Solidarita s přírodou jako oblíbené téma dobrovolnických projektů

8. 6. 2020

Ochrana životního prostředí, péče o krajinu nebo boj proti klimatickým změnám patří mezi oblíbená témata solidárních projektů, které mladí Češi realizují díky programu Evropský sbor solidarity.

Evropský sbor solidarity je iniciativou EU, která mladým lidem umožňuje věnovat se profesi nebo působit jako dobrovolník v rámci projektu ve prospěch místní komunity, a to jak doma, tak v ostatních zemích Evropy. Realizaci projektu v Česku zajišťuje Dům zahraniční spolupráce, jehož hlavním posláním je podporovat a usnadňovat mezinárodní spolupráci ve všech stupních formálního i neformálního vzdělávání.

Oblíbeným tématem programu Evropský sbor solidarity se stala ochrana životního prostředí, péče o krajinu a boj proti klimatickým změnám. Ve výzvách roku 2018 a 2019 se na tuto problematiku zaměřilo 20 z celkového počtu 92 schválených grantových žádostí v České republice. Je to podstatně více než v sousedních státech. V absolutních číslech nás v rámci Evropské unie překonává pouze Itálie a Španělsko s 23, respektive 21 solidárními projekty tematicky označenými „climate action, environment and nature protection“ nebo „rural development and urban regeneration“. Přehled všech najdete zde.

Přestože mnoho solidárních projektů muselo být z důvodů pandemie Covid-19 pozastaveno nebo jinak upraveno, angažovanost mladých neustává. Svědčí o tom i výrazný nárůst v počtu grantových žádostí, kterých Dům zahraniční spolupráce letos obdržel o 82 procent více než loni.

Pokud máte i vy nápad na zajímavý solidární projekt, ať už se týká ochrany přírody, nebo zcela jiného tématu, můžete získat finance na jeho realizaci v třetím kole výzvy, které má uzávěrku 1. října. Zjistěte více o podmínkách registrace na stránkách www.sborsolidarity.cz.

Tématu ochrany životního prostředí se věnuje celé letní číslo časopisu Mozaika, který vydává čtvrtletně Dům zahraniční spolupráce.

Dočtete se v něm například:

  • jaké jsou plány „ozelenit“ program Erasmus+
  • jak můžete téma ochrany přírody začlenit do mezinárodních projektů
  • kde najdete tipy pro udržitelný způsob života

Nechybí ani zajímavé příklady dobré praxe a rozhovory. Mozaiku si můžete objednat zdarma ZDE. Vychází v elektronické i tištěné verzi (nově na recyklovaném papíře s certifikací FSC).


Zdroj: Dům zahraniční spolupráce. Více info ZDE.

Související