2 Konec
hladu

Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství

Inspirace ze zahraničí

Hinoman

Společnost Hinoman je izraelský zemědělský start-up, který se zaměřuje na pěstování rostliny s vysokým obsahem proteinu zvané Mankai. Mankai je možné pěstovat celoročně a je nenáročná na vodu, půdu a energii. Hinoman strávil téměř 10 let kultivací této zeleniny a vývojem udržitelných metod pro její pěstování. Cílem pěstitelů je, aby se Mankai do roku 2025 stala známou a dobře dostupnou značkou potravin. Podle Rona Salpetera, generálního ředitele firmy Hinoman, mladší generace chtějí vědět, co jejich strava obsahuje a jaký to má vliv na planetu. Salpeter si také myslí, že v budoucnosti regulační orgány vymyslí systém označování potravin, podle kterého se dozvíme, kolik živin, které jsou v jídle obsaženy, skutečně vstřebáme a jaký je dopad dané potraviny na životní prostředí.

více

Share Our Strength a ukončení dětského hladu v Americe

Hillary Sterling, výkonná šéfkuchařka restaurace Vic v newyorské NoHo, se pyšní tím, že ztělesňuje ty nejlepší principy italské kulinářské tradice: vaří lahodná jídla, která obsahují místní sezónní ingredience, a zároveň minimalizuje plýtvání potravinami. V její kuchyni není vyhozena mrkev ani pastinák. Tato vášeň inspirovala kuchařku k tomu, aby se společně s dalšími kuchaři dobrovolně účastnila kampaně No Kid Hungry pořádané organizací Share Our Strength. Ta se zaměřuje na vymýcení dětského hladu ve Spojených státech prostřednictvím speciálních programů, jako jsou školní snídaně či letní obědy.

více

Hampton Creek

Společnost Hampton Creek hledá v rámci své značky Just nové využití rostlinných bílkovin s cílem přeměnit současný potravinový systém tak, aby dobré a chutné jídlo bylo zároveň zdravé, udržitelné a cenově dostupné. Projekt je založen na analýze více než 400 000 druhů rostlin, které by mohly být využity k výrobě potravin. První z řady nových udržitelných produktů je například rostlinná majonéza Just Mayo nebo veganská míchaná vajíčka.

více

Inspirace z Česka

Česká federace potravinových bank

Česká federace potravinových bank (ČFPB) je zastřešující organizací potravinových bank v Česku. Zastupuje všech 15 fungujících potravinových bank. Potravinové banky jsou neziskové organizace, které shromažďují potraviny a distribuují je charitativním a dobročinným organizacím. Skrze ně se potraviny dostávají ke koncovým klientům – dětem, seniorům, samoživitelkám, postiženým, lidem bez domova a v nouzi. Potraviny banky získávají od obchodních řetězců, z potravinových sbírek, od pěstitelů, producentů i jednotlivců. Minimálně ze 75 % se jedná o potraviny, které by jinak byly zlikvidovány. Snaží se minimalizovat plýtvání, a tak pomáhat potřebným. Jejich důležitou aktivitou boje proti hladu je Sbírka potravin, kterou pořádají dvakrát ročně.

více

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

Zemědělská půda je místem, kde se mnohdy střetávají různé zájmy – například snaha o vyšší výnosy a snaha hospodařit udržitelně s ohledem na krajinu. V souvislosti s využíváním biomasy jako obnovitelného zdroje energie se zvyšuje podíl plodin, které jsou erozně nebezpečné (například kukuřice) nebo jsou spojené s nadužíváním glyfosátů (například řepka). Nesprávné hospodaření má celou řadu závažných negativních dopadů na úrodnost půdy a její mimoprodukční funkce. Proto vznikl nástroj Biomasa, který umožňuje vyhodnocovat soulad využívání biomasy s principy trvalé udržitelnosti. S nástrojem Biomasa přišel Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, který je veřejnou výzkumnou institucí odpovědnou za rozvoj poznání a přenos poznatků týkajících se komplexních meliorací, pedologie, tvorby a využití krajiny.

více

Potravinová banka Praha a Středočeský kraj

Komunitní kuchyň bojuje proti plýtvání potravinami a vzdělává své klienty, například lidi bez domova, v oblasti stravování a skladování potravin. V kuchyni vzniká Zbytkoláda, která se vaří z nerozdané a nespotřebované zeleniny a ovoce. Kuchyň ožívá i kurzy pro koncové klienty odběratelských organizací. Ti se učí vařit z darovaných potravin pod vedením zkušených kuchařů a partnerů z komerční sféry gastronomie.

více

5 věcí, které byste měli vědět o vymýcení hladu

Od obrovského plýtvání jídlem po skvělé udržitelné nápady, jak pěstovat efektivněji. Přečtěte si, jak se svět vypořádává s vymýcením hladu.

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG2

Každý desátý Čech preferuje stravu s vyloučením či omezením masa

Přejít na článek

Budoucnost jídla? Impact Hub spouští nový program pro udržitelnou produkci potravin

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Nakupujte lokální a sezónní suroviny.

  1
 • Zamrazujte si na později jídlo, které nesníte.

  2
 • Kupujte i „ošklivou“ zeleninu a ovoce.

  3
 • Zkuste postupně snižovat množství jídla, které vyhazujete.

  4
 • Vyhledávejte lokální, sezónní a fair trade výrobky.

  5

Co můžete udělat jako firma

 • Plaťte zaměstnancům takovou mzdu, díky které mohou svým rodinám zajistit dostatek výživného jídla.

  1
 • Zajistěte zaměstnancům možnost výživného jídla při práci.

  2
 • Požadujte po dodavatelích šetrný přístup k půdě, zvířatům a ekosystémům.

  3
 • Neplýtvejte vodou a požadujte totéž od svých dodavatelů.

  4
 • Jako obchodní řetězce spolupracujte s místními potravinovými bankami.

  5

Podcíle

Do roku 2030 vymýtit hlad a zajistit přístup všem lidem, zejména chudým a ohroženým, včetně malých dětí, k bezpečné, výživné a dostačující stravě po celý rok

Do roku 2030 odstranit všechny formy podvýživy a do roku 2025 dosáhnout mezinárodně dohodnutých cílů ohledně zakrnění a hubnutí dětí mladších pěti let a vyřešit výživové potřeby dospívajících dívek, těhotných a kojících žen a starších osob

Do roku 2030 zdvojnásobit zemědělskou produktivitu a příjmy malých zemědělců – zejména žen, původních obyvatel, rodinných farmářů, pastevců a rybářů – pomocí zajištění bezpečného a rovného přístupu k půdě, dalším výrobním zdrojům (a vstupům), znalostem, finančním službám, trhům a vytvářením příležitostí k vytváření přidané hodnoty a přístupu k zaměstnání v nezemědělském sektoru

Do roku 2030 zajistit/zavést systémy udržitelné výroby potravin a (zavést) odolné zemědělské postupy, které zvýší produktivitu a výrobu a pomohou zachovat ekosystémy posilující schopnosti půdy přizpůsobit se klimatické změně, extrémnímu počasí, suchu, záplavám a dalším pohromám, a které postupně zlepší kvalitu půdy

Do roku 2020 zajistit zachování genetické rozmanitosti osiv, pěstovaných plodin, hospodářských a domácích zvířat a jejich divoce žijících příbuzných druhů, mimo jiné pomocí správně spravovaných a diverzifikovaných semenných a rostlinných bank na národní, regionální i mezinárodní úrovni a zajistit přístup ke spravedlivému sdílení přínosů z využívání genetických zdrojů a tradičních poznatků, v souladu s mezinárodními dohodami

Zvýšit investice, mimo jiné i prostřednictvím posílené mezinárodní spolupráce, do venkovské infrastruktury, zemědělského výzkumu a nadstavbových služeb, vývoje technologií a genových bank zvířat a rostlin za účelem zlepšení zemědělských výrobních kapacit v rozvojových zemích, zejména v těch nejméně rozvinutých

Napravit a předcházet obchodním omezením a pokřivením na světových zemědělských trzích, mimo jiné prostřednictvím souběžného odstranění všech forem dotací na vývoz a dalších opatření s obdobným účinkem, v souladu s mandátem rozvojového kola v Dauhá

Přijmout opatření k zajištění řádného fungování trhu potravinářských komodit a jejich derivátů a usnadnit včasný přístup k informacím o trhu, včetně informací o potravinových rezervách, s cílem přispět k omezení extrémní volatility cen potravin

zpět na SDGs