Školní les do kapsy: skvělé místo pro živáčky i žáčky

22. 2. 2023

Tak přesně toto motto asi nejlépe vystihuje koncept „Tiny Forest“ pocházející z Holandska, kterým se inspiruje již více zemí v Evropě a do ČR ho „zavleklo“ vzdělávací centrum TEREZA pod názvem ŠKOLNÍ LES DO KAPSY.

Jedná se o hustý lesík z původních druhů dřevin o velikosti tenisového kurtu, jehož hlavním cílem je sbližovat děti a přírodu. Lesíků typu „Tiny Forest“ existuje již více než tři tisíce a byly vysazeny na školních, obecních nebo i soukromých pozemcích jako osvětové projekty pro větší propojení lidí s přírodou. V ČR je snaha spolupracovat zejména se školami, které mají k zeleni daleko a současně mají v blízkosti školy kousek nevyužívaného prostoru, na kterém je reálné výsadbu stromů provést. Čím blíže je taková plocha ke škole, tím lépe, neboť zvyšuje šanci pravidelného využívání lesíka k učení venku.

Lesík tedy splňuje nejen funkce biologické a ekologické, ale také vzdělávací. Žáci si doslova mohou vytvořit vlastní zelenou učebnu. Záměrem je, aby byli do celého projektu zapojeni hned od počátku. Mohou se podílet na samotném výběru pozemku, zpracovávají podklady pro povolení k výsadbě, provádějí dendrologický průzkum v okolí vybraného pozemku, na základě kterého je sestaven seznam doporučených dřevin ve spolupráci s odborníkem. Žáci dále zkoumají půdní podloží a samozřejmě vysazují, mulčují, mnohde také zalévají, pečují, pozorují, vyhodnocují, hrají si a učí se venku (nejen o přírodě).

O tom, že se v ČR nejedná jen o koncept na papíře, vás mohou přesvědčit hned čtyři školní lesíky vysazené s maximálním zapojením žáků v letech 2021 a 2022. První Školní les do kapsy roste u ZŠ Jana Wericha na Praze 17. Druhý lesík byl vysazen ve spolupráci s žáky a učiteli u ZŠ Husitská v Nové Pace. Také základní škola Třebotov neodolala a na podzim 2022 si vysadila svůj výukový školní lesík. V pořadí čtvrtý, a prozatím poslední, lesík vyrostl pod rukama žáků ZŠ J. A. Komenského v Praze na Břevnově.

Dalo by se říci, že výsadbou soužití žáků a lesíka vstupuje do dalšího levelu. V průběhu roku 2023 proto bude pro zapojené školy k dispozici metodika plná inspirativních lekcí, jak lesík v každé fázi jeho zrodu a žití využívat s žáky, jak maximálně zúročit vytvořený kousek zeleně pro vzdělávací účely a tím pomáhat k pozitivnímu vztahu dětí k přírodě. Jsme přeci jen její nedílnou součástí.

Zaujal vás koncept ŠKOLNÍHO LESA DO KAPSY?

Stáhněte si zdarma příručku „Školní les do kapsy – proč a jak nechat vyrůst svoji zelenou učebnu“ na webových stránkách LES VE ŠKOLE. Dozvíte se v ní, jak postupovat krok za krokem. Výsadby byly podpořeny z rozpočtu Magistrátu hl města Prahy a společnostmi Dedoles, Ekolamp a ČEPS.


Zdroj: Školní les do kapsy: skvělé místo pro živáčky i žáčky. TEREZA, vzdělávací centrum. Blogový článek.

Související

Eduzměna se rozšiřuje, v dalších regionech podpoří změnu školství

Přejít na článek

Dům zahraniční spolupráce v novém videospotu provází světem mezinárodního vzdělávání

Přejít na článek