Skupina Ferrero naplňuje své udržitelné cíle

9. 8. 2021

Skupina Ferrero, přední mezinárodní výrobce balených cukrovinek, uveřejnila svou 12. zprávu o udržitelnosti, která informuje o pokroku v plnění cílů v této oblasti.

Navzdory potížím, které přinesla globální pandemie, se Ferrero úspěšně přizpůsobilo nové situaci – přičemž zdraví a bezpečnost zaměstnanců i spotřebitelů je pro společnost na prvním místě. Ferrero také klade silný důraz na ochranu pracovníků a farmářů ve svých dodavatelských řetězcích zemědělských produktů, zejména v méně rozvinutých zemích. „Dopady pandemie Covid-19 změnily naše podnikání i celé odvětví – i nadále je pociťujeme v globálním měřítku. Navzdory těmto výzvám se Skupina Ferrero úspěšně přizpůsobila situaci. Rád bych poděkoval všem našim zaměstnancům a partnerům, kteří v uplynulém roce táhli za jeden provaz, abychom i nadále mohli uspokojovat naše zákazníky a pomáhat komunitám, jejichž jsme hrdou součástí,“ uvedl Giovanni Ferrero, předseda představenstva Skupiny Ferrero.

Hlavní témata zprávy o udržitelnosti za rok 2020
Ferrero i nadále pracovalo na plnění svých firemních cílů v oblasti udržitelnosti pro rok 2020, které odpovídaly jeho čtyřem klíčovým pilířům: chránit životní prostředí, získávat suroviny z udržitelných zdrojů, propagovat odpovědnou spotřebu a posílit postavení jednotlivců. Rovněž začalo formulovat nové závazky a cíle, které zajistí další pokrok v období do roku 2030.

Jedním z nových ambiciózních cílů společnosti je pokračovat ve významném snižování uhlíkové stopy do roku 2030. Jedná se o vědecky podložené cíle omezování produkce uhlíku, které v prosinci 2020 schválila inciativa SBTi (Science Based Targets initiative). Přijaty byly tyto závazky:

  • Ferrero do roku 2030 globálně sníží absolutní objem emisí v kategoriích 1 a 2 o 50 %, v porovnání s rokem 2018.
  • Ferrero dále sníží intenzitu emisí v kategoriích 1, 2 a 3 o 43 % na tunu vyrobeného produktu na globální úrovni, v porovnání s rokem 2018.

Níže je uveden výběr nejdůležitějších informací ze čtyř klíčových pilířů společnosti Ferrero:

  • Ferrero uskutečnilo a splnilo řadu svých cílů pro rok 2020 a dosáhlo významného pokroku, například splnilo svůj cíl získávat 100 % kakaových bobů z udržitelných zdrojů splňujících nezávisle spravované normy a 100 % certifikované cukrové třtiny skrze partnery Bonsucro a Altro Mercato, přední organizace bojující za udržitelnou produkci cukru.
  • Pro snahu plnit cíle snižování produkce uhlíku je klíčové využívání obnovitelné energie – ve fiskálním roce 2019–2020 společnost pro výrobní závody v Evropě kupovala elektřinu pouze z obnovitelných zdrojů, přičemž 71,5 % elektřiny kupované na globální úrovni pocházelo z obnovitelných zdrojů.
  • V roce 2019 společnost Ferrero oznámila závazek, že do roku 2025 budou veškeré její obaly opakovaně použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné, jako součást její podpory cirkulární ekonomiky. Rokem 2020 splňuje tato kritéria již 82,9 % jejích obalů a Ferrero i nadále vynakládá značné úsilí na plnění tohoto závazku.
  • Ferrero pokračuje ve svém úsilí o zlepšování podmínek na poli lidských práv, které započalo v uplynulém desetiletí. Dosahuje toho spoluprací s předními odborníky, kteří zjišťují, v kterých oblastech jsou lidská práva ohrožena, a uplatňuje přístup řádného hospodáře; rovněž uzavírá partnerství, například s organizací Save the Children, za účelem dosažení pozitivních změn v širším měřítku.

„Kromě výroby byla naší prioritou také ochrana pracovníků a farmářů v zemědělských dodavatelských řetězcích, zejména v méně rozvinutých zemích. Námi uzavřená partnerství a spolupráce se ukázaly jako neocenitelné – díky nim jsme mohli pomoci těm, kteří pomoc opravdu potřebovali. Když nyní hodnotíme plnění cílů pro rok 2020, jsme hrdí na to, že jsme splnili svůj cíl získávat 100 % kakaových bobů z udržitelných zdrojů splňujících nezávisle spravované normy. V současnosti jsme tento cíl rozšířili tak, aby zahrnoval veškerou čokoládu kupovanou od našich dodavatelů a dosáhli jsme úplné transparentnosti našeho dodavatelského řetězce kakaa. I nadále budeme výhradně kupovat 100 % RSPO certifikovaný segregovaný palmový olej a vytváříme plán přechodu ke standardům udržitelných dodavatelských řetězců i u nových akvizic,“ uzavírá Lapo Civiletti, generální ředitel Skupiny Ferrero.


Zdroj: 12. zpráva o udržitelnosti Skupiny Ferrero. Skupina Ferrero. Tisková zpráva, 29. 7. 2021.

Související

Nedělejme dětem klauna. Zapojit je přináší úlevu

Přejít na článek