Ceny vítězům Cen SDGs 2020 byly předány na slavnostním galavečeru v zahradách Černínského paláce na Ministerstvu zahraničních věcí dne 17. září 2020.

NAŠE PLANETA

Ceny SDGs 2020 doprovázela kampaň s názvem Naše planeta na podporu globálních cílů a boje proti změně klimatu.

Autorem fotografií osobností byl slavný umělecký fotograf Jan Saudek, který se tak vůbec poprvé svým dílem vymezil k aktuálnímu společenskému problému a zapojil se do diskuse ke změně klimatu. V kampani vystoupilo 13 veřejně známých českých osobností (symbolicky podle SDG 13 – Klimatická opatření) ztvárněných do tarotových karet. Kampaň tak upozorňovala na eskalující klimatickou krizi a potřebu změny našeho životního stylu v udržitelný.

Každou fotku Jan Saudek koloroval od modré do červené. To znázorňuje známý graf od Eda Hawkinse zobrazující růst globální teploty zemského povrchu v letech 1850–2019. Po vyskládání všech portrétů vedle sebe se zobrazilo dílo, které odhaluje eskalující klimatickou krizi v celé šíři.Podrobnosti o kampani se dočtete ZDE.

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ

Slavnostním předáváním Cen SDGs 2020 provázel novinář a moderátor Martin Veselovský.

Hosté si během večera mohli prohlédnout výstavu Naše planeta od Jana Saudka, která byla u příležitosti vyhlášení Cen SDGs 2020 a Evropského týdne udržitelného rozvoje vystavena v zahradách Černínského paláce. Ve spolupráci s projektem Fakta o klimatu byly portréty doplněny o přehledné grafy a základní data o klimatické změně.

V zahradách Černínského paláce byl u této příležitosti umístěn také nafukovací model planety Země – terralóna. Terralóna je fotorealistickým ztvárněním naší planety v podobě nafukovací koule.

Atmosféru večera si můžete prohlédnout v aftervideu.

Galavečer Cen SDGs 2020 probíhal ve spolupráci s DVTV – první nezávislou internetovou televizí v Česku. Záznam z předávání Cen SDGs 2020 můžete zhlédnout zde na DVTV.

Pro vítěze byly připraveny designové ceny od sklárny BOMMA.

FOTOGALERIE

Více o vyhlášení čtvrtého ročníku Cen SDGs se dočtete ZDE.

Všechny informace o Cenách SDGs 2020, včetně projektů finalistů i semifinalistů, komentářů odborníků a mnohého dalšího, najdete v brožuře Cen SDGs 2020.
stáhnout brožuru 2020