6 Pitná voda,
kanalizace

Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi

Inspirace pro děti

Vodní škola

Projekt Ekocentra Koniklec je zaměřen na rozvoj environmentální gramotnosti žáků v oblasti úspor pitné vody, hospodaření s dešťovou vodou a na ekologizaci provozu školy v téže tematické oblasti. Součástí projektu je realizace praktických opatření v prostoru školy nebo jejího pozemku.

více

Domestos pro školy

Na základě lokálního průzkumu až 40 % rodičů poukázalo na neuspokojivý stav školních toalet. Domestos se tak rozhodl zlepšit stav toalet na mateřských i základních školách v Česku i na Slovensku. Hlavním prvkem projektu je soutěž Lovci bakterií. Ta děti učí lepším hygienickým návykům a ty školy, které soutěžní aktivity splní nejlépe, jsou odměněny peněžním darem na rekonstrukci toalet. Za 6 let značka rozdala skoro 8 milionů Kč, pomohla zrekonstruovat toalety na 119 školách a až 76 000 dětí se naučilo lepším hygienickým návykům.

více

Pijeme kohoutkovou ve škole

Cílem akce Pijeme kohoutkovou ve škole, kterou pořádá spolek Skutečně zdravá škola, je motivovat žáky a studenty k pravidelnému pití kohoutkové vody ve škole a tím zlepšit svoje zdraví, zvýšit soustředěnost a výkonnost, a snížit množství odpadního plastu. Škola, která se zapojí do projektu, dbá na to, aby žáci měli k dispozici nádoby na pití kohoutkové vody, ve škole není možné koupit nápoje s přidaným cukrem, žáci si slazené nápoje nenosí z domu, učitelé jsou žákům vzorem a pijí kohoutkovou vodu ve třídě a žáci jsou povzbuzováni, aby dodržovali pitný režim.

více

Inspirace ze zahraničí

Stella Artois a organizace Water

Společnost Stella Artois, největší producent piva ve Spojených státech, a nezisková organizace Matta Damona Water ve společné reklamní kampani upozorňují na nedostatek pitné vody v řadě rozvojových zemí. Koupí limitované edice piva je možné přispět na podporu projektů, které se zaměřují na výstavbu vodovodních sítí v rozvojových zemích a poskytnou čistou vodu po dobu pěti let. Do projektu se zapojila i kreslířka Eili-Kaija Kussniem, která ve svých ilustracích poukázala na význam vody pro rodiny a komunity. Koupí speciální edice pomůžete ukončit celosvětovou vodní krizi.

více

Fondy OSN

Díky fondům OSN mají obyvatelé odlehlé horské vesnice Gandi v nepálských horách konečně přístup k pitné vodě. Někteří na takové řešení čekali celý život. Deset kilometrů dlouhé potrubí přivádí vodu až do výšky 2 500 m n. m. Jeho součástí jsou i tři velké skladovací nádrže. Zároveň byl vybudován systém sběru dešťové vody, který pomůže se závlahou zemědělské půdy.

více

Mission Blue od National Geographic

Omezený přístup k pitné vodě je realitou pro miliony Indů. A právě tento problém se snaží řešit organizace National Geographic a Water Aid India prostřednictvím kampaně Modrá mise (Mission Blue). Iniciativa cílí na zvýšení povědomí o problematice nedostatku vody a ukazuje, jak pouhé drobné změny v každodenní spotřebě vody mohou pomoci zajistit bezpečný a čistý zdroj pitné vody (nejen) příštím generacím. V rámci Modré mise bude National Geographic vysílat na svých indických kanálech dokumenty a speciální televizní pořady.

více

Inspirace z Česka

Umělé mokřady

Společnost DEKONTA vyvíjí inovativní a přírodě blízká řešení umělých mokřadů. Specialisté určí vhodné lokality v rozvojových zemích, kde se zaměřují na odlehlá venkovská sídla s rozptýlenými domácnostmi a zranitelné komunity s omezenými finančními prostředky. Kořenovky zadržují vodu v krajině, zlepšují mikroklima a jsou tak příspěvkem k boji proti suchu a klimatické změně.

více

H2Ospodař

Projekt H2Ospodař od spolku Rhyme má za cíl popularizovat téma vody pro širokou veřejnost se zaměřením na žáky základních a středních škol. Cílem je vyzdvihnout povědomí o vodě na dostatečnou úroveň dřív, než to za nás udělá nedostatek vody sám. Projekt ukazuje, že neplýtvat vodou je normální a že existují snadné cesty, jak s vodou hospodařit bez ztráty pohodlí. Stejně tak je stěžejním tématem zadržování vody v krajině.

více

Soukromý: 6 faktů, které byste měli vědět o čisté vodě a kanalizacích

Od znečištěných vodních zdrojů až po plýtvání vodou. Je nutné si uvědomit, že čistá voda je klíčem k životu na Zemi.

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG6

Obliba filtrované vody v Česku roste. Jen za první polovinu roku si uživatelé automatů Lokni natočili téměř 800 000 litrů, čímž ušetřili 40 tun plastu

Přejít na článek

Když příležitost uplave: Čistou nevyužíváme, kontaminovanou posíláme do oceánu

Přejít na článek

Voda v potrubí škol ztrácí během prázdnin na kvalitě. Nebezpečné látky se ve stojaté vodě mohou začít uvolňovat už za několik hodin

Přejít na článek

Co mohou pro lepší svět udělat děti

 • Při umývání nádobí vypínejte kohoutek, ať voda neteče zbytečně.

  1
 • Doma i ve škole pijte vodu z kohoutku.

  2
 • „Chytejte“ do kbelíků dešťovou vodu na zalévání květin.

  3
 • V létě se místo v bazénu na zahradě jděte vykoupat do rybníka.

  4
 • Do školy i na výlety si noste vodu ve vlastní láhvi.

  5

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Místo koupání ve vaně se krátce sprchujte.

  1
 • Neoplachujte nádobí po vyndání z myčky.

  2
 • Pračku zapínejte zcela plnou.

  3
 • Nesplachujte odpadky nebo chemikálie.

  4
 • Při čištění zubů vypínejte tekoucí vodu.

  5
 • Udržujte v dobrém stavu trubky a potrubí, každá kapka se počítá.

  6
 • Chraňte přírodní zdroje vody, čistěte přírodní prameny.

  7
 • Snižte množství nadbytečné vody, kterou denně používáte.

  8

Co můžete udělat jako firma

 • Využívejte vodní zdroje odpovědně v souladu s přírodou.

  1
 • Zabraňte znečišťování zdrojů pitné vody.

  2
 • Zajistěte, aby vaše práce neomezovala ostatním přístup k pitné vodě.

  3
 • Postarejte se o pravidelné testování kvality vody.

  4
 • Problémy ohrožující vodní zdroje řešte okamžitě.

  5

Podcíle

Do roku 2030 zajistit univerzální a rovný přístup k bezpečné a cenově dostupné pitné vodě pro všechny

Do roku 2030 zajistit spravedlivě všem odpovídající sanitační a hygienická zařízení a skoncovat s vylučováním na volných prostranstvích, se zvláštním ohledem na potřeby žen, dívek a lidí v těžké situaci

Do roku 2030 zlepšit kvalitu vody snížením jejího znečišťování, zamezením vyhazování odpadů do vody a minimalizací vypouštění nebezpečných chemických látek do vody, snížit na polovinu podíl znečistěných odpadních vod a podstatně zvýšit recyklaci a bezpečné opětovné využívání vody v celosvětovém měřítku

Do roku 2030 podstatně zvýšit efektivitu využívání vody ve všech sektorech a zajistit udržitelný odběr a dodávky pitné vody tak, aby byl vyřešen nedostatek vody a podstatně se snížil počet lidí trpících jejím nedostatkem

Do roku 2030 zavést integrovanou správu vodních zdrojů na všech úrovních, a to i pomocí přeshraniční spolupráce tam, kde je to vhodné

Do roku 2020 zajistit ochranu a obnovu ekosystémů související s vodou, včetně hor, lesů, mokřad, řek, zvodní (aquifers) a jezer

Do roku 2030 rozšířit mezinárodní spolupráci a podporu budování kapacit v rozvojových zemích v rámci programů a činností souvisejících s vodou a sanitačními zařízeními zahrnující zadržování, odsolování a efektivní využívání vody, čištění odpadních vod a využívání technologií pro recyklaci a opětovné využívání vody

Podporovat a posilovat zapojení místních komunit do zlepšování správy vodních zdrojů a sanitačních zařízení

zpět na SDGs