16 Mír
spravedlnost
a silné instituce

Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních

Inspirace ze zahraničí

#CaseforChange – Tigo

V současné době žije na světě stále více než 1,5 miliardy lidí bez oficiální identifikace. Telekomunikační společnosti v různých zemích světa přispívají k řešení tohoto problému a pomáhají s vývojem mobilních aplikací, které odbourávají bariéry při registraci novorozenců. Například v Tanzánii zaznamenal operátor Tigo nárůst míry registrací z 8,9 % na 30,3 % během prvních šesti měsíců od spuštění programu.

více

Prevence násilí v El Salvadoru

Národní vláda a lokální autority státu El Salvador navázaly spolupráci s UNDP, UNICEF a dalšími organizacemi s cílem posílit státní instituce a snížit míru násilí v hlavním městě San Salvador. Jedním z výstupů programu byl Národní informační systém, který registruje i násilí na ženách. Po ukončení programu veřejný průzkum ukázal, že 20 % veřejnosti přestalo vnímat San Salvador jako nebezpečné město.

více

Budování míru prostřednictvím turismu

Světová organizace cestovního ruchu ve spolupráci s národními vládami států ležících v oblasti jezera Chad ve střední Africe realizuje projekt na rozvoj regionu. Cílem projektu je snížit chudobu a budovat mír v regionu prostřednictvím udržitelného turismu, jehož hlavním pilířem je angažovanost místní komunity.

více

Inspirace z Česka

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Náplní práce Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ MV) je především provoz zařízení sloužících k realizaci části azylové, migrační a integrační politiky státu. SUZ MV působí na mnoha místech ČR. V konkrétních lokalitách se snaží aktivně působit na tamní komunitu, udržovat dobré vztahy a aktivně spolupracovat s místními samosprávami. Celkově klade důraz na realizaci aktivit, které přispívají k udržitelnému rozvoji. V rámci prointegračních aktivit se snaží působit i na své klienty z řad žadatelů o mezinárodní ochranu, držitelů mezinárodní ochrany i zajištěných cizinců.

více

Člověk v tísni – Podpora vzdělávání v Sýrii

Válka v Sýrii nejhůře dopadá na děti, které často nepoznaly nic jiného než život ve válce. Právě pro ně je klíčové vzdělání a školní prostředí, které jim pomáhá vyrovnat se s traumatickými zážitky. Téměř dva miliony syrských dětí ale do školy chodit nemohou, další milion a půl se mimo školu může rychle ocitnout. Člověk v tísni v roce 2014 začal s podporou šesti škol, dnes jich v provinciích Aleppo a Idlíb podporuje 35. Zajišťuje jejich provoz, opravuje je, přispívá na mzdy učitelů, distribuuje pomůcky a zlepšuje bezpečnost.

více

Festival demokracie

Nadace Forum 2000 pořádá každoročně Festival demokracie, jehož posláním je oslava občanské aktivity jako základního kamene svobodné a demokratické společnosti. Cílem této akce je podnítit veřejnou diskusi o spoluodpovědnosti občana za společnost, o toleranci a respektu k lidským právům, o světě, ve kterém chceme žít a o demokracii. Na Festivalu demokracie se podílejí neziskové organizace, univerzity a řada dalších partnerů Fora 2000.

více

Seznamte se se 4 mladými mírovými aktivisty nové generace

Nepříjemné události, které se odehrávají v posledních letech v naší společnosti, aktivizují mladé studenty k akci. Někteří z nich se stali symbolem boje za mír a jsou vzorem pro další generace.

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG16

Světové značky stahují své reklamy z Facebooku. Jaký to bude mít dlouhodobý dopad?

Přejít na článek

21. ročník NGO Marketu je tady! Přijďte na veletrh neziskovek, který pořádá Nadace Forum 2000

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Využijte svého práva zvolit si představitele země a místní komunity.

  1
 • Vystupujte veřejně, zapojujte se do iniciativ, zajímejte se o veřejné dění, podporujte petice a dohody.

  2
 • Buďte informovaní, sledujte místní zpravodajství.

  3
 • Naučte se znát a vyžadovat dodržování lidských práv.

  4
 • Buďte tolerantní k ostatním.

  5
 • Odmítejte korupci a zneužívání moci.

  6
 • Respektujte jiné národy a náboženství.

  7

Co můžete udělat jako firma

 • Podnikejte eticky a společensky odpovědně.

  1
 • Zařaďte do svého podnikání aktivity, politiky a přístupy, které jsou v duchu mezinárodního práva.

  2
 • Zajímejte se o dynamiku trhu a o jeho možná ohrožení (netransparentnost, oslabující instituce).

  3
 • Zajistěte zaměstnancům pravomoc vyjadřovat nespokojenost s neetickým chováním, nerovným zacházením nebo porušováním práv.

  4
 • Umožněte zákazníkům, aby měli pravomoc se vyjadřovat k potenciálně škodlivým aspektům produktů, a řešte tyto obavy dostatečně.

  5
 • Plaťte ve správný čas daně a poplatky. Podáváním zpráv o svých financích společnost podporuje snahy o rozvoj zodpovědných a transparentních institucí.

  6
 • Podávejte pravidelně zprávy o činnosti vaší firmy a zveřejňujte informace, které lidé potřebují k životu.

  7

Podcíle

Výrazně snížit všechny formy násilí a související míru úmrtnosti všude na světě

Skoncovat se zneužíváním, vykořisťováním a obchodem s lidmi a všemi formami násilí na dětech a jejich mučení

Podporovat svrchovanost práva na národní i mezinárodní úrovni a zajistit rovný přístup ke spravedlnosti pro všechny

Do roku 2030 výrazně snížit pohyb nezákonných finančních prostředků a zbraní, usilovat o navrácení odcizeného majetku a bojovat proti všem formám organizovaného zločinu

Podstatně omezit korupci a úplatkářství ve všech formách

Vytvořit účinné, odpovědné a transparentní instituce na všech úrovních

Zajistit odpovědné, inkluzivní, participační a zastupitelské rozhodování na všech úrovních

Rozšířit a posílit zapojení rozvojových zemí do rozhodování v mezinárodních institucích

Do roku 2030 poskytnout všem právní subjektivitu, včetně registrace při narození

Zajistit veřejnosti přístup k informacím a ochranu základních svobod, v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními dohodami

Posílit příslušné instituce státu, mimo jiné prostřednictvím mezinárodní spolupráce, pro budování kapacit na všech úrovních pro boj proti násilí, terorismu a trestné činnosti, zejména v rozvojových státech

Podporovat a prosazovat nediskriminační zákony a politiku udržitelného rozvoje

zpět na SDGs