Skutečně zdravá škola pomůže změnit školního stravování na zdravé pro děti i planetu

16. 4. 2022

Od března se rozbíhá nový evropský projekt s názvem SchoolFood4Change neboli Školní stravování jako katalyzátor změny. Projekt je financován z evropského programu Horizont 2020, potrvá čtyři roky a v České republice bude jeho aktivity řídit a realizovat spolek Skutečně zdravá škola.

Skutečně zdravá škola spojila své síly s dalšími partnery, aby společně proměnili současný systém veřejného stravování na zdravější a udržitelnější. K dosažení tohoto cíle projekt SchoolFood4Change zapojuje 3 000 škol a 600 000 mladých lidí v 16 městech a regionech 12 evropských zemí. Projekt přivádí všechny relevantní aktéry školního stravování k jednomu stolu: od studentů, rodičů a učitelů, farmářů, kuchařů a zaměstnanců jídelen až po odborníky z oblasti udržitelného zásobování potravinami, dietology a místní podnikatele.

Skutečně zdravá škola bude v projektu úzce spolupracovat s vybranými školami, zajišťovat přípravu metodik a vzdělávacích materiálů, jakož i jejich distribuci do škol, mapovat aktuální situaci, realizovat analýzy a průzkumné aktivity, podílet se na vypracování strategie zavádění celoškolního přístupu ke stravování a vzdělávání o jídle a spolupracovat se školami na jeho implementaci. Dále bude Skutečně zdravá škola organizovat vzdělávací aktivity pro kuchařky školních jídelen, angažovat se v nastavení systémů zadávání veřejných zakázek pro školní stravování a zabezpečí překlad všech materiálů do českého jazyka.

V rámci realizace projektu budou vypracovány a otestovány nové postupy pro zadávání veřejných zakázek na školní stravování při zajištění cílů udržitelnosti a podpory zdraví.

Více než 10 000 kuchařů a zaměstnanců jídelen bude vyškoleno v principech Planetární diety podle doporučení komise EAT Lancet, což jim umožní připravovat školní pokrmy, které jsou chutné, zdravé a udržitelné.

Projekt vyvine a uvede do života revoluční „celoškolní přístup“ tak, aby se školy staly katalyzátory systémové změny veřejného stravování prostřednictvím implementace inovativních řešení a nových obchodních modelů, zahrnujících vzdělávání, principy cirkulární ekonomiky a sociálně inovativní stravování. Celoškolní přístup holisticky zapojuje celou školní komunitu do rozvoje zdravé a udržitelné kultury stravování. Zahrnuje vzdělávání dětí o cestě potravin z farmy až na stůl, zahradničení, hodiny vaření a také spolupráci mezi školami a místními farmami.

Projekt sdružuje 33 partnerů a implementovat se bude v 12 zemích Evropské unie. Skutečně zdravá škola je vedoucím projektovým partnerem v České republice a má za cíl získat do programu 100 škol. Kolegové z programu Skutočne zdravá škola mají obdobný úkol na Slovensku. V České republice se do projektu zapojí také Státní zdravotní ústav a Pražský inovační institut jako členové odborné projektové rady.

Do projektu je zapojeno 14 místních samospráv: Budapešť, Maďarsko; Kodaň, Dánsko; Essen, Německo; Gent, Belgie; Leuven, Belgie; Lyon, Francie; Malmö, Švédsko; Milán, Itálie; Nuoro, Itálie; Norimberk, Německo; Tallinn, Estonsko; Umeå, Švédsko; Vídeň, Rakousko; Viimsi, Estonsko a dva regiony: Dordogne, Francie a Valencie, Španělsko. Mezi přidružené projektové partnery patří Antverpy (BE), Madrid (ES), Nitra (SK), Zaragoza (ES), okres Rača (SK), obce Schaerbeek (BE), Bagno a Ripoli a Cuneo (IT). Výzkumným partnerem je Universita Rijeka, Chorvatsko.

Oficiální podporu projektu poskytly klíčové evropské a národní instituce, například Rakouské ministerstvo zemědělství, regionů a turismu, Rakouské ministerstvo pro ochranu klimatu, životní prostředí, energetiku, mobilitu, inovace a technologie a Rakouské ministerstvo sociálních věcí, zdravotnictví, péče a spotřebitelské ochrany; Španělské ministerstvo zdraví; Německé ministerstvo potravin a zemědělství; Slovenské ministerstvo vzdělávání, výzkumu a sportu; Ministerstvo životního prostředí a potravin Dánska; Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Ministerstvo životního prostředí Estonska; Státní zdravotní ústav ČR.


Zdroj: Skutečně zdravá škola pomůže transformovat veřejné stravování změnou školního stravování na zdravé pro děti i planetu. Skutečně zdravá škola. Tisková zpráva, 11. 3. 2022.

Související

Včelám se na Brumlovce daří dobře. Ze dvou úlů se stočilo 20 l medu

Přejít na článek

Podpora rostlinných výrobků v Česku roste: Seminář ve Sněmovně kladl důraz na rozvoj plant-based kategorie

Přejít na článek