6 Pitná voda,
kanalizace

Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi

Inspirace ze zahraničí

Stella Artois a organizace Water

Společnost Stella Artois, největší producent piva ve Spojených státech, a nezisková organizace Matta Damona Water ve společné reklamní kampani upozorňují na nedostatek pitné vody v řadě rozvojových zemí. Koupí limitované edice piva je možné přispět na podporu projektů, které se zaměřují na výstavbu vodovodních sítí v rozvojových zemích a poskytnou čistou vodu po dobu pěti let. Do projektu se zapojila i kreslířka Eili-Kaija Kussniem, která ve svých ilustracích poukázala na význam vody pro rodiny a komunity. Koupí speciální edice pomůžete ukončit celosvětovou vodní krizi.

více

Fondy OSN

Díky fondům OSN mají obyvatelé odlehlé horské vesnice Gandi v nepálských horách konečně přístup k pitné vodě. Někteří na takové řešení čekali celý život. Deset kilometrů dlouhé potrubí přivádí vodu až do výšky 2 500 m n. m. Jeho součástí jsou i tři velké skladovací nádrže. Zároveň byl vybudován systém sběru dešťové vody, který pomůže se závlahou zemědělské půdy.

více

Mission Blue od National Geographic

Omezený přístup k pitné vodě je realitou pro miliony Indů. A právě tento problém se snaží řešit organizace National Geographic a Water Aid India prostřednictvím kampaně Modrá mise (Mission Blue). Iniciativa cílí na zvýšení povědomí o problematice nedostatku vody a ukazuje, jak pouhé drobné změny v každodenní spotřebě vody mohou pomoci zajistit bezpečný a čistý zdroj pitné vody (nejen) příštím generacím. V rámci Modré mise bude National Geographic vysílat na svých indických kanálech dokumenty a speciální televizní pořady.

více

Inspirace z Česka

ADRA

Vlivem změny klimatu se prodlužují období sucha. Jedním z míst, kde to lidé pociťují nejpalčivěji, je etiopský region Somali, kde se angažuje také mezinárodní humanitární a rozvojová organizace ADRA. Svými aktivitami ADRA pomáhá s rekonstrukcí a budováním vodních nádrží, díky kterým mají celé vesnické komunity přístup k vodě v období sucha a nepřijdou tak o svůj zdroj obživy – pastevectví. ADRA klade důraz na udržitelnost pomoci – zapojuje místní lidi do péče o vodní zdroje. Vznikají tak „vodní komise“ sestávající ze členů komunity, kteří na zacházení s vodními zdroji dohlížejí. Důraz je kladen na to, aby do komisí byly pozvány i ženy a mohly se tak podílet na důležitých rozhodnutích.

více

Veolia Česká republika

Voda pro Afriku je dlouhodobým projektem Nadačního fondu Veolia (NFV), skupiny Veolia a Člověka v tísni (ČvT). Za devět ročníků projektu NFV poskytl více než 5,5 mil. Kč na opravy a budování vodních zdrojů na etiopském venkově, kde více než tři čtvrtiny lidí nemají přístup k nezávadné pitné vodě. NFV od roku 2003 organizuje benefiční prodej dárkových předmětů a jeho výtěžek daruje Člověku v tísni, který je garantem a realizátorem pomoci přímo v Africe, protože smysl má pomáhat lidem přímo v místě, kde žijí. Nová limitovaná edice dárků s motivem surikat je v prodeji od 11. 11. 2019.

více

FILTERMAC – Jedna láhev stačí

FILTERMAC nabízí možnost načepovat si čerstvou, mikrofiltrovanou perlivou i neperlivou vodu do vlastní láhve. FILTERMAC je systémovým řešením pro školy, obce, firmy i domácnosti. Pro všechny, kdo chtějí pít kvalitní vodu a nepotřebují k tomu pokaždé novou PET láhev. Od vzniku projektu bylo ušetřeno přes 52 tun plastu (2 miliony nevyrobených PET láhví), který by jinak znečišťoval naši planetu.

více

6 faktů, které byste měli vědět o čisté vodě a kanalizacích

Od znečištěných vodních zdrojů až po plýtvání vodou. Je nutné si uvědomit, že čistá voda je klíčem k životu na Zemi.

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG6

Domestos pošesté rozdal téměř milion korun na rekonstrukci toalet ve školách

Přejít na článek

Počítáme s vodou 2019. Revitalizace veřejných prostor se zapojením modro-zelené infrastruktury

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Místo koupání ve vaně se krátce sprchujte.

  1
 • Neoplachujte nádobí po vyndání z myčky.

  2
 • Pračku zapínejte zcela plnou.

  3
 • Nesplachujte odpadky nebo chemikálie.

  4
 • Při čištění zubů vypínejte tekoucí vodu.

  5
 • Udržujte v dobrém stavu trubky a potrubí, každá kapka se počítá.

  6
 • Chraňte přírodní zdroje vody, čistěte přírodní prameny.

  7
 • Snižte množství nadbytečné vody, kterou denně používáte.

  8

Co můžete udělat jako firma

 • Využívejte vodní zdroje odpovědně v souladu s přírodou.

  1
 • Zabraňte znečišťování zdrojů pitné vody.

  2
 • Zajistěte, aby vaše práce neomezovala ostatním přístup k pitné vodě.

  3
 • Postarejte se o pravidelné testování kvality vody.

  4
 • Problémy ohrožující vodní zdroje řešte okamžitě.

  5

Podcíle

Do roku 2030 zajistit univerzální a rovný přístup k bezpečné a cenově dostupné pitné vodě pro všechny

Do roku 2030 zajistit spravedlivě všem odpovídající sanitační a hygienická zařízení a skoncovat s vylučováním na volných prostranstvích, se zvláštním ohledem na potřeby žen, dívek a lidí v těžké situaci

Do roku 2030 zlepšit kvalitu vody snížením jejího znečišťování, zamezením vyhazování odpadů do vody a minimalizací vypouštění nebezpečných chemických látek do vody, snížit na polovinu podíl znečistěných odpadních vod a podstatně zvýšit recyklaci a bezpečné opětovné využívání vody v celosvětovém měřítku

Do roku 2030 podstatně zvýšit efektivitu využívání vody ve všech sektorech a zajistit udržitelný odběr a dodávky pitné vody tak, aby byl vyřešen nedostatek vody a podstatně se snížil počet lidí trpících jejím nedostatkem

Do roku 2030 zavést integrovanou správu vodních zdrojů na všech úrovních, a to i pomocí přeshraniční spolupráce tam, kde je to vhodné

Do roku 2020 zajistit ochranu a obnovu ekosystémů související s vodou, včetně hor, lesů, mokřad, řek, zvodní (aquifers) a jezer

Do roku 2030 rozšířit mezinárodní spolupráci a podporu budování kapacit v rozvojových zemích v rámci programů a činností souvisejících s vodou a sanitačními zařízeními zahrnující zadržování, odsolování a efektivní využívání vody, čištění odpadních vod a využívání technologií pro recyklaci a opětovné využívání vody

Podporovat a posilovat zapojení místních komunit do zlepšování správy vodních zdrojů a sanitačních zařízení

zpět na SDGs