SK Slavia neznamená pouze fotbal. Vstupuje „Za hranice hřiště“

Ze světa členů

8. 5. 2023

Rok 2023 se pro SK Slavia Praha stává přelomovým. Byť se klub už dlouhodobě angažuje v dobročinných aktivitách, letos své kroky bude směřovat ještě mnohem dál, „Za hranice hřiště“.

Pod tímto názvem vznikla dlouhodobá strategie společenské odpovědnosti (corporate social responsibility – CSR), která v sobě zahrnuje řadu oblastí, na něž se klub hodlá více zaměřit a postupně implementovat v průběhu letošního roku. Slavia si plně uvědomuje, že profesionální sport a fotbal je jedním z odvětví s největším sociálním dopadem na své okolí. Fotbal má moc měnit životy. Může přispět ke zlepšení výsledků v oblasti zdraví a pohody, pomoci v boji proti rasismu, nezaměstnanosti, podpořit školní docházku, dobrovolnictví a může vytvářet pozitivní vzory v komunitě.

Fotbal je stále více uznáván jako účinný nástroj rozvoje společnosti a řešení sociálních problémů. Po vzoru předních západoevropských klubů chce i Slavia využít svého jedinečného postavení ve společnosti a síly, kterou díky němu má. Jako klub tak chce hrát důležitou roli v posilování iniciativ a činností, které mají pozitivní dopad v oblasti sociální, vzdělávací nebo životního prostředí.

Ačkoliv v posledních bezmála 20 letech inicioval klub mnoho CSR projektů (od spolupráce s Donorem až po pomoc Ukrajině), stále má pocit, že je pořád na začátku. Proto se rozhodl snažení v této oblasti ještě mnohem zásadněji prohloubit a systematizovat.

Třemi základními pilíři, v jejichž rámci bude klub jednotlivé aktivity rozvíjet, jsou:

  • Sociální oblast se zaměřením na dobročinnost, trvalý dialog a naslouchání stakeholderům, kvalitní zaměstnaneckou politiku, zdraví a bezpečnost zaměstnanců a boj proti rasismu.
  • Enviromentální oblast se zaměřením na ochranu přírodních zdrojů, snižování negativních dopadů na přírodní prostředí, šetrnou ekologickou firemní kulturu a investice do čistých technologií.
  • Ekonomická oblast se zaměřením na trvalý dialog s akcionáři, transparentnost, kvalitu služeb, odmítání korupce a etický kodex.

Největší zkušenosti má Slavia z oblasti sociální, kde realizovala mnoho dobročinných aktivit se zaměřením na nemocné, děti nebo seniory. Přesto je jejím cílem posunout hranice aktivit také do dalších oblastí. Na základě hodnotového systému v rámci klubu tak vzniklo samostatné oddělení CSR pod vedením CSR manažerky Michaely Schejbalové přímo podřízené předsedovi představenstva klubu. Druhým zásadním krokem bylo spolu s Odborem přátel SK Slavia Praha založení Nadačního fondu Slavie, který se bude snažit pomáhat potřebným nejen v našem bezprostředním okolí vršovického klubu, ale po celé České republice.

Založením Nadačního fondu Slavie zároveň oba zakladatelé navazují na činnost Jubilejního fondu literárního a řečnického spolku Slavie, který byl zřízen v roce 1892 a pomáhal chudým a nemajetným studentům. Odkaz na historii klubu, na jeho historické hodnoty a morální principy je vtělen i do vymezeného účelu nadačního fondu, kterým je především poskytování podpory:

  • zdravotnickým zařízením a vážně nemocným pacientům, zejména v oblasti onkologické léčby dětí a mládeže,
  • v oblasti vzdělávání a sportování mládeže,
  • v oblasti ochrany životního prostředí,
  • při mimořádných událostech nebo živelních pohromách.

„Odbor přátel jsme si jako partnera vybrali proto, abychom byli schopni dobročinných a charitativních účelů na všech místech, kde máme naše fanoušky, tedy po celé České republice. Odbor přátel je největší fanouškovská organizace v ČR, má 156 odboček s více než 5 000 červenobílými dobrovolníky,“ říká Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie, a dodává: „Zapojit do našeho projektu chceme postupně i zájemce z řad fotbalových oddílů pod hrdým názvem Slavia, které jsou také logickým a přirozeným partnerem.“

„Nadační fond Slavie vznikl spojením dvou silných partnerů v oblasti dobročinných aktivit, v nichž jsme velmi silní a máme za sebou řadu zkušeností. Oba zakladatelé fondu budou mít i nadále svoje vlastní aktivity, ale Nadační fond Slavie by měl být vlajkovou lodí. Chceme posunout laťku výš a pomáhat cíleně, systematicky a strukturovaně, napříč Českou republikou,“ říká David Ocetník, předseda správní rady Nadačního fondu Slavie a předseda Odboru přátel klubu.

Počáteční vklad sto tisíc korun vložil do nadačního fondu Jaroslav Tvrdík. Dalších sto padesát tisíc korun přispěli společně hráči a trenéři A týmu SKS. SK Slavia Praha do Nadačního fondu vložila 500 000 korun, 10 000 vstupenek na svoje utkání, věcné dary a bude fondu poskytovat také podporu při pořádání jeho charitativních aktivit.

K těm bude patřit například vytvoření fotbalového týmu osobností z řad bývalých a současných hráčů klubu nebo jeho slavných fanoušků, jehož účelem budou charitativní zápasy v regionech pod vedením Stanislava Tecla. Přispět budou moci také všichni fanoušci při zakoupení permanentek nebo vstupenek na zápasy či otevřené tréninky nebo donátoři z řad partnerů nebo sponzorů klubu.

Důležité téma je pro klub také práce a posílení vztahů se svými zaměstnanci, kteří stejně jako všichni hráči a hráčky nebo trenéři tvoří srdce a duši klubu. V péči o životní prostředí je klub aktivní už dnes, ale v procesu udržitelnosti opět chce mířit výš. Velkým tématem je aktuálně odpadové hospodářství. Kromě již zavedených opakovaně použitelných nádob na nápoje na stadionu klub přistoupil k třídění odpadu a hledá cestu, jak celkově snížit objem vyprodukovaného odpadu. Stejně tak směřuje k možnostem šetření energie a využívání alternativních zdrojů. K šetrnému a odpovědnému chování chce Slavia vést také své fanoušky, kteří se už dnes podílejí například na úklidu svého sektoru.

Ekonomická oblast se pak prolíná do fungování celého klubu. Slavia chce být důvěryhodným a zodpovědným partnerem. Proto jí záleží na transparentním jednání a chování ke všem stakeholderům. Mezi ně patří i regionální komunita, jíž je klub součástí. I tady chce být Slavia aktivnější, vést hlubší dialog a více se podílet na rozvoji Prahy 10.


Zdroj: SK Slavia neznamená pouze fotbal. Vstupuje „Za hranice hřiště“. SK Slavia Praha – fotbal a.s. Blogový článek

Související

Učíme žáky, ne předměty. Inspirace z cesty po Finsku a Estonsku

Přejít na článek

Coca-Cola vydává zprávu o udržitelnosti 2020, tentokrát ve zbrusu novém kabátě

Přejít na článek

Pořiďte svým blízkým originální vánoční dárky bez stresu a šetrně k přírodě

Přejít na článek