Skupina Ferrero vydala svou 9. zprávu o společenské odpovědnosti firem

17. 12. 2018

Dalším rokem v řadě ukazuje společnost Ferrero své odhodlání pomáhat planetě a lidem, s nimiž spolupracuje, prostřednictvím své strategie v oblasti společenské odpovědnosti „Sdílení hodnot za účelem vytváření hodnoty“ (Sharing Values to Create Value).

Devátá zpráva společnosti Ferrero zaznamenává důležité pokroky ve všech oblastech jejich činnosti. K nejdůležitějším výsledkům patří větší zastoupení žen ve vedoucích funkcích, což je v souladu s cílem společnosti Ferrero dosáhnout v této oblasti do roku 2020 nárůstu o 5 %. Dále došlo k rozšíření programu Kinder+Sport do třiceti zemí, díky čemuž pomáhají rozhýbat 4 miliony dětí. V rámci jejich strategie v oblasti nákupu surovin dosáhla společnost Ferrero certifikovanosti u 70 % svého kakaa, vysledovatelnosti původu u 25 % svých lískových oříšků a svůj závazek ještě rozšířila v tom smyslu, že bude usilovat o to, aby celosvětově používala 100 % vajec od slepic chovaných na podestýlce.

Naše touha produkovat výrobky té nejvyšší kvality definuje naše každodenní činnosti až k samotnému zajišťování těch nejlepších surovin. ‚Nejlepších‘ nejen ve smyslu vynikající kvality, ale také ve smyslu přísných měřítek udržitelnosti, která ve spolupráci s mnoha zúčastněnými stranami po celé délce našeho hodnotového řetězce uplatňujeme,“ potvrzuje Giovanni Ferrero, výkonný prezident (Executive Chairman) skupiny Ferrero.

Kromě potvrzení všech závazků obsažených ve strategii společenské odpovědnosti firmy do roku 2020 propojuje společnost Ferrero všechna svá obchodní témata na úrovni skupiny s Cíli udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (United Nation’s Sustainable Development Goals – SDGs), aby napomohla i k jejich dosažení do roku 2030.

Veškeré činnosti společnosti Ferrero byly definovány podle očekávání a priorit zúčastněných stran, a z jejího globálního hodnotového řetězce tak vytvářejí cestu odpovědnosti.

Zpráva o společenské odpovědnosti společnosti Ferrero prošla nezávislým auditem, který vydal tzv. omezené ujištění o správnosti (limited assurance), a byla také předložena organizaci Global Reporting Initiative (GRI), která její obsahový rejstřík uvedla do souladu se svými standardy (GRI Content Index Service).

Přečtěte si 9. zprávu společnosti Ferrero o společenské odpovědnosti firem na téma „Sdílení hodnot za účelem vytváření hodnoty“ (Sharing Values to Create Value).


Zdroj: Ferrero, www.ferrero.cz

Report Sharing Values to Create Value i s krátkým souhrnem naleznete webových stránkách www.ferrerocsr.com.