7 Dostupné
a čisté energie

Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny

Inspirace pro děti

Energie s přesahem

Kolibřík energie vám dává tři důvody, proč byste měli odebírat společensky prospěšnou energii. Má pro vás férové podmínky a současně polovina zisku půjde na rozvojové projekty ScioŠkol. Díky unikátnímu projektu a jednoduché platformě tak ušetříte za své energie a navíc budete vytvářet dlouhodobě finanční profit pro vaši ScioŠkolu a podporu jejího dlouhodobého rozvoje. Je čas budovat společensky prospěšný byznys v oblasti energetiky. Každá spotřebovaná MWh vygeneruje 100 Kč právě na podporované projekty.

více

FastMEDIC

Záchranář, který se k pacientovi případně ke zraněnému ve špatně dostupném terénu dostane pomocí elektrokola rychleji než sanitka a poskytne mu tak včasnou první pomoc, to je FastMEDIC. Hlídka se skládá vždy ze záchranáře a zdravotníka, kteří jsou vybaveni batohem se základními věcmi na ošetření od sterilního krytí po automatický defibrilátor. Na elektrokolech jsou záchranáři vybavení navigačním a komunikačním systémem, propojení se zdravotnickou záchrannou službou a jsou vždy ve střehu.

více

Zeleně vyrobené sušenky

Biopekárna Zemanka je český výrobce sladkých bio sušenek a slaných bio krekrů. V Zemance odebírají energii pouze z obnovitelných zdrojů společnosti Nano Energies. Celkově uplatňují pravidla ekologicky šetrného provozu – používají pouze ekologické čisticí prostředky, zejména s bio složkami, recyklované kartony a papíry.

více

Inspirace ze zahraničí

Systém dálkového chlazení

Systém dálkového chlazení komerčních a průmyslových budov v dánské Kodani používá pro ochlazování potrubí mořskou vodu. Voda z přístavu je dostatečně studená, aby eliminovala spotřebu elektrické energie v procesu chlazení. Kromě čistého a udržitelného zdroje chlazení systém také zabírá méně prostoru, není tolik hlučný, je méně nákladný a také energeticky úspornější než konvenční klimatizace na bázi kompresoru.

více

Společnost Sanivation

Společnost Sanivation poskytuje účinné sanitační služby lidem ve městech ve východní Africe. Odpady z moderních toalet zpracovává a vyrábí z nich cenově dostupné palivové zdroje. Instalace je zdarma, společnost účtuje pouze malý měsíční poplatek za údržbu toalet. Poté je tento odpad zpracován a kombinován se zemědělským odpadem ve zpracovatelském závodě společnosti a přeměněn na brikety.

více

Mrakodrap Pearl River Tower vytvářející větrnou energii

Mrakodrap Pearl River Tower, který se nachází ve městě Guangzhou v Číně, má integrovanou výrobu větrné elektrárny a je jednou z energeticky nejvýkonnějších konstrukcí na světě. Celkem 309 metrů vysoká věž směřuje vítr do dvou velkých otvorů v budově, kde větrné turbíny vytvářejí energii pro provoz budovy. Mezi další udržitelné prvky patří integrované solární panely, dvojitá zateplovací opěrná stěna, podzemní větrání a řešení pro maximální přísun denního světla.

více

Inspirace z Česka

Adler Czech

Projekt hybridní fotovoltaické elektrárny firmy Adler Czech v jejím logistickém centru v Ostravě je jedinečnou kombinací fotovoltaiky na střeše i fasádě, kogeneračních jednotek pro výrobu tepla ze zemního plynu, chytrého nabíjení elektromobilů a manipulačních strojů, měření a regulace. Unikátnost technologií spočívá v jejích propojení do jednoho celku a možnosti predikce a softwarového řízení v závislosti na počasí, aktuálním využití a požadavcích provozu.

více

BioCNG pro Brno

Projekt Institutu Cirkulární Ekonomiky s názvem BioCNG pro Brno poukázal na cenný potenciál energetický i materiálový, který je skryt v biologicky rozložitelných odpadech a který je v současné době většinou bez užitku mařen na skládkách odpadu. Města a obce disponují infrastrukturou pro příjem a nakládání s odpadem od svých obyvatel a živnostníků. Pokud vhodným způsobem zpracují biologicky rozložitelné odpady, namísto jejich pouhé likvidace, mohou z nich získat čistou energii, použitelnou například k pohonu městských autobusů nebo vozidel městských služeb.

více

Úsporné a bezpečné veřejné osvětlení

Technické služby Tábor, jako majitel soustavy veřejného osvětlení (VO), zajišťují osvětlení ve městě Tábor a jeho příměstských částech. Současná technologie umožňuje modernizovat celou soustavu s významnou úsporou energie, při zachování požadované bezpečnosti pro chodce i řidiče. Rozsáhlý systém VO v počtu 5 689 světel je nutné provozovat s ohledem na stárnutí, za citlivého přístupu architektů i světelných techniků. Úspora elektrické energie a servisních nákladů tak dosahuje významných hodnot.

více

Soukromý: 5 důležitých faktů o čisté energii

Energie je a vždy bude součástí našich životů. Musíme se ale zamyslet, z jakých zdrojů energii čerpáme.

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG7

Startuje registrace do Zářijové výzvy Do práce na kole. Podpoří Evropský týden mobility

Přejít na článek

Společnost DPD navazuje na spolupráci s Ukliďme Česko a stává se patronem Mezinárodního dne čistého ovzduší

Přejít na článek

Co mohou pro lepší svět udělat děti

 • Když odcházíte z místnosti, zhasněte světlo.

  1
 • Místo sledování televize běžte raději na procházku do přírody.

  2
 • Nenechávejte otevřené okno, když se v místnosti topí. Větrejte krátce a často.

  3
 • Když je váš mobil nebo tablet nabitý, vždy vypojte nabíječku ze zásuvky.

  4
 • Zeptejte se rodičů, jestli doma odebíráte energii z udržitelných zdrojů.

  5

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Šetřete energií a snažte se snižovat její spotřebu.

  1
 • Využívejte obnovitelné zdroje energie pro teplo i světlo.

  2
 • Nakupujte elektřinu od vodních, větrných a slunečních elektráren.

  3
 • Místo jednorázových baterií používejte baterie dobíjecí.

  4
 • Ve svém domě či bytě zabraňte zbytečnému úniku tepla, utěsněte okna i dveře.

  5
 • Nastavte si v létě termostat na nižší teplotu než v zimě.

  6
 • Nahraďte běžné žárovky úspornými.

  7

Co můžete udělat jako firma

 • Využívejte energii z obnovitelných zdrojů.

  1
 • Při výrobě snižte na minimum emise skleníkových plynů.

  2
 • Omezte využívání fosilních paliv.

  3
 • Nepodporujte subjekty, které propagují nevhodné energetické technologie.

  4

Podcíle

Do roku 2030 zajistit všem přístup k cenově dostupným, spolehlivým a moderním energetickým službám

Do roku 2030 podstatně zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na celosvětovém energetickém mixu

Do roku 2030 celosvětově zdvojnásobit energetickou účinnost

Do roku 2030 zlepšit mezinárodní spolupráci ve zpřístupňování výzkumu a technologií čisté energie, včetně energie z obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a pokročilých a čistších technologií fosilních paliv; podporovat investice do energetické infrastruktury a technologií čisté energie

Do roku 2030 rozšířit infrastrukturu a vylepšit technologie pro dodávky moderních a udržitelných energetických služeb pro všechny v rozvojových zemích, zejména v nejméně rozvinutých a malých ostrovních rozvojových státech

zpět na SDGs