Seznamte se s rozvojovými projekty v oblasti udržitelného rozvoje, fair trade, zemědělství a ochrany životního prostředí

10. 3. 2022

Brněnská firma Holistic Solutions s.r.o. se dlouhodobě věnuje rozvojovým projektům v oblasti udržitelného rozvoje, fair trade, zemědělství a ochrany životního prostředí. Společně s Charitou Česká republika, rovněž členem A-CSR, v současnosti realizují projekt ,,Podpora vzdělávání a obživy uprchlíků a jejich hostitelských komunit v Zambii“, jehož hlavním cílem je zlepšit přístup k obživě a soběstačnosti uprchlíků a členů hostitelských komunit v Zambii podporou udržitelné a ziskové zemědělské produkce a rozvojem hodnotových řetězců. ,,Tábory“ či ,,osady“, v nichž uprchlíci žijí, se od tradičních uprchlických táborů liší tím, že příchozím rodinám a jednotlivcům je poskytnuta půda na stavbu domů a zakládání zemědělské obživy.

V jednom z uprchlických táborů, který vznikl v roce 2018 v reakci na příliv uprchlíků z východní části Demokratické republiky Kongo, posoudil tým Holistic Solutions problémy se zaplavováním určitých zemědělských oblastí či naopak s vysycháním vody. Dále se bude věnovat návrhu řešení prevence záplav obdělávané půdy v táboře a identifikaci potenciálu využití závlah a chovu ryb v tomto táboře o velikosti přibližně 80 km2 . V hlavním městě Zambie – Lusace – analyzuje Holistic Solutions potenciál městského zahradničení pro uprchlíky ve městě a navrhuje technická řešení pro pěstování plodin i chov zvířat. Ta pak budou individuálně posouzena a aplikována s ohledem na podmínky a zájem konkrétních uprchlíků.

Další projekt v Zambii, kterým se Holistic Solutions snaží přispět k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), je ,,Stabilizace a rozvoj obživy v reakci na klimatické změny“ pod vedením neziskové organizace CARE Česká republika, z.s. Země je z velké části závislá na dešti a z hlediska potravinového zabezpečení převládá pěstování jediné plodiny, kukuřice. Většina obyvatel venkovských oblastí, zejména ženy, je závislá na zemědělství. Vzhledem ke každoročním rizikům klimatických šoků mají venkovské zemědělské domácnosti tendenci produkovat plodiny bez přidané hodnoty pro vlastní potřebu na půdě s malým množstvím počátečních vstupů.

Cílem projektu je vytvořit bezpečnější a odolnější zdroje obživy pro nejchudší drobné zemědělce ve dvou okresech Jižní provincie v Zambii. Zajištění a posílení živobytí těchto cílových komunit znamená práci v zemědělském systému, který je křehký a funguje na neoptimální úrovni produkce a udržitelnosti. Holistic Solutions se věnuje nalezení nových možností a vylepšení stávajících nefunkčních systémů. V rámci analýzy hodnotových řetězců navrhuje příležitosti ve všech fázích od vstupů, přes produkci, sklizeň, skladování, zpracování a uvádění na trh s cílem zlepšit tyto hodnotové řetězce v průběhu dalšího pokračování projektu. Důraz je rovněž kladen na typy zemědělských hodnotových řetězců, z nichž by mohly mít prospěch jak ženy, tak muži, a které by mohly výrazně zlepšit životní podmínky žen.


Zdroj: Brněnská firma Holistic Solutions s.r.o. se dlouhodobě věnuje rozvojovým projektům v oblasti udržitelného rozvoje, fair trade, zemědělství a ochrany životního prostředí. Holistic Solutions s. r. o. Tisková zpráva, 21. 2. 2022.

Související

Regionální fórum o udržitelném rozvoji řešilo i zapojení nevládního sektoru do plnění SDGs v Česku

Přejít na článek

Zákazníci opět rozhodují, které dobročinné projekty Tesco podpoří částkou vyšší než 5 milionů Kč

Přejít na článek

Heureka, Visa, Komerční banka a Asociace společenské odpovědnosti představují projekt “Udržitelný e-shop”

Přejít na článek