Skutečně Zelené dluhopisy

19. 12. 2021

Inovativní česká firma AIVOTEC vydává svou první emisi zelených dluhopisů, kterými bude zčásti financovat pořízení technologie výroby hnojiva MicroCHAR®. Jde o unikátní organické hnojivo na bázi uhlíku z biomasy, doplněné o organické živiny a směs půdních mikroorganismů se symbiotickými houbami.

Objem emise dluhopisů je 25 milionů Kč, splatnost 5 let a úročení 7,9% ročně.

Výrobní provoz zpracuje ročně přibližně 3 tisíce tun odpadů ze zpracování dřeva, 300 tun drůbežího trusu a 20 tun půdních mikroorganismů. Z toho se vyrobí 1 500 tun hnojiva ve formě mikrogranulí, které se použijí ke hnojení a zlepšení vlastností 15 tisíc hektarů půdy.

Výrobní provoz vznikne v areálu zemědělského podniku SPEARHEAD CZECH v Kardašově Řečici. Všechny suroviny pro výrobu jsou k dispozici v místě výroby a jejich původ odpovídá zásadám cirkulární ekonomiky. Díky tomu bude hnojivo MicroCHAR® certifikováno jako Carbon Negativ Product.

Hnojivo Aivotec vyvíjel ve spolupráci s firmou BIOUHEL.CZ a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích. Technologické řešení výroby pak vzniklo ve spolupráci s firmou 3V Tech. Ověřování funkčních vlastností hnojiva proběhlo na České zemědělské univerzitě a v Botanickém ústavu Akademie věd.

Závěry ověřování jsou pozitivní. Stěžejní funkcí hnojiva MicroCHAR® je aktivní role při obnově přirozené půdní úrodnosti, za kterou je zodpovědný život v půdě. Působení půdních bakterií a symbiotických hub zpřístupňuje a transformuje přirozené živiny rostlinám. Po aplikaci hnojiva došlo již po jedné vegetační sezóně k zásadnímu rozvoji půdního života a přístupnost živin se násobně zvýšila.

Symbiotické houby na kořenech vykazují téměř dvojnásobný nárůst, a i díky tomu se zvyšuje dostupnost živin z půdy několikanásobně.

Už po jedné vegetační sezóně lze konstatovat, že MicroCHAR® není jen hnojivo. Jde o půdní kondicionér, který pomůže obnově přirozené půdní úrodnosti. Díky tomu bude možné postupně upustit od dodávání umělých hnojiv i tak zvaných ochranných látek, které hubí plevely a některé choroby rostlin (samozřejmě za cenu současného hubení přirozeného a potřebného života v půdě).

Investicí do nákupu dluhopisů MicroCHAR® se můžete aktivně účastnit pozitivních změn v přístupu k zemědělské půdě. Pomůžete uvést na trh organické hnojivo, které prokazatelně napomáhá obnově přirozené půdní úrodnosti.


Zdroj: Skutečně Zelené dluhopisy. Biochar Foundation. Tisková zpráva, 30. 11. 2021.

Související

Z pytle designová obálka: Biopekárna Zemanka a NAVZDORY spouští společný cirkulární projekt

Přejít na článek

Ohlédnutí za Cenami SDGs: V roce 2018 byl hostem dánský ministr financí a ambasadoři zasedli k pomyslné Poslední večeři

Přejít na článek

Nominujte nebo přihlaste se do 15. ročníku soutěže EY Společensky prospěšný podnikatel roku

Přejít na článek