2 Konec
hladu

Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství

Inspirace z Česka

Sbírka potravin

Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem –darem trvanlivých potravin a drogerie. Všechny vybrané produkty putují prostřednictvím regionálních potravinových bank přímo do odběratelských neziskových organizací, které pomáhají například opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným postižením.

více

SOS do školky

Projekt SOS (Svačinka – Oběd – Svačinka) do školky je jedním z projektů organizace WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Cílem projektu je pomoci dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit dětem stravování v mateřské škole. Díky projektu děti získají zdravou a vyváženou stravu, kterou v období růstu tolik potřebují. Zároveň je zabezpečena jejich předškolní výchova, jež je významnou přípravou na školní docházku.

více

S Lidlem šetříme jídlem

Projekt S Lidlem šetříme jídlem má za cíl snížení objemu potravinového odpadu. Ve všech prodejnách Lidl najdete v blízkosti pekárny speciální stojany s taškami plnými ovoce a zeleniny. Za jednotnou cenu 25 Kč získáte 3 kg různorodého ovoce a zeleniny z poškozených balení, z balení, ve kterém byl špatný třeba jen jeden kus, ale ostatní jsou v pořádku, a takzvané jednodenní artikly.Ty podléhají rychleji zkáze a druhý den už není možné nabídnout je za plnou cenu.

více

Inspirace ze zahraničí

Zero waste veganská restaurace

Vojtech Végh je světoznámý šéfkuchař, autor knihy SURPLUS: THE FOOD WASTE GUIDE FOR CHEFS a zakladatel první zero waste a veganské restaurace na světě. Strávil více než deset let prací v restauracích po celém světě, od bister po restaurace s hvězdičkou Michelin a od Anglie po Kambodžu. Bylo pro něj skličující vidět množství jedlého potravinového odpadu vytvořeného v kuchyni restaurací. Rád zpochybňuje způsob, jakým myslíme hlavně o jídle.

více

Hinoman

Společnost Hinoman je izraelský zemědělský start-up, který se zaměřuje na pěstování rostliny s vysokým obsahem proteinu zvané Mankai. Mankai je možné pěstovat celoročně a je nenáročná na vodu, půdu a energii. Hinoman strávil téměř 10 let kultivací této zeleniny a vývojem udržitelných metod pro její pěstování. Cílem pěstitelů je, aby se Mankai do roku 2025 stala známou a dobře dostupnou značkou potravin.

více

Hampton Creek

Společnost Hampton Creek hledá v rámci své značky Just nové využití rostlinných bílkovin s cílem přeměnit současný potravinový systém tak, aby dobré a chutné jídlo bylo zároveň zdravé, udržitelné a cenově dostupné. Projekt je založen na analýze více než 400 000 druhů rostlin, které by mohly být využity k výrobě potravin. První z řady nových udržitelných produktů je například rostlinná majonéza Just Mayo nebo veganská míchaná vajíčka.

více

Aktuality na téma SDG 2

30 let pomoci a 30 let úsilí o snižování plýtvání s potravinami

Přejít na článek

New Food Forum: Češi a Češky nakupují rostlinné alternativy častěji. Snižují svou spotřebu masa ve prospěch zdraví

Přejít na článek

Češi umějí pomáhat. Jarní Sbírka potravin vynesla 467 tun zboží

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Nakupujte lokální a sezónní suroviny.

  1
 • Zamrazujte si na později jídlo, které nesníte.

  2
 • Kupujte i „ošklivou“ zeleninu a ovoce.

  3
 • Zkuste postupně snižovat množství jídla, které vyhazujete.

  4
 • Vyhledávejte lokální, sezónní a fair trade výrobky.

  5

Co můžete udělat jako firma

 • Plaťte zaměstnancům takovou mzdu, díky které mohou svým rodinám zajistit dostatek výživného jídla.

  1
 • Zajistěte zaměstnancům možnost výživného jídla při práci.

  2
 • Požadujte po dodavatelích šetrný přístup k půdě, zvířatům a ekosystémům.

  3
 • Neplýtvejte vodou a požadujte totéž od svých dodavatelů.

  4
 • Jako obchodní řetězce spolupracujte s místními potravinovými bankami.

  5

Podcíle

Do roku 2030 vymýtit hlad a zajistit přístup všem lidem, zejména chudým a ohroženým, včetně malých dětí, k bezpečné, výživné a dostačující stravě po celý rok

Do roku 2030 odstranit všechny formy podvýživy a do roku 2025 dosáhnout mezinárodně dohodnutých cílů ohledně zakrnění a hubnutí dětí mladších pěti let a vyřešit výživové potřeby dospívajících dívek, těhotných a kojících žen a starších osob

Do roku 2030 zdvojnásobit zemědělskou produktivitu a příjmy malých zemědělců – zejména žen, původních obyvatel, rodinných farmářů, pastevců a rybářů – pomocí zajištění bezpečného a rovného přístupu k půdě, dalším výrobním zdrojům (a vstupům), znalostem, finančním službám, trhům a vytvářením příležitostí k vytváření přidané hodnoty a přístupu k zaměstnání v nezemědělském sektoru

Do roku 2030 zajistit/zavést systémy udržitelné výroby potravin a (zavést) odolné zemědělské postupy, které zvýší produktivitu a výrobu a pomohou zachovat ekosystémy posilující schopnosti půdy přizpůsobit se klimatické změně, extrémnímu počasí, suchu, záplavám a dalším pohromám, a které postupně zlepší kvalitu půdy

Do roku 2020 zajistit zachování genetické rozmanitosti osiv, pěstovaných plodin, hospodářských a domácích zvířat a jejich divoce žijících příbuzných druhů, mimo jiné pomocí správně spravovaných a diverzifikovaných semenných a rostlinných bank na národní, regionální i mezinárodní úrovni a zajistit přístup ke spravedlivému sdílení přínosů z využívání genetických zdrojů a tradičních poznatků, v souladu s mezinárodními dohodami

Zvýšit investice, mimo jiné i prostřednictvím posílené mezinárodní spolupráce, do venkovské infrastruktury, zemědělského výzkumu a nadstavbových služeb, vývoje technologií a genových bank zvířat a rostlin za účelem zlepšení zemědělských výrobních kapacit v rozvojových zemích, zejména v těch nejméně rozvinutých

Napravit a předcházet obchodním omezením a pokřivením na světových zemědělských trzích, mimo jiné prostřednictvím souběžného odstranění všech forem dotací na vývoz a dalších opatření s obdobným účinkem, v souladu s mandátem rozvojového kola v Dauhá

Přijmout opatření k zajištění řádného fungování trhu potravinářských komodit a jejich derivátů a usnadnit včasný přístup k informacím o trhu, včetně informací o potravinových rezervách, s cílem přispět k omezení extrémní volatility cen potravin

zpět na SDGs