14 Život
ve vodě

Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje

Inspirace pro děti

Water Element

Water Element je pracovní list z dílny Global Changemakers, díky kterému se děti zábavnou formou dozví o tom, kolik plastu končí v krásných modrých oceánech naší planety. Budou prozkoumávat různé způsoby, jak snížit počet používaných plastových předmětů každý den a dají příslib pomoci naší Zemi ještě dnes. Děti si díky pracovnímu listu rozvíjí kreativitu a učí se o globálních výzvách.

více

Kam s ním?

„Kam s ním?“ je neziskový projekt spolku Ukliďme Česko. Nabízí snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně „zbavit“ nechtěných věcí a odpadů. Projekt poradí, jak správně s nechtěnými věcmi naložit resp. kde lze legálně a v drtivé většině i bezplatně odevzdat jak běžný odpad z domácnosti, tak například prošlé léky, vysloužilé elektro, baterie, světelné zdroje nebo třeba i odpady nebezpečné. Mapě již obsahuje celkem přes 50 000 odběrných míst a další budou průběžně přibývat.

více

Refork

Refork kombinuje přírodní zdroje, průmyslový odpad a moderní technologické know-how k tomu, aby vyráběli funkční a udržitelné výrobky, které nahradí plasty. Vizí refork je ukázat, že udržitelnost nemusí být na úkor designu a uživatelského komfortu, neboť i řešení šetrná k přírodě mohou být pěkná a funkční. Na vývoj materiálu a produktů se dívá tak, aby zlepšoval celý životní cyklus a snižoval celkovou ekologickou stopu. Nezapomeňte proto refork příbory přibalit na váš příští piknik.

více

Inspirace ze zahraničí

Ocean Cleanup

Nizozemská organizace Ocean Cleanup vyvinula plovoucí bariéru na zachytávání plastového odpadu v Tichém oceánu. Zařízení pomáhá k vyčištění oceánu v oblasti takzvané pacifické skládky, kde dle vědců pluje až 3,5 miliardy tun odpadu. Nyní organizace vyvíjí nové zařízení poháněné solární energií, které bude nasazeno do řek a má zabránit tomu, aby se plastový odpad z řek dostal dále do oceánu.

více

Pela case

Vizí společnosti Pela je vytvořit budoucnost bez plastu a vyčistit světové oceány. Pela jako první na světě vyvinula 100% kompostovatelný obal na telefon vyrobený z přírodních netoxických materiálů. Současně Pela navázala partnerství s několika organizacemi, které usilují o ochranu pláží, oceánů a zachování mořské biodiverzity. Na podporu těchto organizací věnuje 5 % z celkového prodeje. Nyní firma prodává kromě obalů na telefon také pouzdra na sluchátka.

více

Projekt #Togetherband

Náramky Togetherband jsou vyrobeny z plastového odpadu vyloveného z oceánů. Za každý prodaný náramek je z oceánu vyloveno 1 kilo mořského odpadu. Svorka náramku je vyrobena z recyklovaného kovu pocházejícího ze zabavených ilegálních zbraní ze Střední Ameriky. 100 % výtěžku z prodeje náramků jde na osvětu o Cílech udržitelného rozvoje a financování projektů, které mění svět k lepšímu.

více

Soukromý: Inspirujte se výběrem knih na téma Život ve vodě

Zajímá vás, proč se po dni stráveném na pláži cítíte naprosto klidně, nebo proč pár délek v bazénu může obnovit vaši mysl? Projděte si inspirující knihy s fotografiemi nádherných oceánů, pláží a korálových útesů.

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG14

Ornitologové připravují šestý ptačí park – Rzy ve východních Čechách

Přejít na článek

ČEZ jako jeden z prvních v ČR bude komplexně sledovat vliv svého podnikání na přírodu

Přejít na článek

Co mohou pro lepší svět udělat děti

 • Domluvte se se třídou či kamarády a vyrazte pravidelně sbírat odpadky v okolí řeky, potoka či rybníka.

  1
 • Noste si do školy vlastní láhev na vodu a omezujte tak plasty.

  2
 • Najděte si na internetu dokumenty o tom, jak jsou oceány plné plastů.

  3
 • Sledujte, zda na dovolené u moře vidíte na pláži více plastů než na ulici v Česku a ptejte se, proč tomu tak je.

  4

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Vzdělávejte se o důležitosti oceánů a mořském životě.

  1
 • Zřekněte se zbytečných plastů – sáčků, brček, tašek a dalších.

  2
 • Kupujte udržitelně chované a lovené ryby a mořské plody.

  3
 • Neznečišťujte vody toxickými látkami.

  4

Co můžete udělat jako firma

 • Snižte na minimum množství mikroplastů ve vašich výrobcích.

  1
 • Produkty vymýšlejte tak, aby se daly použít opakovaně.

  2
 • Nevypouštějte do kanalizace nebezpečné látky.

  3
 • Ujistěte se, že všechny zdroje, které využíváte, byly získány s ohledem na životní prostředí a ekosystémy.

  4
 • Vyvíjejte odpovědné produkty, při jejichž používání nevznikají skleníkové plyny, které vedou k acidifikaci oceánů.

  5

Podcíle

Do roku 2025 předcházet a výrazně snižovat znečištění moří, zejména znečištění, které je způsobováno činností na pevnině, včetně odpadků a znečištění z živin

Do roku 2020 udržitelně spravovat a chránit mořské a pobřežní ekosystémy, aby se zabránilo výrazným negativním dopadům, mimo jiné posilováním jejich odolnosti a opatřeními na jejich obnovu s cílem zajistit zdravé a produktivní oceány

Minimalizovat a řešit dopady okyselování oceánů, mimo jiné prohlubováním vědecké spolupráce na všech úrovních

Do roku 2020 dosáhnout účinné regulace rybolovu a skoncovat s nadměrným rybolovem, nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem a nešetrnými metodami rybolovu, zavést vědecky podložené plány hospodaření s cílem obnovit populace ryb v co nejkratším možném čase přinejmenším na úroveň, která dokáže produkovat maximální udržitelný výnos podle biologických vlastností jednotlivých druhů

Do roku 2020 zakonzervovat alespoň 10 procent pobřežních a mořských oblastí v souladu s vnitrostátním i mezinárodním právem a na základě nejlepších dostupných vědeckých informací

Do roku 2020 zakázat některé formy dotací na rybolov, které přispívají k nadměrnému rybolovu, odstranit dotace, které přispívají k nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a upustit od zavádění obdobných nových dotací s vědomím, že odpovídající a efektivní zvláštní a diferencovaný přístup k rozvojovým a nejméně rozvinutým zemím by se měl stát nedílnou součástí vyjednávání Světové obchodní organizace o dotacích na rybolov*

Do roku 2030 zvýšit ekonomický přínos z udržitelného využívání mořských zdrojů, mimo jiné prostřednictvím řízeného rybolovu, akvakultury a cestovního ruchu pro malé ostrovní rozvojové a nejméně rozvinuté státy

Rozšířit vědecké poznání, rozvíjet výzkumné kapacity a transfer námořních technologií s ohledem na kritéria a pokyny Mezivládní oceánografické komise o transferu námořních technologií a s cílem zlepšit zdraví oceánů a zvýšit přínos biologické rozmanitosti moří na rozvoj rozvojových zemí, zejména malých ostrovních rozvojových a nejméně rozvinutých států

Zajistit malým rybářům přístup k mořským zdrojům a trhům

Posílit ochranu a udržitelné využívání oceánů a jejich zdrojů prostřednictvím mezinárodního práva, jak je zapsáno v Úmluvě o mořském právu, která stanovuje právní rámec pro zachování a udržitelné využívání oceánů a jejich zdrojů, s odvoláním na článek 158 dokumentu Budoucnost, jakou chceme (The Future We Want)

* S ohledem na probíhající vyjednávání Světové obchodní organizace, Rozvojovou agendu a Dauhá a Hongkongským ministerským mandátem.

zpět na SDGs