10 Méně
nerovností

Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi

Inspirace pro děti

FandiMat

FandiMat je projekt materiální pomoci, který propojuje lidi v nouzi i charitativní organizace s lidmi a firmami, které mohou materiální pomoc poskytnout. FandiMat má za cíl ulehčit všem možnost vzájemně si pomáhat. Lidem, kteří jsou solidární a chtějí nabídnout pomocnou ruku, dává aplikace možnost snadno se spojit s těmi, kteří pomoc potřebují, a naopak lidé v nouzi mohou snadno poptat, to co jim usnadní tíživou situaci.

více

Rodinné fotbalové odpoledne pro Rytmus

Dobro-druzi z benešovského gymnázia se rozhodli pomoci místní organizaci, kterou znají. Obecně prospěšnou společnost Rytmus Střední Čechy chtějí podpořit proto, že už 15 let umožňuje lidem s postižením žít normální život, uplatnit se v zaměstnání, vzdělávat se, sociálně žít, mít koníčky a samostatně bydlet. Mají pro ně v plánu uspořádat fotbalový turnaj pro rodiny s dětmi s občerstvením a tombolou. Daří se jim zapojit celou lokální síť.

více

Z kaše ven

Dle informací Fondu ohrožených dětí je dle odborných odhadů v ČR týráno až 40 000 dětí. Projekt Z kaše ven má za cíl pomoci dětem, které se dostanou do ústavní péče v důsledku nedobrého rodinného zázemí. Konkrétní náplň spočívá v pravidelných návštěvách dobrovolníků v hostivickém Klokánku. Zde každý čtvrtek probíhá hodinový program přesně podle potřeb dětí.

více

Inspirace ze zahraničí

Portal Telemedicina

Mnoho lidí na světě stále nemá přístup ke zdravotní péči v důsledku geografických překážek. Rovněž počet lékařů na obyvatele se v různých regionech země může velmi lišit, protože ve městských regionech bývá vyšší koncentrace odborníků. Ke snížení nerovností v oblasti dostupnosti zdravotní péče přispívá brazilská zdravotnická společnost Portal Telemedicina. Společnost poskytuje telediagnostickou platformu, která se integruje s lékařskými zařízeními, automaticky přenáší data napříč zařízeními a umožňuje lékařům poskytovat rychlou, levnou a online diagnostiku.

více

SALt

1,2 miliardy lidí (tedy 1 člověk ze 6) žije bez přístupu k elektřině a velká část dosud používá jako zdroj světla petrolejové lampy, což představuje hrozbu pro zdraví lidí a vznik požárů s vysokými škodami. Filipínský SALt vyvinul ekologicky navrženou lucernu, která je aktivována slanou vodou. Lze je využít v místech, kde lidé dosud nemají elektrickou síť. Stejně tak mohou lampy posloužit v případě přírodních katastrof. Kromě systému mikrofinancování a konkurenčního cenového modelu věnuje SALt za každou jednu zakoupenou lampu jednu navíc. Lucerny používá více než 30 000 lidí a osvětlují více než 8 500 domácností, kde každá domácnost ušetří v průměru 5 dolarů za týden.

více

OSN znovu potvrzuje svou podporu LGBTI komunitě

Trestní zákony spolu s násilím a diskriminací brání osobám z LGBTI komunity, aby se plně zapojily do společnosti a žily jako své skutečné a autentické životy. Ti, kteří stále projevují násilí a diskriminaci vůči členům komunity LGBTI, často nepykají za své činy a tato kultura beztrestnosti přispívá k začarovanému kruhu diskriminace, ze kterého beze změny přístupu není cesta ven. V roce 2016 Rada OSN pro lidská práva uznala naléhavou potřebu vylepšení opatření na ochranu komunity LGBTI před násilím a diskriminací a jmenovala také odborníka, který se tématem na mezinárodní úrovni zabývá.

více

Inspirace z Česka

Živá knihovna

Živá knihovna spolku OPIM nemá papírové ani elektronické knížky, ale knihy živé. Jsou to autentičtí lidé s vlastním příběhem – muslimka, transmuž, vrcholová manažerka a matka, autista, vozíčkář, bývalá narkomanka a další. Knihy jsou lidé, kteří v otevřených dialozích odkrývají své příběhy. Čtenáři jsou lidé, kteří poslouchají a ptají se na cokoli, co je zajímá z jejich života. Knihovna je výborný nástroj k boření předsudků a stereotypů. Zážitek z knihovny zůstává v lidech. Zvyšuje empatii a pochopení k lidem, kteří jsou odlišní, než většina. Mění myšlení a pomáhá budovat lepší vztahy mezi lidmi.

více

Nenech to být

Projekt Nenech to být (NNTB) bojuje pomocí technologií proti šikaně, sebepoškozování, kyberšikaně, fyzickému násilí a dalším problémům, kterým děti ve školách po celém světě čelí. Základním pilířem projektu je online schránka důvěry, skrz které mohou žáci snadno, anonymně a bezpečně upozornit na cokoliv, co je ve škole trápí. Aktuálně projekt spolupracuje s více než 1 800 školami v několika státech světa, součástí týmu je cca 30 lidí. Svou schránku důvěry nově rozšířili do firemního prostředí a plánují pomáhat i obětem domácího násilí.

více

Sportuj s hendikepem

Spolek Colliery SRDCEM vznikl pod záštitou jediného licencovaného crossfitového gymu v Ostravě – Colliery CrossFit Ostrava. Svou činnost zaměřuje především na zkvalitnění života jedinců a to v CrossFit/Fitness pro handicapované, CrossFit/Fitness pro mladé atlety a CrossFit/Fitness pro seniory. V rámci podpory handicapovaných klientů je hlavním cílem začlenit je do běžné komunity zdravých cvičících lidí v gymech a fitness zařízeních. Počet klientů narostl z 0 na 30, což svědčí o tom, že daná služba na trhu chybí. Klientům se věnuje 8 vyškolených trenérů s licencí CrossFit Adaptive.

více

Soukromý: 4 pohledy na otázku nerovnosti

Propast mezi nejbohatšími lidmi na světě a těmi nejchudšími je velká a šokující.

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG10

Udržitelný e-shop Nakup na Dobro slaví první narozeniny. Jak to všechno začalo?

Přejít na článek

2. ročník Akademie pro začínající podnikatelky AWE dospěl do finále

Přejít na článek

Co mohou pro lepší svět udělat děti

 • Najděte si kamarády v jiných kulturních nebo náboženských skupinách.

  1
 • Navštěvujte prarodiče nebo seniory v domovech.

  2
 • Darujte své hračky dětem v dětských domovech.

  3
 • Jezděte na výlety a poznávejte, jak různí lidé různě žijí.

  4

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Oznamte kyberšikanu, upozorněte na sexismus a diskriminaci.

  1
 • Využívejte sociální sítě k propojování se s lidmi po celém světě, učte se o kulturách jiných zemí.

  2
 • Vymezte se proti společenským stereotypům.

  3
 • Buďte otevření vůči ostatním a naslouchejte.

  4
 • Podporujte ty, kdo se snaží snižovat nerovnosti. Ochraňujte a podporujte fyzicky a ekonomicky znevýhodněné jedince.

  5
 • Podporujte migranty a uprchlíky, darujte pomoc či potřebné věci.

  6

Co můžete udělat jako firma

 • Dodržujte nediskriminační platové podmínky.

  1
 • Nabízejte stejné podmínky práce pro všechny.

  2
 • Zamezte diskriminaci na pracovišti — věkové, etnické, fyzicky znevýhodněných, na základě původu, vyznání nebo ekonomického či jiného statusu.

  3
 • Ujistěte zaměstnance, že netolerujete jakékoli protežování nebo porušování práv jednotlivců.

  4

Podcíle

Do roku 2030 postupně dosáhnout a udržet růst příjmů spodních 40 procent populace na úrovni vyšší než je celostátní průměr

Do roku 2030 posilovat a podporovat sociální, ekonomické a politické začleňování všech, bez ohledu na věk, pohlaví, zdravotní postižení, rasu, etnický původ, náboženské vyznání a ekonomické či jiné postavení

Zajistit rovné příležitosti a snížit nerovnosti, zejména odstraňováním diskriminačních zákonů, politik a postupů, a podporou vhodných právních předpisů, politik a postupů

Přijmout politická opatření, zejména v oblasti fiskální, mzdové a v oblasti sociální ochrany a postupně dosáhnout větší rovnosti

Zlepšit regulaci a monitoring globálních finančních trhů a institucí a posílit uplatňování těchto regulací

Zajistit větší zastoupení a silnější hlas pro rozvojové státy v rozhodování v mezinárodních ekonomických a finančních institucí s cílem vytvořit efektivnější, věrohodnější, spolehlivější a legitimnější instituce

Usnadňovat řízenou, bezpečnou a zodpovědnou migraci a mobilitu lidí, zahrnující uplatňování plánovaných a dobře řízených migračních politik

Uplatňovat zásadu zvláštního a diferencovaného přístupu k rozvojovým zemím, zejména k těm nejméně rozvinutým, v souladu s dohodami Světové obchodní organizace

Podporovat oficiální rozvojovou pomoc (ODA) a finanční toky zahrnující přímé zahraniční investice do států, které to potřebují nejvíce, zejména nejméně rozvinuté, africké země, malé ostrovní a vnitrozemské rozvojové státy, v souladu s jejich národními plány a programy

Podporovat oficiální rozvojovou pomoc (ODA) a finanční toky zahrnující přímé zahraniční investice do států, které to potřebují nejvíce, zejména nejméně rozvinuté, africké země, malé ostrovní a vnitrozemské rozvojové státy, v souladu s jejich národními plány a programy

zpět na SDGs