SDGs jako návod k transformaci turismu

14. 7. 2020

Odvětví cestovního ruchu nebylo dosud příliš úspěšné v integrování SDGs do byznysových strategií. Naopak bývá často označováno za pohromu pro udržitelný rozvoj. Globální cíle však nabízející jasný návod, jak tradiční turismus přetvořit, aby nezatěžoval životní prostředí a naopak přispíval k rozvoji místních komunit.

Cestovní ruch v posledních letech nabýval globálně na síle. V roce 2019 zaznamenal růst o 3,5 %, vytvořil 10,3 % světového HDP a přinesl přibližně 330 milionů pracovních míst. Zlom v odvětví nastal s vypuknutím pandemie koronaviru, kdy se turismus v podstatě zastavil. Dle dubnových odhadů Světové organizace cestovního ruchu zapříčiní pandemie ztrátu až 100 milionů pracovních míst a 2,7 bilionu dolarů HDP.

Zmrazení turismu současně vyneslo na povrch řadu s ním spjatých environmentálních a společenských problémů, které jsou dlouhodobě známy, ale neadekvátně řešeny. Dle dubnových dat klesly emise leteckého průmyslu o 60 %. V některých destinacích se vyčistily ulice od odpadků a kanály od znečištění. Tyto pozitivní důsledky budou však jen dočasnou záležitostí, pokud nedojde k výraznější transformaci celého odvětví.

Globální pauza v cestování je příležitostí pro přehodnocení našich priorit ve vztahu k přírodě, společnosti a penězům. Lidé pracující v sektoru cestovního ruchu jsou sice natěšeni na návrat turistů, ale někteří tuto pauzu vnímají jako příležitost k transformaci cestovního ruchu. Některá města zvažují dlouhodobou změnu v přístupu k turismu. Amsterdam například plánuje zaměřit se na lokální turisty a starosta Benátek chce navrátit do města pohodovou atmosféru, která bude opět atraktivní pro studenty. Cyklistické stezky a venkovní prostranství pro obyvatele měst mají naopak vzniknout v Paříži, Miláně či Seattlu.

Tyto snahy přetvořit turistické destinace ve více komunitní, přátelská místa jdou v ruku v ruce s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs). Turismus může přinášet ekonomické výhody i když je realizován odpovědně s ohledem na přírodu a místní komunitu. Proto jsou SDGs důležité v této debatě. Možnosti a snahy vybudovat odpovědný turismus na 17 SDGs nejsou žádnou novinkou. SDGs ukazují jasný návod, jak dosáhnout rozvoje, vytvořit pracovní místa a zároveň dbát na přírodní ekosystémy a udržitelnou infrastrukturu.

Změny musejí být vnímány pozitivně. Například investice do čisté vody pro turisty může být příležitostí pro vybudování vodovodů a kanalizace pro místní obyvatele (SDG 6), potřeba energie může podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů na venkově (SDG 7), potřeba uspokojit turisty udržitelnými produkty může vést k rozvoji udržitelné výroby v regionu (SDG 12). Každý aktér cestovního ruchu (hotely, cestovní kanceláře, prodejci) musí přemýšlet o operacích komplexně a zohledňovat dopady turismu v širším kontextu. Ideálem je kvalitní turismus, který podporuje lokální byznys, udržitelné bydlení i aktivity.

Udržitelný turismus by neměl být něčím speciálním, ale měl by se stát normou. Turismus, jako celek, se musí stát více udržitelným. Současná pandemie dává turistickému odvětví čas na změnu. Zda k výraznější změně dojde, bude záležet i na hodnotách samotných turistů.


Zdroj: SDGs Key to (Re)Building Tourism with an Eye Toward the Future. Sustainable Brands [online]. Copyright ©2007 [cit. 14.07.2020]. Dostupné ZDE.

Související

Hello bank! letos opět daruje více než milion korun projektům z Cen SDGs

Přejít na článek

Zapojte se do online akcí v rámci Global Goals Week, týdne na podporu globálních cílů

Přejít na článek

Nadace České spořitelny rozšiřuje své působení směrem k finančnímu vzdělávání. Chce podpořit děti a mladé lidi na jejich cestě k finančnímu zdraví

Přejít na článek