Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

30. 3. 2014

Veřejné zakázky jsou již na řadě míst u nás i v zahraničí využívány také k podpoře zaměstnanosti různým způsobem znevýhodněných lidí.

Metodika Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek podrobně představuje, jak je možné využít veřejné zakázky ke zvýšení zaměstnanosti lidí s nízkou kvalifikací a dlouhodobě nezaměstnaných. Účelem této metodiky je zvýšit povědomí veřejných zadavatelů o potenciálních přínosech společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a praktickým způsobem vysvětlit příležitosti, které veřejným zadavatelům nabízí současný právní rámec pro to, aby zohlednili sociální a ekologické aspekty při svém zadávání veřejných zakázek, a tudíž věnovali pozornost nejen ceně, ale rovněž sociální přidané hodnotě.

Metodika podrobně a na konkrétních příkladech ukazuje, jak je možné do veřejné zakázky zapojit např. podmínku zaměstnání určitého počtu dlouhodobě nezaměstnaných osob, různá ekologická hlediska. Metodika uvádí příklady z ČR i ze zahraničí i ukázky z výzkumů a analýz, které se tomuto tématu věnovaly.

Ke stažení zde. Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek – Metodika (Melková, G., ASZ 2014)

Manuál dobrých praxí Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek představuje konkrétní příklady z ČR i ze zahraničí, kde a jakým způsobem byly využity veřejné zakázky pro podporu zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných a několik dalších příkladů toho, jaké podmínky mohou být využity při zadávání veřejných zakázek pro podporu zaměstnanosti různým způsobem znevýhodněných osob.

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek je legitimním nástrojem k dosahování sociálních a environmentálních cílů. Veřejní zadavatelé mohou být díky zodpovědnému a moudrému nakupování příkladem pro firmy i jednotlivce, mohou efektivněji vynakládat veřejné prostředky a dosahovat multiplikačních efektů investic.

Většina evropských zemí již nějaké zkušenosti se společensky odpovědným zadáváním veřejných zakázek má, některé země zdůrazňují dosahování environmentálních cílů, jiné jdou spíše cestou vytváření pracovních příležitostí pro osoby ohrožené na trhu práce a dodržování důstojných pracovních podmínek. Je to trend, který nelze zastavit – a přesto v České republice většina veřejných zadavatelů volí raději jednoduchá řešení, ověřené postupy bez inovativního přístupu k zadávání veřejných zakázek.

Tento manuál, přináší příklady dobrých praxí jak z České republiky, tak ze zahraničí. Příklady jsou dokladem odvahy veřejných zadavatelů, kteří dokázali překonat obavy z možného porušení zákona a směrnic EU a rozhodli se vykročit směrem k zodpovědnému vynakládání veřejných prostředků, ze kterého bude mít prospěch celá společnost.

Manuál přináší celkem 17 příkladů z České republiky a 26 příkladů ze zahraničí. Najdete zde například představení využití podmínky zaměstnávání 10 % dlouhodobě nezaměstnaných, jak ji uplatnili ve veřejných zakázkách města Most nebo v Karlovarském kraji, to jak město Svitavy podporuje sociální podniky při zadávání veřejných zakázek, podmínkách pro udělení značky Ethnic Friendly zaměstnavatel nebo o sociálních firmách ONZA Jirkov, Srdce a čin nebo Pracovní sobota. Ze zahraničních příkladů si můžete přečíst o příkladech z Velké Británie, o společensky odpovědném zadávání veřejných zakázek v Polsku nebo o tom, jak byla využita kritéria společenské odpovědnosti při přípravách olympijských her v Londýně.

Ke stažení zde. Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek – Manuál dobrých praxí (Melková, G., ASZ 2014)

Pozn.: Oba materiály jsou po předchozí domluvě zdarma k vyzvednutí v sídle Agentury (Vladislavova 4, Praha 1) (kontaktní e-mail: dord.michal@vlada.cz).

Reportáž k sociálnímu začleňování v Událostech České televize ke shlédnutí zde.

Zdroj: socialni-zaclenovani.cz, 2014