10 Méně
nerovností

Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi

Inspirace ze zahraničí

Portal Telemedicina

Mnoho lidí na světě stále nemá přístup ke zdravotní péči v důsledku geografických překážek. Rovněž počet lékařů na obyvatele se v různých regionech země může velmi lišit, protože ve městských regionech bývá vyšší koncentrace odborníků. Ke snížení nerovností v oblasti dostupnosti zdravotní péče přispívá brazilská zdravotnická společnost Portal Telemedicina. Společnost poskytuje telediagnostickou platformu, která se integruje s lékařskými zařízeními, automaticky přenáší data napříč zařízeními a umožňuje lékařům poskytovat rychlou, levnou a online diagnostiku.

více

SALt

1,2 miliardy lidí (tedy 1 člověk ze 6) žije bez přístupu k elektřině a velká část dosud používá jako zdroj světla petrolejové lampy, což představuje hrozbu pro zdraví lidí a vznik požárů s vysokými škodami. Filipínský SALt vyvinul ekologicky navrženou lucernu, která je aktivována slanou vodou. Lze je využít v místech, kde lidé dosud nemají elektrickou síť. Stejně tak mohou lampy posloužit v případě přírodních katastrof. Kromě systému mikrofinancování a konkurenčního cenového modelu věnuje SALt za každou jednu zakoupenou lampu jednu navíc. Lucerny používá více než 30 000 lidí a osvětlují více než 8 500 domácností, kde každá domácnost ušetří v průměru 5 dolarů za týden.

více

OSN znovu potvrzuje svou podporu LGBTI komunitě

Trestní zákony spolu s násilím a diskriminací brání osobám z LGBTI komunity, aby se plně zapojily do společnosti a žily jako své skutečné a autentické životy. Ti, kteří stále projevují násilí a diskriminaci vůči členům komunity LGBTI, často nepykají za své činy a tato kultura beztrestnosti přispívá k začarovanému kruhu diskriminace, ze kterého beze změny přístupu není cesta ven. V roce 2016 Rada OSN pro lidská práva uznala naléhavou potřebu vylepšení opatření na ochranu komunity LGBTI před násilím a diskriminací a jmenovala také odborníka, který se tématem na mezinárodní úrovni zabývá.

více

Inspirace z Česka

Lilacosta

Principy sociálního podnikání, chráněné dílny, kooperace a vlastní produkty – to je ve zkratce společnost Lilacosta, která provozuje chráněné dílny v Jihlavě a Miroslavi a zaměstnává téměř 80 osob s handicapem. Aktuálně tato chráněná dílna pod svou značkou Pure Harmony vyrábí sezónní produkty jako jsou přírodní dekorační věnce nebo vánoční ozdoby. Hlavní myšlenkou těchto produktů je účelné využití odpadních materiálů, mezi které patří použité kartonové obaly, poškozené dárkové krabice nebo naopak základní přírodní suroviny. Díky těmto materiálům a šikovným rukám zaměstnanců vznikají výrobky, které dokazují, že práce zdravotně znevýhodněných osob není pouze o ostraze a úklidu.

více

SharyGo

SharyGo si vzalo na mušku trend konzumního způsobu života. Je to virtuální tržiště pro ty, kteří chtějí krátkodobě používat věci, které si nechtějí či nemohou koupit. Portál umožňuje vzájemné půjčování jinak méně využívaných předmětů. Uživatelé tak nemusí čelit vysokým pořizovacím nákladům nových věcí, které sami použijí jen párkrát za rok. Díky této alternativě se mohou svobodně rozhodnout, zda chtějí své peníze investovat do koupě nebo peníze využít smysluplněji. SharyGo podporuje sdílenou ekonomiku a snižování nadvýroby se všemi jejími negativními dopady. Denní cena výpůjčky se pohybuje v rozmezí 1–3 % nákupní hodnoty předmětu, průměrná doba výpůjčky je kolem tří dnů. Krátkodobé zapůjčení tedy šetří až 90 % nákladů.

více

Skupina ČEZ – Mobilní aplikace EPP Pomáhej pohybem

Mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem je nástroj, díky kterému má každý možnost pomáhat vlastním aktivním pohybem nejen sobě k lepšímu zdraví, ale také druhým, kteří pomoc potřebují. Aplikace zaznamenává pohyb uživatele (např. chůzi, běh, jízdu na kole, lyžování, ale třeba i jízdu na koni či kajaku nebo indoorové aktivity typu aerobik a běh na trenažéru). Aplikace myslí i na handicapované či maminky, protože nabízí aktivity, jako je chůze s kočárkem, jízda na invalidním vozíku či handbiku. Kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti generuje aplikace body, které může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol či obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nasbírají dostatečný počet bodů, Nadace ČEZ projekt finančně podpoří.

více

4 pohledy na otázku nerovnosti

Propast mezi nejbohatšími lidmi na světě a těmi nejchudšími je velká a šokující.

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG10

Rytmus ocení zaměstnavatele dávající lidem s postižením stejnou šanci

Přejít na článek

Kamala Harris, kandidátka na viceprezidentku Spojených států, je aktivní v oblasti klimatu

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Oznamte kyberšikanu, upozorněte na sexismus a diskriminaci.

  1
 • Využívejte sociální sítě k propojování se s lidmi po celém světě, učte se o kulturách jiných zemí.

  2
 • Vymezte se proti společenským stereotypům.

  3
 • Buďte otevření vůči ostatním a naslouchejte.

  4
 • Podporujte ty, kdo se snaží snižovat nerovnosti. Ochraňujte a podporujte fyzicky a ekonomicky znevýhodněné jedince.

  5
 • Podporujte migranty a uprchlíky, darujte pomoc či potřebné věci.

  6

Co můžete udělat jako firma

 • Dodržujte nediskriminační platové podmínky.

  1
 • Nabízejte stejné podmínky práce pro všechny.

  2
 • Zamezte diskriminaci na pracovišti — věkové, etnické, fyzicky znevýhodněných, na základě původu, vyznání nebo ekonomického či jiného statusu.

  3
 • Ujistěte zaměstnance, že netolerujete jakékoli protežování nebo porušování práv jednotlivců.

  4

Podcíle

Do roku 2030 postupně dosáhnout a udržet růst příjmů spodních 40 procent populace na úrovni vyšší než je celostátní průměr

Do roku 2030 posilovat a podporovat sociální, ekonomické a politické začleňování všech, bez ohledu na věk, pohlaví, zdravotní postižení, rasu, etnický původ, náboženské vyznání a ekonomické či jiné postavení

Zajistit rovné příležitosti a snížit nerovnosti, zejména odstraňováním diskriminačních zákonů, politik a postupů, a podporou vhodných právních předpisů, politik a postupů

Přijmout politická opatření, zejména v oblasti fiskální, mzdové a v oblasti sociální ochrany a postupně dosáhnout větší rovnosti

Zlepšit regulaci a monitoring globálních finančních trhů a institucí a posílit uplatňování těchto regulací

Zajistit větší zastoupení a silnější hlas pro rozvojové státy v rozhodování v mezinárodních ekonomických a finančních institucí s cílem vytvořit efektivnější, věrohodnější, spolehlivější a legitimnější instituce

Usnadňovat řízenou, bezpečnou a zodpovědnou migraci a mobilitu lidí, zahrnující uplatňování plánovaných a dobře řízených migračních politik

Uplatňovat zásadu zvláštního a diferencovaného přístupu k rozvojovým zemím, zejména k těm nejméně rozvinutým, v souladu s dohodami Světové obchodní organizace

Podporovat oficiální rozvojovou pomoc (ODA) a finanční toky zahrnující přímé zahraniční investice do států, které to potřebují nejvíce, zejména nejméně rozvinuté, africké země, malé ostrovní a vnitrozemské rozvojové státy, v souladu s jejich národními plány a programy

Podporovat oficiální rozvojovou pomoc (ODA) a finanční toky zahrnující přímé zahraniční investice do států, které to potřebují nejvíce, zejména nejméně rozvinuté, africké země, malé ostrovní a vnitrozemské rozvojové státy, v souladu s jejich národními plány a programy

zpět na SDGs