Smutný příběh potravin, podávaných v letadlech… víte, kde končí?

18. 4. 2017

Letecké společnosti v roce 2016 vyprodukovaly přes 5,2 milionů tun odpadu v hodnotě zhruba 400 milionů liber. Většina skončila na skládkách.

Problematika znečišťování oceánů patří k diskutovaným tématům současnosti. O znečištění, které vzniká lidskou vinou v oblacích, však nikdo nemluví.

Podle Asociace letecké přepravy (Air Transport Association (IATA)) vyprodukují pasažéři na palubách letadel přes 5 milionů tun odpadu. Pro představu, takové množství se rovná hmotnosti zhruba 2,6 milionů automobilů. V posledních patnácti letech se hodnoty odpadu z leteckých společností zdvojnásobily.

Do těchto statistik jsou zahrnuty také odpady vznikající na toaletách nebo miniatury lahví od vína, napůl snědené obědy, nepoužité kartáčky na zuby a další produkty charakteristické jako standardní vybavení kabin na palubě letadla.

„Poté, co dosedne letadlo na zem, jsou všechny jednorázové produkty zlikvidovány,“ říká výkonný ředitel MNH Sustainable Cabin Services, společnosti, která se zabývá problematikou snižování odpadů v letecké dopravě, „je to jako, když otočíte plnou tubu vzhůru nohama, vyprázdníte její obsah a vzápětí natáhnete ruku, aby vám ji někdo znovu naplnil.“

Proti proudu

Na podzim loňského roku byl představen španělský projekt leteckých společností jako Iberia Airlines nebo Ferrovial Services, které se této výzvě hodlají postavit.

Cíl projektu je do poloviny roku 2020 ošetřit až 80 % z palubních odpadů, které každodenně zaplavují madridské letiště Barajas. Jako prostředky pro jeho dosažení využívají jednoduché nástroje, jako jsou například vozíky na tříděný odpad nebo školení palubního personálu. Snahou je také zajistit stravovací preference, které zajistí uspokojivou poptávku bez zbytečných odpadů.

Také londýnské letiště Gatwick přijímá jistá opatření. Přímo na letišti bylo vybudováno zařízení na zpracování odpadů. Energii, vznikající ze zpracování, plánují do budoucna využít pro vytápění vlastních terminálů.

Americké aerolinky United Airlines postupně přecházejí na kompostovatelné nápojové kelímky. Pasažéry nevyužité jednorázové produkty následně věnují sdružením, pečujícím o bezdomovce či ženy v tísni. V prvním roce fungování projektu bylo předáno až 27 tun těchto produktů.

Tyto iniciativy naznačují, že si letecký průmysl začíná uvědomovat plýtvání, kterého se dopouští. Přesto všechno hory leteckého odpadu stále narůstají.

Podle Michaela Gilla, vedoucího odboru pro životní prostředí v IATA, je klíčová především regulace. Podle současných evropských norem, které byly vypracovány v reakci na nedávná šíření zvířecích onemocnění jako slintavka, kulhavka a jiné, je nezbytné považovat veškerý kuchyňský odpad, přecházející hranice EU, jako vysoce rizikový, který musí být spálen nebo zakopán hluboko v zemi. Takový použitý hrnek od kávy musí být považován za nebezpečný odpad, neboť je možné, že byl v kontaktu s mlékem. Jeho darování na dobročinné účely je proto nemožné.

Podle Gilla musí být přísné hygienické normy pro oblast letectví dodržovány, na druhou stranu je zapotřebí jistý racionální přístup. Například opatření, která praktikují letiště Midlands nebo Gatwick, mohou vést k nalézání rovnováhy mezi normami a prostým plýtváním. Jedná se především o značení pytlů s odpadky původem jejich vzniku pro snazší identifikaci a jednotné nakládání s nimi.

Snižování nákladů

Životní prostředí není jediný aspekt, který s plýtváním v oblacích souvisí. Podle IATA stojí likvidace kabinového odpadu ročně přes 500 milionů dolarů.

Zásadní se stává přístup leteckých společností k zadávání zakázek, přechod od jednorázových produktů nebo navrhování produktů se zaměřením na minimalizaci odpadu. Společnosti, které se budou orientovat na boj proti plýtvání, si mohou v očích zákazníků zvyšovat reputaci. Neboť celosvětový trend se přesouvá k udržitelnému fungování ve všech oblastech podnikání.

Zdroj: The Guardian, The ridiculous story of airline food and why so much ends up in landfill, duben 2017, volně přeloženo z aj originálu, celý článek dostupný zde