3 Zdraví
a kvalitní život

Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku

Inspirace pro děti

Bátor Tábor

Tábory jsou otevřeny dětem bojujícím s onkologickým onemocněním, svalovou dystrofií a atrofií, diabetem, cystickou fibrózou či jiným vážným onemocněním ve věku 7–17 let. Poskytují bezplatné terapeutické programy, které těmto dětem umožní získat zpátky sebevědomí, překonat sebe sama, navázat nová přátelství a najít svou vnitřní sílu na boj s nemocí. Snaží se o to, aby každé dítě bez ohledu na svůj zdravotní stav mohlo zažívat šťastné a bezstarostné dětství.

více

Skutečně zdravá škola

Skutečně zdravé školy nabízejí dětem jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin. Školy pomáhají dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postoje a kompetence nutné pro udržitelný život.

více

Medikomiks

Závažná nemoc zásadně ovlivňuje život celé rodiny ve všech oblastech. Dospělí vědí, že nastává nelehké období, ale jak všechny aspekty spojené s nemocí vysvětlit dětem? Právě s tímto problémem pomáhají Medikomiksy – kreslené příběhy srozumitelně vysvětlují, jak funguje lidské tělo, proč vznikne nemoc, co se děje během léčby a jak správně může rodina pomoci nemocnému.

více

Inspirace ze zahraničí

Dostupná zdravotní péče prostřednictvím mobilní aplikace ClickMedix

Aplikace ClickMedix umožňuje lékařům po celém světě pomáhat více pacientům, a to zároveň s nižšími náklady. Zdravotníkům a lékařům pak pomáhá získat zkušenosti a rady od odborníků ze zahraničí. Do online systému jsou zadány veškeré symptomy pacienta a lékaři-konzultanti pak na dálku analyzují zadané informace a radí méně zkušeným kolegům, jak v léčbě pacienta postupovat. Celkově se takto ošetří až desetkrát více pacientů než prostřednictvím osobních konzultací.

více

Impossible Foods

Americký start-up vyrábí známý rostlinný Impossible Burger. Cílovou skupinou zákazníků pro Impossible Foods jsou lidé, kteří se nechtějí vzdát chuti masa, ale hledají produkt šetrný k planetě a svému zdraví. Impossible Burger nebyl vyvinut tak, aby ze zdravotního hlediska konkuroval celistvým potravinám. Byl navržen tak, aby na globálním trhu soutěžil s masem, protože lidé se masa nechtějí vzdát. Společnost neustále pracuje na výrobě nových rostlinných produktů – alternativách vepřového masa, steaku, celých kuřecích prs nebo rybích filetů.

více

Solární naslouchadlo

Více než 5 % světové populace má poruchu sluchu. Howard Weinstein, zakladatel neziskové organizace Solar Ear, dokázal se svou udržitelnou inovací změnit život více než milionu lidí nejen v africké Botswaně. Ve vesnici Otse si Howard uvědomil, že hluchota a ztráta sluchu je obrovským problémem zvláště v komunitách, kde mají lidé omezený přístup k lékům a sluchadlům. Naslouchátko Solar Ear s dobíjecími bateriemi na solární energii představuje unikátní nástroj, jak v rozvojových zemích zabezpečit kvalitní a plnohodnotný život lidem se sluchovým postižením.

více

Inspirace z Česka

Replug.me

Postupující digitalizace ve všech oblastech našeho života prohlubuje problém digitální nerovnováhy a z toho vyplývajících psychických i sociálních problémů. Replug.me mění kvalitu života lidí, ať už v rodinách, ve firmách nebo ve školách tím, že jim pomáhá najít digitální rovnováhu a používat technologie zdravě. Šíří osvětu, téma odborně mapuje a přináší řešení, které je systematicky postaveno tak, aby pozitivně ovlivňovalo všechny cílové skupiny, které v oblasti digitálního well-beingu potřebují podporu.

více

Cash Reader

Mobilní aplikace Cash Reader pomáhá zrakově postiženým a nevidomým rozpoznat hodnotu bankovek 97 světových měn v 37 jazycích. Lidé tak už nemusí spoléhat na speciální znaky na bankovkách, ani na různé pomůcky. S aplikací stačí namířit kameru telefonu na bankovku a okamžitě znají její hodnotu. Ta se kontrastně zobrazí na displeji a zároveň aplikace její hodnotu buď vysloví, anebo zavibruje. Roční licence pro českou měnu je díky partnerství projektu s Hello bank! zdarma.

více

FastMEDIC

FastMEDIC nabízí službu poskytování odborné první pomoci prostřednictvím týmu odborně způsobilých záchranářů pohybujících se na kolech. Hlídky FastMEDIC pracují na principu „first responderů". Jsou tzv. posádkou před zdravotnickou záchrannou službou. Mají možnost dostat se k pacientovi, který se nachází na špatně přístupném místě nebo mezi velkým počtem lidí (např. na velkých sportovních nebo kulturních akcích, v parcích, na cyklostezkách, v pěších zónách, v husté dopravní situaci apod.).

více

Soukromý: Inspirujte se výběrem knih na téma Zdraví a kvalitní život

  A WOMAN OF FIRSTS: THE MIDWIFE WHO BUILT A HOSPITAL AND CHANGED THE WORLD   Autorka: Edna Adan Ismail Proč se vám bude líbit: Edna byla ministryní zahraničí Somalilandu a nyní je ředitelkou a zakladatelkou dětské nemocnice v hlavním městě Somalilandu. Edna jako přeživší ženské obřízky (FGM = Female

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG3

SANANIM se účastní extrémního cyklistického závodu

Přejít na článek

Co mohou pro lepší svět udělat děti

 • Jezte ke svačině ovoce místo sladkostí.

  1
 • Choďte spát brzy a vždy ve stejný čas.

  2
 • Umývejte si ruce vždy, když přijdete domů.

  3
 • Hrajte si s kamarády venku.

  4
 • Zeptejte se svých kamarádů, kteří trpí nějakou nemocí, jak jim můžete zpříjemnit život.

  5

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Darujte krev.

  1
 • Každý den minimálně 30 minut choďte.

  2
 • Učte se a sdílejte tipy, jak být fit a ve formě.

  3
 • Myjte si ruce a pravidelně se hýbejte.

  4
 • Pečujte o svoje mentální zdraví.

  5
 • Docházejte na pravidelné preventivní prohlídky.

  6
 • Nechte sebe i své děti očkovat.

  7

Co můžete udělat jako firma

 • Starejte se o zdraví vašich zaměstnanců.

  1
 • Poskytujte zaměstnancům rodičovský příspěvek.

  2
 • Zajistěte zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí.

  3
 • Zamezte vzniku či úniku emisí do ovzduší.

  4
 • Zařiďte zaměstnancům potřebná pojištění pro práci.

  5

Podcíle

Do roku 2030 celosvětově snížit míru mateřské úmrtnosti na méně než 70 na 100 tisíc porodů

Do roku 2030 zabránit úmrtím novorozenců a dětí mladších pěti let, jimž je možné předejít. Všechny země budou usilovat o snížení novorozenecké úmrtnosti na úroveň maximálně 12 úmrtí na 1000 živě narozených dětí a snížení úmrtnosti dětí mladších pěti let na úroveň 25 a méně na 1000 živě narozených dětí

Do roku 2030 ukončit epidemii AIDS, tuberkulózy, malárie a zanedbávaných tropických nemocí a bojovat proti hepatitidě, vodou přenášeným nemocem a ostatním přenosným nemocem

Do roku 2030 snížit pomocí prevence a léčby o třetinu předčasnou úmrtnost na nepřenosné choroby; podporovat duševní zdraví a duševní pohodu

Posílit prevenci a léčbu užívání návykových látek, včetně užívání narkotik a škodlivého užívání alkoholu

Do roku 2020 celosvětově snížit na polovinu počet úmrtí a zranění při dopravních nehodách

Do roku 2030 zajistit všeobecný přístup ke službám pro sexuální a reprodukční zdraví, jako jsou programy plánovaného rodičovství, informace a vzdělávání nebo zahrnutí problematiky reprodukčního zdraví do národních strategií a programů

Docílit všeobecného zabezpečení zdraví, včetně ochrany finančních rizik, přístupu ke kvalitní základní zdravotní péči a přístupu k bezpečným, účinným, kvalitním a cenově dostupným základním léčivům a očkovacím látkám pro všechny

Do roku 2030 podstatně snížit počet úmrtí a onemocnění vlivem nebezpečných chemických látek a znečištěného vzduchu, vody a půdy

Posílit uplatňování rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace (WHO) o kontrole tabáku ve všech zemích dle potřeby

Podporovat výzkum a vývoj vakcín a léků na přenosné i nepřesné choroby, které primárně postihují především rozvojové země, poskytnout přístup k cenově dostupným základním lékům a vakcínám v souladu s Deklarací z Dohá o Dohodě TRIPS a veřejném zdraví, která potvrzuje právo rozvojových zemí plně využít ujednání v Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, pokud jde o flexibilitu v ochraně veřejného zdraví a zejména v přístupu k lékům pro všechny

Podstatně zvýšit financování zdravotnictví a nábor, rozvoj, školení a retence pracovníků ve zdravotnictví v rozvojových zemích, zejména v těch nejméně rozvinutých a v malých ostrovních rozvojových státech

Zvýšit kapacitu všech zemí, zejména rozvojových, pro včasné varování, snižování rizik a řízení národních a globálních zdravotních rizik

zpět na SDGs