6 Pitná voda,
kanalizace

Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi

Inspirace pro děti

Vodní škola

Projekt Ekocentra Koniklec je zaměřen na rozvoj environmentální gramotnosti žáků v oblasti úspor pitné vody, hospodaření s dešťovou vodou a na ekologizaci provozu školy v téže tematické oblasti. Součástí projektu je realizace praktických opatření v prostoru školy nebo jejího pozemku.

více

Domestos pro školy

Na základě lokálního průzkumu až 40 % rodičů poukázalo na neuspokojivý stav školních toalet. Domestos se tak rozhodl zlepšit stav toalet na mateřských i základních školách v Česku i na Slovensku. Hlavním prvkem projektu je soutěž Lovci bakterií. Ta děti učí lepším hygienickým návykům a ty školy, které soutěžní aktivity splní nejlépe, jsou odměněny peněžním darem na rekonstrukci toalet. Za 6 let značka rozdala skoro 8 milionů Kč, pomohla zrekonstruovat toalety na 119 školách a až 76 000 dětí se naučilo lepším hygienickým návykům.

více

Pijeme kohoutkovou ve škole

Cílem akce Pijeme kohoutkovou ve škole, kterou pořádá spolek Skutečně zdravá škola, je motivovat žáky a studenty k pravidelnému pití kohoutkové vody ve škole a tím zlepšit svoje zdraví, zvýšit soustředěnost a výkonnost, a snížit množství odpadního plastu. Škola, která se zapojí do projektu, dbá na to, aby žáci měli k dispozici nádoby na pití kohoutkové vody, ve škole není možné koupit nápoje s přidaným cukrem, žáci si slazené nápoje nenosí z domu, učitelé jsou žákům vzorem a pijí kohoutkovou vodu ve třídě a žáci jsou povzbuzováni, aby dodržovali pitný režim.

více

Inspirace ze zahraničí

Stella Artois a organizace Water

Společnost Stella Artois, největší producent piva ve Spojených státech, a nezisková organizace Matta Damona Water ve společné reklamní kampani upozorňují na nedostatek pitné vody v řadě rozvojových zemí. Koupí limitované edice piva je možné přispět na podporu projektů, které se zaměřují na výstavbu vodovodních sítí v rozvojových zemích a poskytnou čistou vodu po dobu pěti let. Do projektu se zapojila i kreslířka Eili-Kaija Kussniem, která ve svých ilustracích poukázala na význam vody pro rodiny a komunity. Koupí speciální edice pomůžete ukončit celosvětovou vodní krizi.

více

Fondy OSN

Díky fondům OSN mají obyvatelé odlehlé horské vesnice Gandi v nepálských horách konečně přístup k pitné vodě. Někteří na takové řešení čekali celý život. Deset kilometrů dlouhé potrubí přivádí vodu až do výšky 2 500 m n. m. Jeho součástí jsou i tři velké skladovací nádrže. Zároveň byl vybudován systém sběru dešťové vody, který pomůže se závlahou zemědělské půdy.

více

Mission Blue od National Geographic

Omezený přístup k pitné vodě je realitou pro miliony Indů. A právě tento problém se snaží řešit organizace National Geographic a Water Aid India prostřednictvím kampaně Modrá mise (Mission Blue). Iniciativa cílí na zvýšení povědomí o problematice nedostatku vody a ukazuje, jak pouhé drobné změny v každodenní spotřebě vody mohou pomoci zajistit bezpečný a čistý zdroj pitné vody (nejen) příštím generacím. V rámci Modré mise bude National Geographic vysílat na svých indických kanálech dokumenty a speciální televizní pořady.

více

Inspirace z Česka

Umělé mokřady

Společnost DEKONTA vyvíjí inovativní a přírodě blízká řešení umělých mokřadů. Specialisté určí vhodné lokality v rozvojových zemích, kde se zaměřují na odlehlá venkovská sídla s rozptýlenými domácnostmi a zranitelné komunity s omezenými finančními prostředky. Kořenovky zadržují vodu v krajině, zlepšují mikroklima a jsou tak příspěvkem k boji proti suchu a klimatické změně.

více

H2Ospodař

Projekt H2Ospodař od spolku Rhyme má za cíl popularizovat téma vody pro širokou veřejnost se zaměřením na žáky základních a středních škol. Cílem je vyzdvihnout povědomí o vodě na dostatečnou úroveň dřív, než to za nás udělá nedostatek vody sám. Projekt ukazuje, že neplýtvat vodou je normální a že existují snadné cesty, jak s vodou hospodařit bez ztráty pohodlí. Stejně tak je stěžejním tématem zadržování vody v krajině.

více

6 faktů, které byste měli vědět o čisté vodě a kanalizacích

Od znečištěných vodních zdrojů až po plýtvání vodou. Je nutné si uvědomit, že čistá voda je klíčem k životu na Zemi.

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG6

S kukuřičným cukrem na úklid bytu: Čisticí prostředky už mohou být plně biologicky odbouratelné

Přejít na článek

Domestos pošesté rozdal téměř milion korun na rekonstrukci toalet ve školách

Přejít na článek

Co mohou pro lepší svět udělat děti

 • Při umývání nádobí vypínejte kohoutek, ať voda neteče zbytečně.

  1
 • Doma i ve škole pijte vodu z kohoutku.

  2
 • „Chytejte“ do kbelíků dešťovou vodu na zalévání květin.

  3
 • V létě se místo v bazénu na zahradě jděte vykoupat do rybníka.

  4
 • Do školy i na výlety si noste vodu ve vlastní láhvi.

  5

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Místo koupání ve vaně se krátce sprchujte.

  1
 • Neoplachujte nádobí po vyndání z myčky.

  2
 • Pračku zapínejte zcela plnou.

  3
 • Nesplachujte odpadky nebo chemikálie.

  4
 • Při čištění zubů vypínejte tekoucí vodu.

  5
 • Udržujte v dobrém stavu trubky a potrubí, každá kapka se počítá.

  6
 • Chraňte přírodní zdroje vody, čistěte přírodní prameny.

  7
 • Snižte množství nadbytečné vody, kterou denně používáte.

  8

Co můžete udělat jako firma

 • Využívejte vodní zdroje odpovědně v souladu s přírodou.

  1
 • Zabraňte znečišťování zdrojů pitné vody.

  2
 • Zajistěte, aby vaše práce neomezovala ostatním přístup k pitné vodě.

  3
 • Postarejte se o pravidelné testování kvality vody.

  4
 • Problémy ohrožující vodní zdroje řešte okamžitě.

  5

Podcíle

Do roku 2030 zajistit univerzální a rovný přístup k bezpečné a cenově dostupné pitné vodě pro všechny

Do roku 2030 zajistit spravedlivě všem odpovídající sanitační a hygienická zařízení a skoncovat s vylučováním na volných prostranstvích, se zvláštním ohledem na potřeby žen, dívek a lidí v těžké situaci

Do roku 2030 zlepšit kvalitu vody snížením jejího znečišťování, zamezením vyhazování odpadů do vody a minimalizací vypouštění nebezpečných chemických látek do vody, snížit na polovinu podíl znečistěných odpadních vod a podstatně zvýšit recyklaci a bezpečné opětovné využívání vody v celosvětovém měřítku

Do roku 2030 podstatně zvýšit efektivitu využívání vody ve všech sektorech a zajistit udržitelný odběr a dodávky pitné vody tak, aby byl vyřešen nedostatek vody a podstatně se snížil počet lidí trpících jejím nedostatkem

Do roku 2030 zavést integrovanou správu vodních zdrojů na všech úrovních, a to i pomocí přeshraniční spolupráce tam, kde je to vhodné

Do roku 2020 zajistit ochranu a obnovu ekosystémů související s vodou, včetně hor, lesů, mokřad, řek, zvodní (aquifers) a jezer

Do roku 2030 rozšířit mezinárodní spolupráci a podporu budování kapacit v rozvojových zemích v rámci programů a činností souvisejících s vodou a sanitačními zařízeními zahrnující zadržování, odsolování a efektivní využívání vody, čištění odpadních vod a využívání technologií pro recyklaci a opětovné využívání vody

Podporovat a posilovat zapojení místních komunit do zlepšování správy vodních zdrojů a sanitačních zařízení

zpět na SDGs