Společenská odpovědnosti firem na FHS UK

5. 10. 2016

Katedra Studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy nově studentům otevírá předmět zabývající se Společenskou odpovědností firem.

Katedra, kterou založila doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. spolu s doc. PhDr. Markem Skovajsou, Ph.D. a několika dalšími lidmi z organizací občanské společnosti v roce 2000, si od začátku svého založení klade za cíl vzdělávat odborníky na problematiku občanské společnosti a občanského sektoru.

Jelikož studenti mají zájem více vědět o společensky odpovědných aktivitách podnikatelských subjektů směrem k organizacím občanského sektoru a směrem ke společnosti jako takové, otevírá katedra v letošním akademickém roce předmět Společenská odpovědnost firem.

V kurzu, který je volně přístupný studentům Univerzity Karlovy, se bude hovořit o zahraničních zkušenostech, institucích, metodikách ale i české praxi. Doc. Dohnalová, vyučující kurzu, hovoří o jeho přínosech: „Studenti se například detailně seznámí s novými Cíli udržitelného rozvoje (SDGs). Tato globální dohoda, pod záštitou OSN, si klade za cíl do roku 2030 vymýtit světovou chudobu, dosáhnout genderové rovnosti a úspěšně bojovat s klimatickými změnami. SDGs jasně definují svět, ve kterém chceme žít – jsou obecně platné pro všechny, nikoho nevyjímaje.“

„Tuto vizi sdílí i naše katedra, proto jsem se rozhodla, byť to na humanitně zaměřených školách není zvykem, otevřít takto zaměřený předmět a seznámit studenty s konceptem CSR a možnostech jejich zapojení do společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje jak na české tak i globální úrovni“, dodává doc. Dohnalová.