3 Zdraví
a kvalitní život

Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku

Inspirace z Česka

Nepanikař

Spolek Nepanikař nabízí komplexní psychologickou pomoc. Hlavní cílovou skupinou jsou mladí lidé a především děti. Projekt jim zprostředkovává bezpečné prostředí, kde mohou sdílet své problémy, a motivuje je k následné pomoci a hledání opěrné sítě v jejich okolí. Činnosti projektu se dělí do několika kategorií – mobilní aplikace Nepanikař (překlad do 10 jazyků), chat a e-mailová poradna. Stabilní tým lektorů také pořádá workshopy, se kterými navštěvuje školy po celém Česku.

více

Ministr Zdraví

Ministr Zdraví je ideová a expertní interdisciplinární platforma spojující profesionály z různých oblastí, kteří chtějí dosáhnout nutné změny v systému českého zdravotnictví. Cílem je do roku 2030 v Česku prodloužit dobu prožitou ve zdraví o 5 let. Zaměřuje se na 3 konkrétní pilíře: důraz na prevenci ve smyslu udržení zdraví a prodloužení délky života ve zdraví, digitalizaci jako nástroj podporující osobní odpovědnost a motivaci ke změně a zaměření na efektivnější financování zdravotnictví.

více

Cesta na talíř

Projekt Cesta na talíř se soustředí na používání sezónních a lokálních surovin od farmářů v restauracích Aramark. Do svých podniků nakupuje právě dozrálé ovoce a zeleninu od místních dodavatelů a pár hodin po sklizni připravuje speciality podle receptur špičkových šéfkuchařů. Sezónní strava totiž prospívá zdraví lidí i planety.

více

Inspirace ze zahraničí

Solární naslouchadlo

Více než 5 % světové populace má poruchu sluchu. Nezisková organizace Solar Ear dokázala se svou udržitelnou inovací změnit život více než milionu lidí nejen v africké Botswaně. Hluchota a ztráta sluchu je obrovským problémem zvláště v komunitách, kde mají lidé omezený přístup k lékům a naslouchátkům. Naslouchátko Solar Ear s dobíjecími bateriemi na solární energii představuje unikátní nástroj, jak v rozvojových zemích zabezpečit kvalitní a plnohodnotný život lidem se sluchovým postižením.

více

Impossible Foods

Americký start-up vyrábí známý rostlinný Impossible Burger. Cílovou skupinou zákazníků pro Impossible Foods jsou lidé, kteří se nechtějí vzdát chuti masa, ale hledají produkt šetrný k planetě a svému zdraví. Impossible Burger nebyl vyvinut tak, aby ze zdravotního hlediska konkuroval celistvým potravinám. Byl navržen tak, aby na globálním trhu soutěžil s masem, protože lidé se masa nechtějí vzdát. Společnost neustále pracuje na výrobě nových rostlinných produktů – alternativách vepřového masa, steaku, celých kuřecích prs nebo rybích filetů.

více

Dostupná zdravotní péče

Aplikace ClickMedix umožňuje lékařům po celém světě pomáhat více pacientům, a to zároveň s nižšími náklady. Zdravotníkům a lékařům pak pomáhá získat zkušenosti a rady od odborníků ze zahraničí. Do online systému jsou zadány veškeré symptomy pacienta a lékaři-konzultanti pak na dálku analyzují zadané informace a radí méně zkušeným kolegům, jak v léčbě pacienta postupovat. Celkově se takto ošetří až desetkrát více pacientů než prostřednictvím osobních konzultací.

více

Aktuality na téma SDG 3

Radnice na Kutnohorsku nově schválily financování Týmů duševního zdraví, které ve školách pomáhají dětem

Přejít na článek

Tvůrci Ivety spolu s TV Nova dávají slovo obětem veřejného zájmu

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Darujte krev.

  1
 • Každý den minimálně 30 minut choďte.

  2
 • Učte se a sdílejte tipy, jak být fit a ve formě.

  3
 • Myjte si ruce a pravidelně se hýbejte.

  4
 • Pečujte o svoje mentální zdraví.

  5
 • Docházejte na pravidelné preventivní prohlídky.

  6
 • Nechte sebe i své děti očkovat.

  7

Co můžete udělat jako firma

 • Starejte se o zdraví vašich zaměstnanců.

  1
 • Poskytujte zaměstnancům rodičovský příspěvek.

  2
 • Zajistěte zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí.

  3
 • Zamezte vzniku či úniku emisí do ovzduší.

  4
 • Zařiďte zaměstnancům potřebná pojištění pro práci.

  5

Podcíle

Do roku 2030 celosvětově snížit míru mateřské úmrtnosti na méně než 70 na 100 tisíc porodů

Do roku 2030 zabránit úmrtím novorozenců a dětí mladších pěti let, jimž je možné předejít. Všechny země budou usilovat o snížení novorozenecké úmrtnosti na úroveň maximálně 12 úmrtí na 1000 živě narozených dětí a snížení úmrtnosti dětí mladších pěti let na úroveň 25 a méně na 1000 živě narozených dětí

Do roku 2030 ukončit epidemii AIDS, tuberkulózy, malárie a zanedbávaných tropických nemocí a bojovat proti hepatitidě, vodou přenášeným nemocem a ostatním přenosným nemocem

Do roku 2030 snížit pomocí prevence a léčby o třetinu předčasnou úmrtnost na nepřenosné choroby; podporovat duševní zdraví a duševní pohodu

Posílit prevenci a léčbu užívání návykových látek, včetně užívání narkotik a škodlivého užívání alkoholu

Do roku 2020 celosvětově snížit na polovinu počet úmrtí a zranění při dopravních nehodách

Do roku 2030 zajistit všeobecný přístup ke službám pro sexuální a reprodukční zdraví, jako jsou programy plánovaného rodičovství, informace a vzdělávání nebo zahrnutí problematiky reprodukčního zdraví do národních strategií a programů

Docílit všeobecného zabezpečení zdraví, včetně ochrany finančních rizik, přístupu ke kvalitní základní zdravotní péči a přístupu k bezpečným, účinným, kvalitním a cenově dostupným základním léčivům a očkovacím látkám pro všechny

Do roku 2030 podstatně snížit počet úmrtí a onemocnění vlivem nebezpečných chemických látek a znečištěného vzduchu, vody a půdy

Posílit uplatňování rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace (WHO) o kontrole tabáku ve všech zemích dle potřeby

Podporovat výzkum a vývoj vakcín a léků na přenosné i nepřesné choroby, které primárně postihují především rozvojové země, poskytnout přístup k cenově dostupným základním lékům a vakcínám v souladu s Deklarací z Dohá o Dohodě TRIPS a veřejném zdraví, která potvrzuje právo rozvojových zemí plně využít ujednání v Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, pokud jde o flexibilitu v ochraně veřejného zdraví a zejména v přístupu k lékům pro všechny

Podstatně zvýšit financování zdravotnictví a nábor, rozvoj, školení a retence pracovníků ve zdravotnictví v rozvojových zemích, zejména v těch nejméně rozvinutých a v malých ostrovních rozvojových státech

Zvýšit kapacitu všech zemí, zejména rozvojových, pro včasné varování, snižování rizik a řízení národních a globálních zdravotních rizik

zpět na SDGs