Společnost Kimberly-Clark se zabývá odlesňováním, laboratorním odpadem a navazuje nové partnerství

29. 6. 2017

Nová kampaň je navržena tak, aby povzbudila spotřebitele k výběru produktů, které jsou tvořené vlákny ze zodpovědně spravovaných lesů. V důsledku partnerství s World Wildlife Fund budou výrobky Kimberly-Clark prodávány s logem WWF.

Výrobky Kimberly-Clark (papírové utěrky, toaletní papíry, ubrousky na obličej) budou v Severní Americe prodávány s logem této neziskové environmentální společnosti. Logo World Wildlife Fund (WWF) se také objeví na certifikovaných produktech organizace Forest Stewardship Council (FSC), která zahrnuje značky Kleenex, Scott, Viva a Cottonelle. Logo bude na balení použito začátkem června 2017, nejprve u papírových utěrek Scott. Kampaň „♥ YOUR PLANET“ je součástí tříleté dohody mezi výše uvedenými organizacemi a spolupráce mezi nimi vychází z již existujícího osmiletého partnerství.

„Společnost Kimberly-Clark je svědomitá a ráda se stará. Záleží nám na lidech, na komunitách a na budoucnosti naší planety. Jsme také velmi hrdí na to, že naše vedení inspiruje další výrobce v našem průmyslu k vyšším úrovním certifikace,“ řekl Jay Gottleib, prezident Kimberly-Clark v Severní Americe.

„Byli jsme první americkou společností zabývající se papírovými vlákny, která uvedla na trh FSC certifikované výrobky, a také první společnost v USA, která má 100% certifikovaných dodavatelů poskytujících vlákna ze zodpovědně spravovaných zdrojů. Dnes budeme první společnost našeho typu ve Spojených státech v partnerství s WWF. Prostřednictvím této kampaně zvýšíme povědomí spotřebitelů o důležitosti výběru zodpovědně vyráběných výrobků z vláken certifikovaných FSC,“ dodal Jay Gottleib.

V rámci partnerství s WWF poskytne společnost Kimberly-Clark čtyři miliony dolarů na podporu úsilí environmentální organizace chránit lesy a další kritické ekosystémy.

„Jako vedoucí aktér Global Forest & Trade Network v rámci organizace WWF mohu říct, že od roku 2009 má společnost Kimberly-Clark dlouhodobý závazek získat zdroje vláken ze zodpovědně spravovaných lesů,“ uvedl Kerry Cesareo, viceprezident pro oblast lesů organizace WWF.

Společnost Kimberly-Clark začala v roce 2003 vyžadovat certifikaci vláken třetích stran v rámci dodavatelského řetězce společnosti. O tři roky později začala rozvíjet užší vztah s FSC. WWF vstoupila do spolupráce krátce poté, co se společnost Kimberly-Clark stala členem organizace Global Forest & Trade Network.

„Kimberly-Clark v celé řadě produktů a zemí prokázala trvalý závazek vůči FSC. V celosvětovém měřítku se to odráží v jejich rostoucím využívání FSC, kdy užívání vláken vzrostlo ze 7 % v roce 2006 na více než 75 % v roce 2015. Dnes jejich závazek přesahuje rámec odpovědného vzdělávání v ochraně lesů pro vzdělávání jejich spotřebitelů. Oceňujeme nové partnerství s WWF, zejména jeho zaměření na zvyšování povědomí spotřebitelů o certifikaci FSC a jejího zásadního přínosu pro zdraví lesů v USA a na celém světě,“ uvedla Corey Brinkema, prezidentka FSC.

Tato nová spolupráce je důležitou součástí strategie udržitelnosti společnosti. Kromě toho, že se společnost Kimberly-Clark zavázala snížit dopady svých produktů na lesy prostřednictvím uvedených inovací, jejich strategie se snaží zlepšit sociální a environmentální dopady v celém hodnotovém řetězci, rozšířit nulovou produkci odpadu i výkonnost recyklace a snížit emise skleníkových plynů o 20 % oproti jejich úrovni v roce 2005.

Vědecká společnost Cell Signaling Technology (CST) mezitím oslavuje úspěchy, které jim umožňuje program RightCycle od společnosti Kimberly-Clark. Jedná se o první rozsáhlý program recyklace pro laboratoře, které jsou bezpečné a čisté. Od roku 2014 program RightCycle umožnil společnosti CST přesměrovat 4 400 liber rukavic, které byly původně určené na skládku. V rámci programu byly rukavice recyklovány a přeměněny na suroviny, které se používají k výrobě květináčů, zahradního nábytku, regálů a řadě dalších produktů.

„Vytvořili jsme Program RightCycle, protože jsme si uvědomili potřeby našich zákazníku na snížení množství jejich odpadu. Právě rukavice na jedno použití tvořily značnou část tohoto odpadu,“ řekl Randy Kates, ředitel Kimberly-Clark Professional Global Scientific Business.

„Z toho důvodu jsme vyvinuli recyklační řešení, které pomáhá dosáhnout cílů udržitelnosti, zatímco pozitivně zapojuje své zákazníky do celého procesu,” dodal Randy Kates.

Zdroj: Sustainable Brands, Kimberly-Clark Tackles Deforestation, Lab Waste with New Partnerships, červen 2017, volně přeloženo z aj, celý článek v originále dostupný zde.