Skupina ČEZ dál zelená

Newsletter

23. 5. 2024

Emise skleníkových plynů z výroby elektřiny a tepla klesly o 12 %, naopak investice do udržitelných činností stouply o 4,7 miliardy.

Zelenání výroby Skupiny ČEZ pokračuje. ČEZ meziročně snížil přímé emise skleníkových plynů o 12 %, což odpovídá úspoře zhruba 2,2 milionů tun ekvivalentu CO2. ČEZ je tak na dobré cestě splnit svůj cíl klimatické neutrality do roku 2040. Největší česká energetika naopak zvýšila investice do udržitelných aktivit – jejich podíl přesáhl dvě třetiny veškerých investic a meziročně stoupl o 4,7 miliardy. Nejnovější ESG statistiky představuje aktuálně vydaná Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ za rok 2023. Čtenářům nabízí přibližně 300 nejrůznějších ukazatelů z oblasti životního prostředí, sociální péče a řízení firmy.

Čerstvě vydaná Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ za rok 2023 předkládá zájemcům podrobný přehled aktivit a sledovaných parametrů v oblasti ochrany životního prostředí (E), sociálních a zaměstnaneckých otázek (S), dodržování lidských práv, pravidel a právních předpisů (G) za více než 200 společností, které Skupinu tvoří. Samostatný přehled nefinančního reportingu vychází letos naposled. Od příštího roku bude v souladu s evropskou legislativou již nedílnou součástí standardní výroční zprávy.

„Skupina ČEZ je na dobré cestě splnit cíle, které jsme si v rámci udržitelného podnikání předsevzali. Za posledních pět let jsme snížili emisní intenzitu o 28 procent. Většinu výroby elektřiny už dnes zajišťujeme z bezemisních zdrojů. Klesají nám ale i další emise, například prachu, nebo celková spotřeba vody. Naopak naše investice do zelených aktivit výrazně rostou,“ uvedla členka představenstva a Chief Sustainability Officer Michaela Chaloupková.

Ze zveřejněných dat za rok 2023 vyplývá, že Skupina ČEZ úspěšně pokračuje v plnění svých ambiciózních dekarbonizačních cílů stanovených ve strategii Vize 2030 – Čistá Energie Zítřka. Přímé emise (Scope 1) klesly meziročně o 12 %, což představuje 2 206 790 tun CO2. Skupina ČEZ tak stále cílí na úplnou klimatickou neutralitu do roku 2040. V září 2023 získala jako první česká společnost validaci svých dlouhodobých klimatických cílů od mezinárodní iniciativy SBTi.

Z kapitoly věnované zhodnocení činností podle evropské taxonomie zase vyplývá, že narostl objem investic do udržitelných aktivit, které jsou v souladu s taxonomií: loni činil jejich podíl na celkovém CAPEXu 67 %, což meziročně znamenalo zvýšení o téměř 5 miliard korun.

Posun Skupiny ČEZ v ESG pozorně sledují také významné mezinárodní ratingové agentury. U těch nejvýznamnějších si v loňském roce opět o něco polepšila. Podle společnosti CSR Hub, která ratingy téměř 35 000 společností od desítek agentur zpracovává do jednoho finálního ukazatele, se ČEZ loni umístil mezi 16 % nejlépe hodnocených firem na světě. Tato čísla jsou důležitá například pro banky: ČEZ tak má uzavřené již tři úvěrové linky vázané na vývoj ESG ukazatelů, kdy lepší rating znamená nižší úroky a naopak.

Objem reportovaných nefinančních dat rok od roku roste: zatímco zpráva za rok 2021 měla celkem 102 stran, ta za loňský rok jich potřebovala už 190, tedy téměř dvojnásobek. Zprávy se z ekologických důvodů netisknou, jsou k dispozici na webu ČEZ. Čísla z nich také zájemci najdou přehledně roztříděná v on-line Datové knihovně, nejrozsáhlejší databázi ESG dat ze všech evropských energetických firem.


Zdroj: Skupina ČEZ dál zelená. Tisková zpráva. Skupina ČEZ

Související

Které firmy to umí s udržitelností? Startuje přihlašování do prestižního ESG žebříčku

Přejít na článek

T-Mobile doručí zásilky z e-shopu ve vratném ekologickém obalu, pomůže mu s tím startup ReKrabice

Přejít na článek