Skutečně zdravá škola za lepší stravování

5. 12. 2013

Chceme zlepšit stravování ve školách, říkají rodiče i odborníci. Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) se k této iniciativě přidává a aktivně ji podporuje. Přidejte se také!

Strava je jedním z klíčových faktorů, jenž ovlivňuje lidské zdraví. To si někteří rodiče náležitě uvědomují a obávají se doby, kdy jejich dítě začne navštěvovat mateřskou, případně základní školu. Sami totiž výživě vlastního dítěte přikládají značný význam. Již mateřská škola může znamenat překážku v jejich snažení. A právě to chce změnit občanská iniciativa Skutečně zdravá škola.

Jsme občanská iniciativa rodičů a profesionálů. Našim cílem je zlepšit školní stravování. Propojujeme mezi sebou lékaře, učitele, odborníky na výživu, vedoucí školních jídelen a samozřejmě kuchařky,“ uvedl Bohuslav Sedláček, zakladatel iniciativy a otec tří malých dětí. Odborným garantem iniciativy je Margit Slimáková, farmaceut a dietolog v jedné osobě, dle které je jedním z problémů současného školního stravování tzv. spotřební koš. Ten určuje mantinely pro jakýkoliv školní jídelníček. „Současný spotřební koš vychází ze zastaralých výživových doporučení z roku 1989. Kromě nadměrného množství bílkovin, vysokého množství energie a nedostatečného množství zeleniny, předepisuje patnáct gramů cukru denně v každém jídle, což jsou více než tři kostky. Přidávat dětem cukr do jídel je v současné době, kdy bojujeme s nadváhou a přejídáním, naprostý nesmysl,“ uvedla Slimáková.

Právě aktualizaci spotřebního koše a státních výživových doporučení považují signatáři Skutečně zdravé školy za naprosto zásadní. „Podíváme-li se na výživová doporučení Harvardské školy veřejného zdraví, což je koncept založený na aktuálních vědeckých poznatcích o výživě, uvidíme, že se skládá ze zeleniny, ovoce, celozrnných obilnin a bílkovin, které mohou být buď rostlinného, nebo živočišného původu. Nenajdeme zde doporučení jíst každý den maso a mléko, což je u nás běžné. Naopak, setkáme se s doporučením omezovat mléko a mléčné výrobky a s příklonem ke stravování založeném na rostlinných produktech. V českých školách vidíme pravý opak. Základ tvoří bílá mouka, maso a mléko. Pokud se vaše děti stravují jakkoliv jinak, i když zdravě, máte problém. Ve škole se nenají,“ poznamenal Sedláček.

Avšak i v současných nepříznivých podmínkách mohou školy změnit dosavadní negativní praxi. Doporučení lze najít na webových stránkách iniciativy. Zájemci tam najdou též školy, které se změnou již samy začaly. Vedle škol se zapojují i organizace jako ekocentrum Paleta nebo občanské sdružení Líska. „Rozhodli jsme se být jedněmi z prvních podporovatelů této iniciativy, neboť jsme si vědomi úzké souvislosti mezi lidským zdravím, zvláště když se jedná o děti a mladé lidi, a ochranou životního prostředí kolem nás“, uvedla Iva Koutná, ředitelka sdružení Líska.

Občanská iniciativa Skutečně zdravá škola
http://www.skutecnezdravaskola.cz/ Tel.: 732 96 72 06
Bohuslav Sedláček Email: skutecnezdravaskola@email.cz