Sociální a ekologická angažovanost se vyplácí, tvrdí studie

12. 12. 2017

Podniky, které se zasazují o společnost a životní prostředí, dosahují při jinak shodných podmínkách výrazně vyšších odhadních cen a vyšších marží. To ukazuje nedávná studie Boston Consulting Group (BCG).

Pro svůj výzkum „Total Societal Impact: A New Lense for Strategy“ vybrali analytici Boston Consulting Group 300 společností z oblasti bankovnictví, konzumního zboží, petrochemického průmyslu a farmacie z celého světa a zkoumali vztah mezi jejich ekologickým a sociálním angažmá a hospodářským úspěchem. Za jinak stejných podmínek se dařilo ekonomicky lépe společnostem se sociálním a ekologickým profilem (tzv. Total Societal Impact, TSI). TSI odpovídá sumě všech pozitivních a negativních hospodářských, společenských a environmentálních dopadů podniku.

Strategické výhody a lepší pověst

Zejména společnosti s vysokým TSI byly hodnoceny až 12,4 procentních bodů nad průměrem. Nejvíce se tento faktor projevil v petrochemickém průmyslu, dále u farmaceutického průmyslu a konzumního zboží, nejmenší dopad byl v oblasti maloobchodu a bankovnictví. „Společenská a ekologická angažovanost se pozitivně odráží na obchodu – díky vyšší důvěře a lepší pověsti u zákazníků a investorů. Vytváří strategické výhody díky lepšímu přístupu k novým zákazníkům, partnerům a trhům,“ říká Rainer Strack, senior partner a vedoucí skupiny BCG Social Impact v Německu.

Rostoucí očekávání sociálního angažmá podniků

Zákazníci, spolupracovníci a vlády očekávají, že podniky převezmou znatelně více společenské odpovědnosti, co se týče témat jako zdraví, změny klimatu nebo společensky odpovědná produkce, píšou autoři studie. Ale i investoři přikládají aspektu společenské odpovědnosti větší váhu. „Investoři rozpoznali, jaké dopady může mít udržitelnost na vývoj zisků. Společnosti by měly převzít více společenské odpovědnosti, aby posílily svou pověst na trhu a nebyly pozadu za svými konkurenty,“ vysvětluje Alexander Baic, expert BCG pro sociální dopady. Jak ukazuje studie, bude pro podnikatele stále důležitější, vedle výnosnosti akcií, zakotvit do svých obchodních strategií také témata spojená s TSI.

Smysluplná jsou i strategická partnerství s dalšími organizacemi, aby bylo možné uskutečňovat iniciativy s širším dopadem a vyšší účinností. Tyto iniciativy by měly mít jasné a měřitelné cíle, které budou transparentně komunikovány investorům.


Zdroj: Soziales und ökologisches Engagement zahlt sich aus, csr-news.net [online]. Listopad 2017, volně přeloženo z NJ, dostupné zde.

Celá studie „Total Societal Impact: A New Lense for Strategy“ (v angličtině) ke stažení na tomto odkazu.