Společnost Lidl a Skutečně zdravá škola se společně zasadí o lepší stravování dětí ve školních jídelnách

23. 3. 2022

Cílem této spolupráce je pomáhat vytvářet kulturu zdravého a udržitelného stravování ve školách. Součástí této spolupráce je i grantová výzva na výstavbu jedlých školních zahrad. Projekt počítá se zapojením dětí, pedagogů i zaměstnanců školních jídelen.

„Skutečně zdravá škola spojuje síly se společností Lidl a pokusí se posunout školní stravování i výuku o jídle zase o kousek dál. Spolupráci vnímáme jako důležitý krok ke zviditelnění úspěšných škol a školek, jednotlivců i týmů. Společně budeme přinášet příběhy jejich úsilí, které vyústilo ve skvělé akce. Téma jídlo ve všech jeho podobách. I v té, která začíná na školní zahradě. Součástí vzájemné spolupráce je totiž grantová výzva na výstavbu jedlých školních zahrad. Těšíme se na kreativní projekty, které počítají se zapojením dětí, pedagogů i zaměstnanců školních jídelen. Protože na zahradě, na poli, zkrátka v půdě to začíná…,“ říká Karolina Kallmünzerová, manažerka programu Skutečně zdravá škola.

A jak tato spolupráce vznikla? V současném světě, kde významnou roli hraje rychlé stravování, děti často ztrácejí přehled o základních principech zdravého stravování. Cílem projektu je pomoci dětem vytvořit zdravé stravovací návyky a poskytnout jim možnost nutričně kvalitnějšího stravování ve školách. „Společnost Lidl si dlouhodobě uvědomuje význam zdravého stravování ve školách. Činnost programu Skutečně zdravá škola jsme se rozhodli podpořit z několika důvodů; děti se v něm učí základům zdravého stravování, nechybí v něm ani osvěta ohledně plýtvání potravinami, využívání sezónní zeleniny a ovoce nebo zapojení školy do dění v místní komunitě. Děti se dále zaměří na to, jakou péči vyžaduje jedlá zahrada a které druhy zeleniny a ovoce jsou v rámci podmínek České republiky nejvhodnější na pěstování,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Do grantové výzvy na vybudování jedlých zahrad se může přihlásit každá škola, která je zapojená v programu Skutečně zdravá škola. Na základě zaslaných přihlášek vybere Skutečně zdravá škola společně se zástupci Lidlu celkem šest škol, z nichž každá získá 100 000 Kč na realizaci jedlé zahrady a zároveň metodickou podporu při jejím budování.

„Díky podpoře společnosti Lidl bude moci v letošním roce šest Skutečně zdravých škol vybudovat jedlé školní zahrady. Vzdělávání a práce na školní zahradě má pro děti zásadní pozitivní význam: otevírá dětem zcela nový svět učení, poznávání rostlin a přírodních procesů, umožňuje ocenit přírodu jako celek, podporuje pozitivní změnu stravovacích návyků, zvyšuje koncentraci a představivost, rozvíjí sociální dovedností, estetiku, zvyšuje sebevědomí a dává dětem pocit hrdosti na svůj úspěch,“ vysvětluje ředitel programu Skutečně zdravá škola Tom Václavík.

Cílem projektu je zapojit do osvěty a budování školních jedlých zahrad nejen děti, ale i pedagogy, kteří budou dětem pomáhat s péčí o zahrady. Vítaná je rovněž účast rodičů, pro něž mohou být školní zahrady prostorem pro komunitní setkávání.

Již před spuštěním výzvy projevilo několik škol zájem o zapojení do projektu a Skutečně zdravá škola očekává hojnou účast. „Mateřská škola Dobroměřice se určitě ráda zapojí do výzvy, protože myšlenka propojení školní zahrady a školní kuchyně je nám velmi blízká. Rádi bychom využili potenciálu naší velké zahrady nejen ke hře, ale také ke vzdělávání dětí a k šíření osvěty o skutečně zdravém jídle,“ uvedla Ludmila Jirotková, ředitelka Mateřské školy Dobroměřice. Do nové výzvy se zajisté přihlásí i Mateřská škola Pastelka v Roudnici na Labem: „Vítáme každou pomoc v našem snažení v přetváření školní zahrady v jedlou a všemi dětmi využívanou oázou,” vzkázala Dana Kasparová, ředitelka Mateřské školy Pastelka.


Zdroj: Společnost Lidl a Skutečně zdravá škola se společně zasadí o lepší stravování dětí ve školních jídelnách. Skutečně zdravá škola. Tisková zpráva, 10. 3. 2022.

Související

Pálení čarodějnic: Prevence předchází tragédiím

Přejít na článek