Slavnostní uzavření spolupráce mezi Jihočeskou univerzitou a městem Volary

9. 5. 2022

Dne 24. února 2022 byla při slavnostním podpisu smlouvy uzavřena spolupráce mezi městem Volary a Jihočeskou univerzitou. Spolupráce se týká zdravotně sociální oblasti, konkrétně moderních trendů v péči o seniory.

Zdravotně sociální fakulta stojí za vývojem metody, která zajistí péči o seniory a osoby se specifickými potřebami, které odpovídají aktuálním trendům a je pro koncové klienty výrazným zjednodušením životní situace. A právě tuto metodu převezme město Volary, respektive určená městská pracoviště.

Přidá se tím k ostatním jihočeským městům, která na vývoji metody částečně spolupracovala. Jsou jimi Tábor a Třeboň. Spolupráce byla iniciována vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity, dr. Růženou Štemberkovou. Slavnostnímu podpisu byli přítomni zástupci vedení univerzity, pan rektor prof. Bohumil Jiroušek, pan prorektor doc. Luděk Berec, za Zdravotně sociální fakultu paní děkanka dr. Ivana Chloubová a vůdčí osoba celého projektu paní doc. Adéla Mojžíšová.

Slavnostní událost podepsání smlouvy o spolupráci byla kulturně obohacena výtvarným uměním pana starosty města Volary, Mgr. Víta Pavlíka.


Zdroj: Slavnostní uzavření spolupráce mezi Jihočeskou univerzitou a městem Volary. Jihočeská univerzita. Tisková zpráva, 28. 4. 2022.

Související

Solidarita Čechů celosvětově nejvíce roste, v posledním roce až o 29 %

Přejít na článek