte zbytečnému úniku tepla, utěsněte okna i dveře.

  8
 • Nastavte si v létě termostat na nižší teplotu než v zimě.

  9
 • Nahraďte běžné žárovky úspornými.

  10

Co můžete udělat jako firma

 • Využívejte energii z obnovitelných zdrojů.

  1
 • Při výrobě snižte na minimum emise skleníkových plynů.

  2
 • Omezte využívání fosilních paliv.

  3
 • Nepodporujte subjekty, které propagují nevhodné energetické technologie.

  4

Podcíle

Do roku 2030 zajistit všem přístup k cenově dostupným, spolehlivým a moderním energetickým službám

Do roku 2030 podstatně zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na celosvětovém energetickém mixu

Do roku 2030 celosvětově zdvojnásobit energetickou účinnost

Do roku 2030 zlepšit mezinárodní spolupráci ve zpřístupňování výzkumu a technologií čisté energie, včetně energie z obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a pokročilých a čistších technologií fosilních paliv; podporovat investice do energetické infrastruktury a technologií čisté energie

Do roku 2030 rozšířit infrastrukturu a vylepšit technologie pro dodávky moderních a udržitelných energetických služeb pro všechny v rozvojových zemích, zejména v nejméně rozvinutých a malých ostrovních rozvojových státech

zpět na SDGs