6 Pitná voda,
kanalizace

Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi

Inspirace z Česka

Lokni

LOKNI je ekologická alternativa k balené vodě, která chrání přírodu i zdraví lidí. Jedná se o síť chytrých filtračních výdejníků, ve kterých si natočíte mikrofiltrovanou chlazenou (perlivou i neperlivou) vodu zdarma nebo za symbolický příspěvek. Uživatelé čepují do své vlastní lahve a tím šetří stovky tisíc PET lahví měsíčně. Cílem je maximální úspora plastového odpadu. Výdejník upravuje kohoutkovou vodu v okamžiku, kdy si ji člověk stáčí do lahve.

více

H2Ospodař

Když ráno vstaneme, uděláme si kávu nebo čaj, vyčistíme si zuby, dáme si sprchu a vyrážíme do práce. Kde tedy vzniká pitná voda, kterou každý z nás využívá v množství přibližně 100 l za den a kde končí? Je možné s ní nějak lépe nakládat? Na problematiku hospodaření s pitnou vodou a výše položené otázky nezná odpověď většina z nás. Cílem je proto fenomén „voda“ popularizovat a přiblížit téma široké veřejnosti a tím u ní vybudovat úctu k tomuto vzácnému zdroji.

více

Vyhledávání vodních kapes v Somálském regionu

Etiopie čelí kritickému nedostatku vody. Společnost LIAZ tam využívá svůj vynález – bezpilotní helikoptéru pro letecký geofyzikální průzkum v kombinaci s technologií satelitního zpracování dat. Jedná se o inovativní technologii pro geologickou prospekci. Po několika měsících LIAZ zaznamenává úspěch – v nejvyprahlejším regionu, kde tradiční geologie byla bezzubá, nachází nejen hlubinné vodní kapsy, ale i množství povrchových zdrojů pitné vody.

více

Inspirace ze zahraničí

Who Gives a Crap

Who Gives A Crap je sociální podnik, který prodává toaletní papír na financování výstavby toalet pro ty, kteří nemají přístup k řádné hygieně. Jejich běžný toaletní papír je vyroben „bez stromů“ – obsahuje buď 100% recyklovaný spotřebitelský papír nebo 100% bambus, což znamená, že při výrobě nejsou káceny žádné nové stromy. Vyrábí se bez inkoustů, barviv a vůní. Rozšířil se také na výrobu kuchyňských rolí a papírových kapesníků. Who Gives A Crap věnuje 50 % svého zisku organizacím, které staví toalety v rozvojových zemích.

více

Zachraň život bezpečnou vodou

WaterStep pomohl lidem ve více než 60 zemích získat přístup k nezávadné vodě. V současnosti má 116 aktivních projektů po celém světě a další se připravují. Jejich posláním je poskytovat nezávadnou vodu komunitám v rozvojových zemích prostřednictvím posílení postavení, rovného přístupu a transformační naděje. Více lidí na světě zemře každý rok na nemoci přenášené vodou a špatnou hygienu než v ozbrojených konfliktech. Proto pracují na tom, aby nikdo nikdy nemusel pít nebezpečnou vodu.

více

Stella Artois a organizace Water

Společnost Stella Artois a nezisková organizace Matta Damona Water ve společné reklamní kampani upozorňují na nedostatek pitné vody v řadě rozvojových zemí. Koupí limitované edice piva je možné přispět na podporu projektů, které se zaměřují na výstavbu vodovodních sítí v rozvojových zemích a poskytnou čistou vodu po dobu pěti let. Do projektu se zapojila i kreslířka Eili-Kaija Kussniem, která ve svých ilustracích poukázala na význam vody pro rodiny a komunity. Koupě speciální edice pomůže ukončit celosvětovou vodní krizi.

více

Aktuality na téma SDG 6

V Královéhradeckém kraji slouží turistům první kompostovací toaleta

Přejít na článek

Léto s Lokni: Měsíc bez plastů s filtrovanou vodou do vlastní lahve za 1 Kč

Přejít na článek

Průzkum: Mladí Češi už nechtějí kupovat balenou vodu. U kohoutkové jim ale nevyhovuje chuť a vůně

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Místo koupání ve vaně se krátce sprchujte.

  1
 • Neoplachujte nádobí po vyndání z myčky.

  2
 • Pračku zapínejte zcela plnou.

  3
 • Nesplachujte odpadky nebo chemikálie.

  4
 • Při čištění zubů vypínejte tekoucí vodu.

  5
 • Udržujte v dobrém stavu trubky a potrubí, každá kapka se počítá.

  6
 • Chraňte přírodní zdroje vody, čistěte přírodní prameny.

  7
 • Snižte množství nadbytečné vody, kterou denně používáte.

  8

Co můžete udělat jako firma

 • Využívejte vodní zdroje odpovědně v souladu s přírodou.

  1
 • Zabraňte znečišťování zdrojů pitné vody.

  2
 • Zajistěte, aby vaše práce neomezovala ostatním přístup k pitné vodě.

  3
 • Postarejte se o pravidelné testování kvality vody.

  4
 • Problémy ohrožující vodní zdroje řešte okamžitě.

  5

Podcíle

Do roku 2030 zajistit univerzální a rovný přístup k bezpečné a cenově dostupné pitné vodě pro všechny

Do roku 2030 zajistit spravedlivě všem odpovídající sanitační a hygienická zařízení a skoncovat s vylučováním na volných prostranstvích, se zvláštním ohledem na potřeby žen, dívek a lidí v těžké situaci

Do roku 2030 zlepšit kvalitu vody snížením jejího znečišťování, zamezením vyhazování odpadů do vody a minimalizací vypouštění nebezpečných chemických látek do vody, snížit na polovinu podíl znečistěných odpadních vod a podstatně zvýšit recyklaci a bezpečné opětovné využívání vody v celosvětovém měřítku

Do roku 2030 podstatně zvýšit efektivitu využívání vody ve všech sektorech a zajistit udržitelný odběr a dodávky pitné vody tak, aby byl vyřešen nedostatek vody a podstatně se snížil počet lidí trpících jejím nedostatkem

Do roku 2030 zavést integrovanou správu vodních zdrojů na všech úrovních, a to i pomocí přeshraniční spolupráce tam, kde je to vhodné

Do roku 2020 zajistit ochranu a obnovu ekosystémů související s vodou, včetně hor, lesů, mokřad, řek, zvodní (aquifers) a jezer

Do roku 2030 rozšířit mezinárodní spolupráci a podporu budování kapacit v rozvojových zemích v rámci programů a činností souvisejících s vodou a sanitačními zařízeními zahrnující zadržování, odsolování a efektivní využívání vody, čištění odpadních vod a využívání technologií pro recyklaci a opětovné využívání vody

Podporovat a posilovat zapojení místních komunit do zlepšování správy vodních zdrojů a sanitačních zařízení

zpět na SDGs