Sdružení TEREZA a IKEA učí děti najít cestu k přírodě

30. 3. 2015

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad své školy a svého jednání na životní prostředí ve škole a jejím okolí.

Děti se díky těmto projektům učí, jak žít v souladu s přírodou. A to je přece stejně důležité, jako ovládat násobilku nebo jména Přemyslovců!

Všem Ekoškolám, které zapojily své projekty do letošní výzvy a zlepšily tak školní prostředí nejen sobě, ale i svým učitelům, rodičům a kamarádům, patří veliké díky.

Porota složená ze zástupců Sdružení TEREZA a IKEA vybrala 10 nejlepších, které letos ocenila. Podívejte se na nejlepší Ekoškolí projekty roku 2014 zde.

Více informací k Ekoškole naleznete zde.