Společenská odpovědnost a udržitelnost v HR

9. 3. 2017

Dne 8. března 2017 uspořádala Asociace společenské odpovědnosti a výzkumná agentura IPSOS setkání na téma ,,Společenská odpovědnost a udržitelnost v HR“.

O setkání byl enormní zájem, na původně plánovanou komorní akci dorazila téměř stovka lidí z řad soukromého, neziskového i veřejného sektoru. Akce začala prezentací Lenky Šilerová, HR a ERM ředitelky IPSOS, která přiblížila pojem ,,Employer Brand“. Představuje si pod ním značku firmy na trhu práce, jak je společnost vnímána jako zaměstnavatel, v čem je jedinečná, co nabízí, ale i bere. Employer Brand má každá společnost, ovšem přirozeně se vnímání každé společnosti liší, i v závislosti na jejím (společensky odpovědném či neodpovědném) chování. Lenka Šilerová také prezentovala několik čísel z českých a zahraničních výzkumů, které si můžete prohlédnout zde.

Po úvodní prezentaci následoval blok tří případových studií, které proběhly netradičně formou rozhovorů. Ten první vedla Táňa Šárovcová z Karlínské obchodní akademie a VOŠE s Karinou Vašinovou z MSD IT, globální farmaceutické firmy s IT hubem v České republice. MSD IT v minulém roce oslavilo 125. Výročí. U příležitosti oslav se rozhodli vykonat 125 000 hodin dobrovolnictví. Stanovenou hranici však překonali na 200 000 dobrovolnických hodin. V MSD IT stojí CSR na třech pilířích – environmentálním (MSD IT sídlí v ,,zelené“ budově, většina zaměstnanců pro dopravu do práce využívá MHD, jeden dokonce přijíždí na kajaku), dobrovolnictvím jako takovém (zaměstnanci mají k dispozici 40 hodin pro dobrovolnictví, což přináší nejen užitek potřebným, ale i radost zaměstnancům) a podpoře vzdělávání a komunit (lze zmínit například podporu žen v IT, jako např. Czechitas). CSR projekty v MSD IT vymýšlí nejen manažeři, ale i řadový zaměstnanci, kteří se aktivně zapojují do procesu.

Druhý rozhovor vedl Martin Balaš z AIESEC s Jitkou Pánkovou a Klárou Krčmářovou ze ZOOT. ZOOT se snaží zprostředkovávat ,,jiný zážitek z nakupování“ a především předávat radost z nákupu. Nejviditelnější CSR aktivitou ZOOT je známá značka DOBRO, která prostřednictvím oblečení a jednotlivých kolekcí podporuje vybrané neziskové organizace. Tímto způsobem se podařilo v roce 2016 předat kolem 800 000 Kč vybraným neziskovým organizacím. Nicméně díky kampaním Dobra dochází i k marketingové podpoře dotyčných neziskových organizací. V poslední době byla viditelná především srdcařská kampaň na podporu neziskové organizace Loono. CSR aktivity probíhají ale i interně. Zaměstnanci se sami od sebe chtějí podílet na ,,dobrých“ věcech, aniž by k tomu museli být nějak speciálně motivováni.

Závěrečný rozhovor vedla Lucie Mádlová z Asociace společenské odpovědnosti s Evženem Korděnko ze společnosti Deloitte. V Deloitte je strategie udržitelnosti důležitá: chtějí inspirovat, dodávat výsledky a posouvat celou společnost tím, co dělají. Rozhovor se zaměřil především na spokojenost v práci a jak ji firma může podpořit. Podle průzkumu společnosti Deloitte, při kterém respondenti pocházeli z různých zemí, je pro mladé lidi při rozhodování o výběru práce druhým nejdůležitějším faktorem možnost rozvoje kariéry, hned za work-life balance. Na dotaz, jak moc důležitá je diverzita týmu, Evžen Korděnko upozornil, že je třeba na diverzitu týmu pohlížet i z hlediska schopností jednotlivců.

Seminář ukončila neformální debata všech přítomných a malé překvapení Tomáše Macků z IPSOS v podobě krásných tulipánů jako dárek nejen pro ženy k Mezinárodnímu dni žen.