Se Sue Ryder se ve stáří neztratíte. Už 20 let.

15. 5. 2018

Od roku 1998 sídlí v Praze Michli veřejně prospěšná organizace Sue Ryder. Její jméno je neodmyslitelně spjato se seniorským tématem...

Již od začátku nabízí pobytovou službu, k tomu časem přibyla služba osobní asistence. A v posledních letech se více zaměřuje na poradenství, díky čemuž umí provést seniora i jeho blízké nelehkou cestou stářím. Vzniklo zde nespočet příběhů, společných osudů a zážitků. Ať už to byl čas strávený s letci RAF v domově pro seniory, hodiny prochozené Prahou za klienty osobní asistence, nebo setkání v těžkých životních chvílích. Ohlédnutí za těmito chvílemi najdete na stránce www.20letsueryder.cz.

Najdete tady například příběh paní Gábiny, která říká: „Sue Ryder si mě přivolal sám.“ A dodává: „Nejprve to byl dobročinný obchůdek, kam jsem chodila nakupovat. Pak jsem se podívala na jejich webové stránky a zjistila, že lze dobrovolničit. Také jsem se dozvěděla, jak velkou část rozpočtu musí Sue Ryder získat vlastními silami. Dá se říct, že dnes je podpora této organizace pevnou součástí mého životního stylu, včetně trávení dovolené.“

Ředitel Sue Ryder Matěj Lejsal pak představuje cestu, kterou se v současné době Sue Ryder ubírá: „Náš příběh nekončí, není hotovo. Stále se snad denně setkáváme s příběhy lidí, kteří zůstali se stárnutím sami, bezradní a bezmocní. Čím dál častěji jsou to blízcí těch, kdo stárnou – manželé, partneři, synové a dcery. Jsme přesvědčeni, že nikdo v Česku nemá být se stárnutím sám. Budeme rádi, přidáte-li se k nám.“


Zdroj: Tisková zpráva, Domov Sue Ryder, www.20letsueryder.cz