5 Rovnost
mužů a žen

Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek

Inspirace ze zahraničí

Afghánské ženy se učí IT technologiím

Fereshteh Forough, afghánská průkopnice v oblasti technologií, provozuje institut vzdělávání Code to Inspire. Pomáhá tak mladým dívkám naučit se kódovat a zároveň je připravuje na světový trh práce v oblasti IT.

více

Udržitelná energie pro všechny

Projekt akcelerátoru pro všechny spouští společnost Sustainability Energy for All. Cílem projektu je prosazovat rovnost žen a mužů, sociální začlenění a posílení postavení žen v oblasti udržitelné energie.

více

Global Goals World Cup

Global Goals World Cup je první světový fotbalový turnaj na podporu globálních cílů stanovených OSN, který inspiruje a angažuje ženy a dívky z celého světa. Každý tým totiž bojuje za jeden ze 17 Cílů udržitelného rozvoje. Více než sportovní talent se v této hře, kde se sport protíná s aktivismem, počítá schopnost a kreativita aktivně „kopat“ za konkrétní společenské téma, např. zlepšení vzdělávání, snížení chudoby, odstranění nerovností nebo třeba boj za snížení množství odpadu.

více

Inspirace z Česka

Konsent

Konsent se od roku 2016 věnuje prevenci sexuálního násilí a obtěžování. Do veřejného prostoru vstupuje s osvětovými kampaněmi a zábavnou formou boří mýty spojené s těmito tématy. Konsent připravuje workshopy sexuální výchovy pro základní a střední školy. Je součástí mezinárodního projektu Power, který upozorňuje na genderově specifické kybernásilí. Projekt vstoupil na pole nočního života s kampaní Respekt je sexy, do akademického prostředí kampaní Respekt až na půdu a spolupracuje také s firmami v rámci kampaně Respekt je profi.

více

Mobilní aplikace Bright Sky

Mobilní aplikace Bright Sky dokáže odhalit domácí násilí a uživatelům nabízí kompetentní řešení jejich situace. Pomáhá jak obětem, tak každému, kdo má obavy o někoho blízkého, že by se mohl nacházet v nebezpečném násilném vztahu. Aplikace je rozcestníkem, který problém identifikuje a nabízí i řešení, tím přispívá ke zkvalitnění života obětí násilí. Aplikace boří mýty týkající se domácího násilí a cílí nejen na ženy, ale i na muže či stejnopohlavní páry. Databáze kontaktů na organizace, které pomáhají obětem domácího násilí, i na policii, přispívá k posílení pozice všech těchto institucí.

více

M.arter

M.arter je vzdělávací a networkingová platforma pro ženy i muže na rodičovské dovolené. Pomáhá sladit rodinný život s kariérou, s návratem na trh práce - zaměstnancům do stávající nebo nové pracovní pozice, freelancerům nebo podnikatelům s vlastními projekty nebo podniky. Pomáhá od samotné myšlenky až po řízení a vedení projektu či jeho škálování. Pokrývá všechny možnosti, které žena či muž po ukončení rodičovské má. Pořádá workshopy od profesionálů z různých oborů (offline i online), mastermind setkání s hostem, výběrové online programy pro začínající nebo pokročilé podnikatele či restart kariéry.

více

5 neocenitelných věcí, které byste měli vědět o rovnosti mužů a žen

Hnutí #MeToo kladlo důraz na rovnost pohlaví, ale fakta ukazují, že před sebou máme stále dlouhou cestu, než budou ženy brány na stejné úrovni jako muži.

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG5

Zájem o účast v Academy for Women Entrepreneurs předčil očekávání

Přejít na článek

Rozdíl mezi platy mužů a žen se meziročně snížil, stále je však na čem pracovat

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Braňte se proti sexismu, ozvěte se proti sexuálnímu obtěžování.

  1
 • Vychovávejte děti k dodržování rovnosti.

  2
 • Postavte se proti diskriminaci žen a dívek.

  3
 • Chraňte právo žen na plánování rodiny.

  4
 • Podporujte povědomí o kampaních za podporu rovnoprávnosti (aktivity typu HeForShe a podobné).

  5
 • V každodenním životě se vyvarujte genderových stereotypů.

  6

Co můžete udělat jako firma

 • Zajistěte, aby měli všichni zájemci o zaměstnání rovnocenné podmínky v přijímacím procesu.

  1
 • Zaměstnancům a zaměstnankyním nabízejte na stejné pozici stejné platové ohodnocení.

  2
 • Aktivně prosazujte, nestranně posuzujte a řešte transparentně gender témata na pracovišti.

  3
 • Vymezte se nulovou tolerancí proti sexuálnímu násilí a obtěžování.

  4

Podcíle

Celosvětově skoncovat se všemi formami diskriminace žen a dívek

Eliminovat všechny formy násilí vůči ženám a dívkám ve veřejné i soukromé sféře, včetně obchodu s lidmi a sexuálního či jiného vykořisťování

Odstranit všechny škodlivé praktiky jako jsou dětské, předčasné a nucené sňatky či ženská obřízka

Uznávat a oceňovat neplacenou péči a domácí práce pomocí zajištění veřejných služeb, infrastruktury a politik sociální ochrany a prosazování sdílené odpovědnosti v rámci domácnosti a rodiny podle zvyklostí dané země

Zajistit ženám rovné příležitosti a plnou a efektivní účast na rozhodování na všech úrovních v politickém, ekonomickém i veřejném životě

Zajistit všeobecnou dostupnost služeb sexuálního a reprodukčního zdraví a reprodukčního práva, jak bylo dohodnuto v souladu s Akčním programem Mezinárodní konference o populaci a rozvoji a Pekingskou akční platformou a závěrečnými dokumenty návazných konferencí

Provést reformy, které ženám zajistí rovná práva k ekonomickým zdrojům, možnost vlastnictví a hospodaření s pozemky i dalších forem vlastnictví, přístup k finančním službám, dědictví a přírodním zdrojům v souladu s národní legislativou

Rozšířit možnosti využívání moderních technologií, zejména informačních a komunikačních, pro posilování postavení žen

Přijmout a posílit vhodné politiky a vymahatelné právní předpisy pro prosazování rovnosti žen a mužů a posilování postavení žen a dívek ve všech sférách

zpět na SDGs