Společensky odpovědný networking a SDGs

16. 10. 2016

Ve čtvrtek 13. října 2016 jsme v inspirativních prostorech Impact Hub Praha diskutovali novou agendu OSN a Cíle udržitelného rozvoje (SDGs).

Akce přinesla prostor pro networking, sdílení znalostí a navazování byznys spolupráce s integritou. Na jednom místě propojila členy Asociace společenské odpovědnosti, ale také Národní sítě Global Compact ČR a zástupce vlády.

Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) a Národní sítě Global Compact ČR, přivítala členy obou platforem a představila novou Příručku pro podnikání v souladu s Cíli udržitelného rozvoje s názvem SDG Compass: „Příručka obsahuje pět kroků, které firmám umožní maximalizovat jejich příspěvek k naplnění SDGs. Firmy tak mohou v závislosti na tom, jak dalece se jim již podařilo začlenit udržitelnost do své základní podnikové strategie, pomocí těchto pěti kroků nastavit své aktivity v souladu s principy SDGs,“ říká Lucie Mádlová.

V panelové diskusi identifikovali zástupci Úřadu vlády ČR, společností SAP a SKANSKA a think-tanku Glopolis, příležitosti v naplňování Agendy 2030 pro Českou republiku. Jan Mareš z Úřadu vlády ČR představil strategický dokument „Česká republika 2030“, který stanovuje dlouhodobé priority udržitelného rozvoje České republiky. „Na summitu OSN v New Yorku v září 2015 byl přijat globální rozvojový rámec do roku 2030, který obsahuje 17 Cílů udržitelného rozvoje včetně 169 podcílů. Česká republika se aktivně účastnila vyjednávání a stejně aktivně se staví i k implementaci těchto cílů. Hlavní platformou pro přenos SDGs do České republiky je připravovaný strategický dokument Česká republika 2030, který pomůže zvýšit kvalitu života v ČR pro současné i budoucí generace,“ řekl Jan Mareš.

O udržitelném rozvoji z pohledu korporátního sektoru hovořila Eva Nykodymová ze společnosti Skanska. „Vztah k životnímu prostředí nevnímáme jako nálepku, kterou si díky sponzoringu může na štít nalepit každý. Ve firmě jsme před lety začali s komplexním programem, který sahá od drobností typu omezení papírové agendy či oboustranného tisku, přes masivní investice do méně škodlivých a energeticky náročných technologií, až po praktické a ve spolupráci s nevládními organizacemi navržené školení každého zaměstnance o tom, jak ekopoučky uplatňovat v denní praxi na stavbě,“ říká Eva Nykodymová.

Eva Dudová, Senior Communication Specialist & CSR Lead společnosti SAP, mluvila o aktivitách SAP na podporu implementace SDGs a o potenciálu globálních projektů, které mohou vzniknout díky sdílení technologií a know-how. Společnost SAP se k SDGs hrdě hlásí již od roku 2015. „SAP např. participuje s městy na analýze dat pro monitorování průběhu naplňování SDGs. SAP spolupracuje s charitativní organizací OXFAM a řadou globálních potravinářských společností, pro které vyvíjí analytické nástroje pomáhající signifikantně redukovat jejich karbonovou stopu. Neboť, jak řekl generální tajemník OSN, je to právě datová revoluce, která dá světu mocné nástroje k dosažení udržitelné budoucnosti a SDGs,“ dodává Eva Dudová. SAP je navíc spoluzakládajícím členem globální platformy IMPACT 2030, která si klade za cíl mobilizovat dobrovolníky z podnikového sektoru, a tak díky dobrovolnictví a mobilizace lidského kapitálu přispívat k dosažení SDGs.

Za think-tank Glopolis, hovořil o nutnosti spolupráce všech zainteresovaných stran Petr Lebeda: „Našim dlouhodobým cílem by mělo být zlepšení politické kultury a přispění k přechodu na chytrou ekonomiku, k energetické a potravinové zodpovědnosti, a to právě spoluprací s těmi, kteří utvářejí politiku, byznys a veřejné mínění.“

Nikol Nejmanová, Brand Manager TOMS, přítomným představila unikátní strategii One for One: „Za každý prodaný pár bot se druhý pár předá dítěti, které si je nemůže dovolit“. Model One for One se stal jedním z nejprogresivnějších nástrojů generování charitativní pomoci, kterým se inspirují společnosti po celém světě. Jednoduchý mechanismus, který pomoc získává přirozeně – čím více párů se prodá, tím více párů se rozdá. „Od roku 2006 se TOMS ve spolupráci s našimi partnery z lokálních, neziskových organizací podařilo rozdat více než 60 miliónů párů bot ve více než padesáti zemích po celém světě,“ dodává Nikol Nejmanová. U stánku TOMS navíc měli přítomní možnost vyzkoušet si virtuální realitu a osobně zažít příběh značky, který vypráví o tom, proč, jak a komu TOMS boty daruje.

V dopoledním bloku měli členové možnost účastnit se interaktivního workshopu, během kterého zábavnou formou identifikovali důležité SDGs pro Českou republiku i možnosti jejich implementace. Výstupy poslouží ke zpracování Akčního plánu k SDGs, který bude Národní síť Global Compact ČR předávat vedení UN Global Compact.

Po celý den se v prostorech Impact Hub Praha konalo i tržiště společensky prospěšných projektů členů Asociace společenské odpovědnosti. Mezi vystavovateli bylo Respiro, Dobroty s příběhem, Remobil nebo Informační centrum OSN v Praze.

Po skvělém obědě, který připravil sociální podnik Mlsná kavka, byl připraven zábavný online kvíz ze znalostí Cílů udržitelného rozvoje. Vítěz si odnesl vinylové up-cycle hodiny, které do soutěže věnovala společnost Respiro.

V odpoledním bloku měli účastníci možnost vybrat si ze čtyř tematických workshopů, které organizovala Česká rozvojová agentura, Zachraň jídlo, Electric Park spolu s CI2 a Asociací pro elektromobilitu ČR a Impact Hub Praha spolu s Lepším místem.

SDG 1 Konec chudoby provedla účastníky Barbora Latečková z České rozvojové agentury. Účastníci měli příležitost prozkoumat možnosti exportu, investování či hledání byznys partnera ve třetí zemi. Na workshopu se podělili o své zkušenosti například CEO mamacofee, Daniel Kolský, který hovořil o objevování nových trhů v Nicaraguy a Etiopii.

SDG 17 Partnerství provedl Roman Bojko z Impact Hub Praha a Petr Steklý z Lepší místo. V rámci workshopu účastníci objevovali a zdolávali bariéry mezi zdánlivě nepravděpodobnými spojenci, zástupci firem, neziskových organizací a veřejné správy.

SDG 12 Odpovědná výroba a spotřeba se ujala iniciativa Zachraň jídlo, konkrétně Adam Podhola a Filip Vrlík. Během workshopu se účastníci dozvěděli, jak se firmy či organizace mohou přidat k prevenci plýtvání potravinami.

SDG 7 Dostupné a čisté energie provedli Viktor Třebíčský z CI2, Radovan Hasala z ELECTRIC PARK a Kateřina Sirotková z Asociace pro elektromobilitu ČR. Přítomné seznámili s aktuálním stavem mobility a energie využívané v dopravě a představili možnosti většího využití čisté energie jako primárního zdroje.

Děkujeme všem za účast a skvělé příspěvky do diskuze! Fotogalerii z celého dne zobrazíte zde.