10 Méně
nerovností

Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi

Inspirace z Česka

Návštěvy POTMĚ

Projekt Návštěvy POTMĚ poskytuje smysluplné zaměstnání zrakově postiženým, kteří stále těžko hledají uplatnění na trhu práce, a zároveň nabízí unikátní službu seniorům. Ta spočívá v navštěvování seniorů, jimž hrozí samota, právě zrakově postiženými. Nevidomí a slabozrací docházejí za klienty domovů s pečovatelskou službou i do domácností, aby dělali seniorům společnost a radost.

více

Step by Step

Jít krok po kroku a společně dokážeme víc. Dělat věci srdcem a zanechat stopu v životech lidí okolo nás. Využívat sport a možnosti, které máme, abychom podpořili mladé talenty. Zároveň nabídnout pomoc všem, kteří ji potřebují. STEP BY STEP je nadace, která inspiruje, vzdělává a finančně podporuje děti a mládež. Vede mladou generaci ke zdravému životnímu stylu a pomáhá dětem s těžkým zdravotním nebo sociálním příběhem.

více

Bankovnictví i pro hendikepované

Komerční banka spustila novou éru bankovnictví, která s sebou přinesla i spoustu novinek pro znevýhodněné klienty s různým druhem hendikepu. Pro tyto klienty je nová aplikace KB+, kterou klienti využívají pro komunikaci s bankou a která teď ještě více vyhovuje lidem s poruchou zraku. Zároveň Komerční banka společně s Mastercard postupně zavádí nový standard designu karet s unikátními výřezy – takzvanou Touch Card.

více

Inspirace ze zahraničí

Portal Telemedicina

Mnoho lidí na světě stále nemá přístup ke zdravotní péči v důsledku geografických překážek. Rovněž počet lékařů na obyvatele se v různých regionech země může velmi lišit, protože v městských regionech bývá vyšší koncentrace odborníků. Ke snížení nerovností v oblasti dostupnosti zdravotní péče přispívá brazilská zdravotnická společnost Portal Telemedicina. Společnost poskytuje telediagnostickou platformu, která se integruje s lékařskými zařízeními, automaticky přenáší data napříč zařízeními a umožňuje lékařům poskytovat rychlou, levnou a online diagnostiku.

více

SALt

Jeden člověk ze šesti žije bez přístupu k elektřině a velká část dosud používá jako zdroj světla petrolejové lampy, což představuje hrozbu pro zdraví lidí a vznik požárů. Filipínský SALt vyvinul ekologicky navrženou lucernu, která je aktivována slanou vodou. Lze ji tedy využít v místech, kde lidé dosud nemají elektrickou síť. Stejně tak mohou lampy posloužit v případě přírodních katastrof. Lucerny používá více než 30 000 lidí a osvětlují více než 8 500 domácností, kde každá domácnost ušetří v průměru 5 dolarů za týden.

více

Inovace pro spravedlnost

Rasově a etnicky marginalizované komunity nabízejí nevyužitý potenciál pro globální ekonomický růst. Zpráva Světového ekonomického fóra se zaměřuje na to, jak je spolupráce se sociálními inovátory, kteří prosazují rasovou a etnickou rovnost, chytrým obchodním rozhodnutím. Pro podniky a globální lídry spočívá klíč v přijetí sociálních inovací, které vetkávají rasovou a etnickou rovnost do samotné struktury obchodních praktik. Díky tomu podniky expandují na nové trhy, které splňují různorodé potřeby komunit a rozšiřují své dodavatelské sítě o historicky vyloučené dodavatele.

více

Aktuality na téma SDG 10

I letos vyhlásilo Letiště Praha grant pro blízké okolí

Přejít na článek

T-Mobile rozdělí v grantové výzvě 1 500 000 Kč. Podpoří 8 projektů zaměřených na boj proti předsudečnému násilí

Přejít na článek

Tvůrci Ivety spolu s TV Nova dávají slovo obětem veřejného zájmu

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Oznamte kyberšikanu, upozorněte na sexismus a diskriminaci.

  1
 • Využívejte sociální sítě k propojování se s lidmi po celém světě, učte se o kulturách jiných zemí.

  2
 • Vymezte se proti společenským stereotypům.

  3
 • Buďte otevření vůči ostatním a naslouchejte.

  4
 • Podporujte ty, kdo se snaží snižovat nerovnosti. Ochraňujte a podporujte fyzicky a ekonomicky znevýhodněné jedince.

  5
 • Podporujte migranty a uprchlíky, darujte pomoc či potřebné věci.

  6

Co můžete udělat jako firma

 • Dodržujte nediskriminační platové podmínky.

  1
 • Nabízejte stejné podmínky práce pro všechny.

  2
 • Zamezte diskriminaci na pracovišti — věkové, etnické, fyzicky znevýhodněných, na základě původu, vyznání nebo ekonomického či jiného statusu.

  3
 • Ujistěte zaměstnance, že netolerujete jakékoli protežování nebo porušování práv jednotlivců.

  4

Podcíle

Do roku 2030 postupně dosáhnout a udržet růst příjmů spodních 40 procent populace na úrovni vyšší než je celostátní průměr

Do roku 2030 posilovat a podporovat sociální, ekonomické a politické začleňování všech, bez ohledu na věk, pohlaví, zdravotní postižení, rasu, etnický původ, náboženské vyznání a ekonomické či jiné postavení

Zajistit rovné příležitosti a snížit nerovnosti, zejména odstraňováním diskriminačních zákonů, politik a postupů, a podporou vhodných právních předpisů, politik a postupů

Přijmout politická opatření, zejména v oblasti fiskální, mzdové a v oblasti sociální ochrany a postupně dosáhnout větší rovnosti

Zlepšit regulaci a monitoring globálních finančních trhů a institucí a posílit uplatňování těchto regulací

Zajistit větší zastoupení a silnější hlas pro rozvojové státy v rozhodování v mezinárodních ekonomických a finančních institucí s cílem vytvořit efektivnější, věrohodnější, spolehlivější a legitimnější instituce

Usnadňovat řízenou, bezpečnou a zodpovědnou migraci a mobilitu lidí, zahrnující uplatňování plánovaných a dobře řízených migračních politik

Uplatňovat zásadu zvláštního a diferencovaného přístupu k rozvojovým zemím, zejména k těm nejméně rozvinutým, v souladu s dohodami Světové obchodní organizace

Podporovat oficiální rozvojovou pomoc (ODA) a finanční toky zahrnující přímé zahraniční investice do států, které to potřebují nejvíce, zejména nejméně rozvinuté, africké země, malé ostrovní a vnitrozemské rozvojové státy, v souladu s jejich národními plány a programy

Podporovat oficiální rozvojovou pomoc (ODA) a finanční toky zahrnující přímé zahraniční investice do států, které to potřebují nejvíce, zejména nejméně rozvinuté, africké země, malé ostrovní a vnitrozemské rozvojové státy, v souladu s jejich národními plány a programy

zpět na SDGs