10 Méně
nerovností

Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi

Inspirace pro děti

FandiMat

FandiMat je projekt materiální pomoci, který propojuje lidi v nouzi i charitativní organizace s lidmi a firmami, které mohou materiální pomoc poskytnout. FandiMat má za cíl ulehčit všem možnost vzájemně si pomáhat. Lidem, kteří jsou solidární a chtějí nabídnout pomocnou ruku, dává aplikace možnost snadno se spojit s těmi, kteří pomoc potřebují, a naopak lidé v nouzi mohou snadno poptat, to co jim usnadní tíživou situaci.

více

Rodinné fotbalové odpoledne pro Rytmus

Dobro-druzi z benešovského gymnázia se rozhodli pomoci místní organizaci, kterou znají. Obecně prospěšnou společnost Rytmus Střední Čechy chtějí podpořit proto, že už 15 let umožňuje lidem s postižením žít normální život, uplatnit se v zaměstnání, vzdělávat se, sociálně žít, mít koníčky a samostatně bydlet. Mají pro ně v plánu uspořádat fotbalový turnaj pro rodiny s dětmi s občerstvením a tombolou. Daří se jim zapojit celou lokální síť.

více

Z kaše ven

Dle informací Fondu ohrožených dětí je dle odborných odhadů v ČR týráno až 40 000 dětí. Projekt Z kaše ven má za cíl pomoci dětem, které se dostanou do ústavní péče v důsledku nedobrého rodinného zázemí. Konkrétní náplň spočívá v pravidelných návštěvách dobrovolníků v hostivickém Klokánku. Zde každý čtvrtek probíhá hodinový program přesně podle potřeb dětí.

více

Inspirace ze zahraničí

Portal Telemedicina

Mnoho lidí na světě stále nemá přístup ke zdravotní péči v důsledku geografických překážek. Rovněž počet lékařů na obyvatele se v různých regionech země může velmi lišit, protože ve městských regionech bývá vyšší koncentrace odborníků. Ke snížení nerovností v oblasti dostupnosti zdravotní péče přispívá brazilská zdravotnická společnost Portal Telemedicina. Společnost poskytuje telediagnostickou platformu, která se integruje s lékařskými zařízeními, automaticky přenáší data napříč zařízeními a umožňuje lékařům poskytovat rychlou, levnou a online diagnostiku.

více

SALt

1,2 miliardy lidí (tedy 1 člověk ze 6) žije bez přístupu k elektřině a velká část dosud používá jako zdroj světla petrolejové lampy, což představuje hrozbu pro zdraví lidí a vznik požárů s vysokými škodami. Filipínský SALt vyvinul ekologicky navrženou lucernu, která je aktivována slanou vodou. Lze je využít v místech, kde lidé dosud nemají elektrickou síť. Stejně tak mohou lampy posloužit v případě přírodních katastrof. Kromě systému mikrofinancování a konkurenčního cenového modelu věnuje SALt za každou jednu zakoupenou lampu jednu navíc. Lucerny používá více než 30 000 lidí a osvětlují více než 8 500 domácností, kde každá domácnost ušetří v průměru 5 dolarů za týden.

více

OSN znovu potvrzuje svou podporu LGBTI komunitě

Trestní zákony spolu s násilím a diskriminací brání osobám z LGBTI komunity, aby se plně zapojily do společnosti a žily jako své skutečné a autentické životy. Ti, kteří stále projevují násilí a diskriminaci vůči členům komunity LGBTI, často nepykají za své činy a tato kultura beztrestnosti přispívá k začarovanému kruhu diskriminace, ze kterého beze změny přístupu není cesta ven. V roce 2016 Rada OSN pro lidská práva uznala naléhavou potřebu vylepšení opatření na ochranu komunity LGBTI před násilím a diskriminací a jmenovala také odborníka, který se tématem na mezinárodní úrovni zabývá.

více

Inspirace z Česka

Živá knihovna

Živá knihovna spolku OPIM nemá papírové ani elektronické knížky, ale knihy živé. Jsou to autentičtí lidé s vlastním příběhem – muslimka, transmuž, vrcholová manažerka a matka, autista, vozíčkář, bývalá narkomanka a další. Knihy jsou lidé, kteří v otevřených dialozích odkrývají své příběhy. Čtenáři jsou lidé, kteří poslouchají a ptají se na cokoli, co je zajímá z jejich života. Knihovna je výborný nástroj k boření předsudků a stereotypů. Zážitek z knihovny zůstává v lidech. Zvyšuje empatii a pochopení k lidem, kteří jsou odlišní, než většina. Mění myšlení a pomáhá budovat lepší vztahy mezi lidmi.

více

Nenech to být

Projekt Nenech to být (NNTB) bojuje pomocí technologií proti šikaně, sebepoškozování, kyberšikaně, fyzickému násilí a dalším problémům, kterým děti ve školách po celém světě čelí. Základním pilířem projektu je online schránka důvěry, skrz které mohou žáci snadno, anonymně a bezpečně upozornit na cokoliv, co je ve škole trápí. Aktuálně projekt spolupracuje s více než 1 800 školami v několika státech světa, součástí týmu je cca 30 lidí. Svou schránku důvěry nově rozšířili do firemního prostředí a plánují pomáhat i obětem domácího násilí.

více

Sportuj s hendikepem

Spolek Colliery SRDCEM vznikl pod záštitou jediného licencovaného crossfitového gymu v Ostravě – Colliery CrossFit Ostrava. Svou činnost zaměřuje především na zkvalitnění života jedinců a to v CrossFit/Fitness pro handicapované, CrossFit/Fitness pro mladé atlety a CrossFit/Fitness pro seniory. V rámci podpory handicapovaných klientů je hlavním cílem začlenit je do běžné komunity zdravých cvičících lidí v gymech a fitness zařízeních. Počet klientů narostl z 0 na 30, což svědčí o tom, že daná služba na trhu chybí. Klientům se věnuje 8 vyškolených trenérů s licencí CrossFit Adaptive.

více

Soukromý: 4 pohledy na otázku nerovnosti

Propast mezi nejbohatšími lidmi na světě a těmi nejchudšími je velká a šokující.

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG10

SANANIM se účastní extrémního cyklistického závodu

Přejít na článek

Mezinárodní konference Equal Pay Day se letos v dubnu uskuteční již po patnácté

Přejít na článek

Africké fairtradové růže mají nižší dopady na životní prostředí než ty z evropských skleníků

Přejít na článek

Co mohou pro lepší svět udělat děti

 • Najděte si kamarády v jiných kulturních nebo náboženských skupinách.

  1
 • Navštěvujte prarodiče nebo seniory v domovech.

  2
 • Darujte své hračky dětem v dětských domovech.

  3
 • Jezděte na výlety a poznávejte, jak různí lidé různě žijí.

  4

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Oznamte kyberšikanu, upozorněte na sexismus a diskriminaci.

  1
 • Využívejte sociální sítě k propojování se s lidmi po celém světě, učte se o kulturách jiných zemí.

  2
 • Vymezte se proti společenským stereotypům.

  3
 • Buďte otevření vůči ostatním a naslouchejte.

  4
 • Podporujte ty, kdo se snaží snižovat nerovnosti. Ochraňujte a podporujte fyzicky a ekonomicky znevýhodněné jedince.

  5
 • Podporujte migranty a uprchlíky, darujte pomoc či potřebné věci.

  6

Co můžete udělat jako firma

 • Dodržujte nediskriminační platové podmínky.

  1
 • Nabízejte stejné podmínky práce pro všechny.

  2
 • Zamezte diskriminaci na pracovišti — věkové, etnické, fyzicky znevýhodněných, na základě původu, vyznání nebo ekonomického či jiného statusu.

  3
 • Ujistěte zaměstnance, že netolerujete jakékoli protežování nebo porušování práv jednotlivců.

  4

Podcíle

Do roku 2030 postupně dosáhnout a udržet růst příjmů spodních 40 procent populace na úrovni vyšší než je celostátní průměr

Do roku 2030 posilovat a podporovat sociální, ekonomické a politické začleňování všech, bez ohledu na věk, pohlaví, zdravotní postižení, rasu, etnický původ, náboženské vyznání a ekonomické či jiné postavení

Zajistit rovné příležitosti a snížit nerovnosti, zejména odstraňováním diskriminačních zákonů, politik a postupů, a podporou vhodných právních předpisů, politik a postupů

Přijmout politická opatření, zejména v oblasti fiskální, mzdové a v oblasti sociální ochrany a postupně dosáhnout větší rovnosti

Zlepšit regulaci a monitoring globálních finančních trhů a institucí a posílit uplatňování těchto regulací

Zajistit větší zastoupení a silnější hlas pro rozvojové státy v rozhodování v mezinárodních ekonomických a finančních institucí s cílem vytvořit efektivnější, věrohodnější, spolehlivější a legitimnější instituce

Usnadňovat řízenou, bezpečnou a zodpovědnou migraci a mobilitu lidí, zahrnující uplatňování plánovaných a dobře řízených migračních politik

Uplatňovat zásadu zvláštního a diferencovaného přístupu k rozvojovým zemím, zejména k těm nejméně rozvinutým, v souladu s dohodami Světové obchodní organizace

Podporovat oficiální rozvojovou pomoc (ODA) a finanční toky zahrnující přímé zahraniční investice do států, které to potřebují nejvíce, zejména nejméně rozvinuté, africké země, malé ostrovní a vnitrozemské rozvojové státy, v souladu s jejich národními plány a programy

Podporovat oficiální rozvojovou pomoc (ODA) a finanční toky zahrnující přímé zahraniční investice do států, které to potřebují nejvíce, zejména nejméně rozvinuté, africké země, malé ostrovní a vnitrozemské rozvojové státy, v souladu s jejich národními plány a programy

zpět na SDGs