3 Zdraví
a kvalitní život

Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku

Inspirace ze zahraničí

Dostupná zdravotní péče prostřednictvím mobilní aplikace ClickMedix

Aplikace ClickMedix umožňuje lékařům po celém světě pomáhat více pacientům, a to zároveň s nižšími náklady. Zdravotníkům a lékařům pak pomáhá získat zkušenosti a rady od odborníků ze zahraničí. Do online systému jsou zadány veškeré symptomy pacienta a lékaři-konzultanti pak na dálku analyzují zadané informace a radí méně zkušeným kolegům, jak v léčbě pacienta postupovat. Celkově se takto ošetří až desetkrát více pacientů než prostřednictvím osobních konzultací.

více

Impossible Foods

Americký start-up vyrábí známý rostlinný Impossible Burger. Cílovou skupinou zákazníků pro Impossible Foods jsou lidé, kteří se nechtějí vzdát chuti masa, ale hledají produkt šetrný k planetě a svému zdraví. Impossible Burger nebyl vyvinut tak, aby ze zdravotního hlediska konkuroval celistvým potravinám. Byl navržen tak, aby na globálním trhu soutěžil s masem, protože lidé se masa nechtějí vzdát. Společnost neustále pracuje na výrobě nových rostlinných produktů – alternativách vepřového masa, steaku, celých kuřecích prs nebo rybích filetů.

více

Solární naslouchadlo

Více než 5 % světové populace má poruchu sluchu. Howard Weinstein, zakladatel neziskové organizace Solar Ear, dokázal se svou udržitelnou inovací změnit život více než milionu lidí nejen v africké Botswaně. Ve vesnici Otse si Howard uvědomil, že hluchota a ztráta sluchu je obrovským problémem zvláště v komunitách, kde mají lidé omezený přístup k lékům a sluchadlům. Naslouchátko Solar Ear s dobíjecími bateriemi na solární energii představuje unikátní nástroj, jak v rozvojových zemích zabezpečit kvalitní a plnohodnotný život lidem se sluchovým postižením.

více

Inspirace z Česka

Květinová dílna a sociální podnik Aranžérie

Cílem sociálního podniku Aranžérie je co nejlepší začlenění osob s epilepsií do běžného života. Proč? Protože většina osob s epilepsií se setkává s tím, že se k nim kvůli tomuto onemocnění lidé chovají jinak než k ostatním. Zejména v zaměstnání, ve školách a při navazování vztahů. Přestože by většina lidí s epilepsií dokázala žít tak, jak je to běžné pro jejich vrstevníky, naráží na bariéry, které jim jejich úsilí výrazně komplikují. Aranžérie ukazuje, že i s epilepsií to může jít a že s lidmi, kteří tuto nemoc mají, se není třeba bát spolupracovat. Navíc práce s květinami působí pozitivně na jejich psychiku. Z Aranžérie si odnesete nejen radost z krásných květin, ale také dobrý pocit z toho, že pomáháte lidem, kteří vaši podporu potřebují.

více

Bátor Tábor

Bátor Tábor (Tábor Odvahy) je středoevropské centrum zážitkové terapie pro vážně nemocné děti již od roku 2002. V příštím roce chce Bátor Tábor rozšířit své aktivity i na území Česka – nemocničním programem a prvním rodinným táborem pro onkologicky nemocné děti a jejich blízké. Zážitková terapie staví děti mimo jejich komfortní zónu pomocí speciálních zážitků. Tím, že překonají své obavy, objevují svou připravenost čelit nejen výzvám spojeným s táborovým dobrodružstvím, ale také jejich nemocí. Účast na táboře včetně cesty je pro každého táborníka zdarma. Programy realizuje nadace za pomoci proškolených dobrovolníků. Využijte této příležitosti, pomozte měnit životy k lepšímu a staňte se dobrovolníkem nebo podpořte děti darem.

více

Česká pošta

Česká pošta do svých aktivit zakotvila zdravotní preventivní programy před šesti lety. Začínala s prevencí karcinomu prsu, kdy cíleným programem oslovila 25 tisíc zaměstnankyň. Včasnou léčbou se podařilo zachránit život dvěma z nich! Na úspěch tohoto programu navázala Česká pošta v dalším kroku prevencí proti melanomu. Původně záměr cílil na 37 % pošťáků, kteří svou práci vykonávají venku, často na slunci. Podařilo se však spojit síly s dermatology pod vedením prof. Petra Arenbergera z FN Královské Vinohrady a tato spolupráce dala programu širší rozměr. Česká pošta byla v roce 2019 již počtvrté v řadě partnerem akce Stan proti melanomu, která se koná v Praze, Brně a v Ostravě.

více

Aktuality na téma SDG3

Značka UGO otevírá novou Salaterii na pražském Václavském náměstí

Přejít na článek

Přelomový 22. ročník sbírky Pomozte dětem získal 12,5 milionu korun

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Darujte krev.

  1
 • Každý den minimálně 30 minut choďte.

  2
 • Učte se a sdílejte tipy, jak být fit a ve formě.

  3
 • Myjte si ruce a pravidelně se hýbejte.

  4
 • Pečujte o svoje mentální zdraví.

  5
 • Docházejte na pravidelné preventivní prohlídky.

  6
 • Svým dětem dávejte pleny šetrnější k životnímu prostředí.

  7
 • Nechte sebe i své děti očkovat.

  8

Co můžete udělat jako firma

 • Starejte se o zdraví vašich zaměstnanců.

  1
 • Poskytujte zaměstnancům rodičovský příspěvek.

  2
 • Zajistěte zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí.

  3
 • Zamezte vzniku či úniku emisí do ovzduší.

  4
 • Zařiďte zaměstnancům potřebná pojištění pro práci.

  5

Podcíle

Do roku 2030 celosvětově snížit míru mateřské úmrtnosti na méně než 70 na 100 tisíc porodů

Do roku 2030 zabránit úmrtím novorozenců a dětí mladších pěti let, jimž je možné předejít. Všechny země budou usilovat o snížení novorozenecké úmrtnosti na úroveň maximálně 12 úmrtí na 1000 živě narozených dětí a snížení úmrtnosti dětí mladších pěti let na úroveň 25 a méně na 1000 živě narozených dětí

Do roku 2030 ukončit epidemii AIDS, tuberkulózy, malárie a zanedbávaných tropických nemocí a bojovat proti hepatitidě, vodou přenášeným nemocem a ostatním přenosným nemocem

Do roku 2030 snížit pomocí prevence a léčby o třetinu předčasnou úmrtnost na nepřenosné choroby; podporovat duševní zdraví a duševní pohodu

Posílit prevenci a léčbu užívání návykových látek, včetně užívání narkotik a škodlivého užívání alkoholu

Do roku 2020 celosvětově snížit na polovinu počet úmrtí a zranění při dopravních nehodách

Do roku 2030 zajistit všeobecný přístup ke službám pro sexuální a reprodukční zdraví, jako jsou programy plánovaného rodičovství, informace a vzdělávání nebo zahrnutí problematiky reprodukčního zdraví do národních strategií a programů

Docílit všeobecného zabezpečení zdraví, včetně ochrany finančních rizik, přístupu ke kvalitní základní zdravotní péči a přístupu k bezpečným, účinným, kvalitním a cenově dostupným základním léčivům a očkovacím látkám pro všechny

Do roku 2030 podstatně snížit počet úmrtí a onemocnění vlivem nebezpečných chemických látek a znečištěného vzduchu, vody a půdy

Posílit uplatňování rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace (WHO) o kontrole tabáku ve všech zemích dle potřeby

Podporovat výzkum a vývoj vakcín a léků na přenosné i nepřesné choroby, které primárně postihují především rozvojové země, poskytnout přístup k cenově dostupným základním lékům a vakcínám v souladu s Deklarací z Dohá o Dohodě TRIPS a veřejném zdraví, která potvrzuje právo rozvojových zemí plně využít ujednání v Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, pokud jde o flexibilitu v ochraně veřejného zdraví a zejména v přístupu k lékům pro všechny

Podstatně zvýšit financování zdravotnictví a nábor, rozvoj, školení a retence pracovníků ve zdravotnictví v rozvojových zemích, zejména v těch nejméně rozvinutých a v malých ostrovních rozvojových státech

Zvýšit kapacitu všech zemí, zejména rozvojových, pro včasné varování, snižování rizik a řízení národních a globálních zdravotních rizik

zpět na SDGs