Společnost LIDL vydává svou 2. zprávu o udržitelném rozvoji

18. 11. 2021

Společnost Lidl Česká republika vydává již druhý obsáhlý nefinanční report o svém pojetí udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Zpráva mapuje roky 2019 a 2020 a poskytuje svým stakeholderům transparentní a srozumitelná data o všech potenciálních tématech udržitelnosti v oboru maloobchodního prodeje.

A proč společnost Lidl vydává zprávy o udržitelném rozvoji? „Je to transparentní přehled o našem byznysu i našich hodnotách. O tom, jak vnímáme naši roli a odpovědnost. Čeho chceme dosáhnout. Co se nám daří. A kde ještě splněno nemáme. Zpráva je důležitá nejen pro vnější prostředí – dodavatele, neziskový sektor, veřejnou správu či média. Je to poctivá reflexe pro nás samotné, pro naše týmy, pro naši firemní kulturu. Aby naši lidé věděli, co jsme jako firma zač a že má smysl pro takovou firmu pracovat,” říká k vydání druhé zprávy generální ředitel společnosti Lidl Česká republika Pavel Stratil.

Zpráva staví na základních hodnotách společnosti Lidl, což se projevuje v její podobě i jejím rozvržení. Opírá se přitom o své pilíře společenské odpovědnosti (sortiment, zaměstnanci, obchodní partneři, životní prostředí a společnost), které zasazuje do čtyř na sebe navazujících fází hodnotového řetězce. Jednotlivé kapitoly zprávy přitom čerpají z rozsáhlého dotazování nejdůležitějších zájmových skupin, které proběhlo na podzim 2020. Zpráva je vypracována podle mezinárodní metodiky GRI a opírá se také o Agendu pro udržitelný rozvoj OSN, jejíž součástí jsou i Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Vybrané ukazatele zprávy ověřil nezávislý auditor. Zpráva rovněž získala ocenění v ratingu TOP odpovědná firma v kategorii Reporting.

Zpráva se skládá celkem ze čtyř kapitol – Přírodní zdroje, Dodavatelský řetězec, Provoz a Zákazníci. V nich mají čtenáři možnost seznámit se mimo jiné s informacemi z oblasti odpovědné tvorby sortimentu. Zpráva informuje například o rostoucím zastoupení certifikovaných výrobků v sortimentu, ale také o plnění cílů, které Lidl definoval v Zásadách udržitelného nákupu. Např. již nyní obsahují všechny výrobky privátních značek Lidlu výhradně certifikované kakao. Oproti Zprávě o udržitelném rozvoji z roku 2019 je patrný také pokrok Lidlu v oblasti odpadového hospodářství. K dalšímu zpracování předává Lidl 90,6 % odpadu (oproti 86 % z roku 2018), do konce obchodního roku má za cíl toto množství navýšit na 95 %. V reportu nechybí ani informace o dosavadních úspěších týkajících se redukce plastů v obalech výrobků privátních značek. Zpráva reflektuje i události roku 2020, kdy celá společnost čelila novým výzvám kvůli pandemii Covid-19.

Podle Pavla Stratila čekají Lidl ještě mnohé výzvy tak, aby i nadále zůstal moderním a pružným diskontním řetězcem s širokou nabídkou výrobků pod vlastními značkami. „Chceme pokračovat v takových změnách sortimentu, které dále rozšíří nabídku, pokud jde o čerstvost, lepší výživové vlastnosti i udržitelnost a etický původ výrobků. Trend rozšiřování nabídky bio a dalších certifikovaných výrobků bude pokračovat. Stejně tak výrobků vycházejících vstříc speciálním výživovým potřebám. Budeme dále pracovat na snížení obalové zátěže. Výzvou bude i rostoucí tlak na recyklovatelnost plastových obalů. Určitě budeme chtít pokročit v rozšíření nabídky obalů, které svými vlastnostmi umožní označení logem „Balíme zodpovědně“,“ říká Pavel Stratil k dalšímu výhledu.


Zdroj: Společnost LIDL vydává svou 2. zprávu o udržitelném rozvoji. LIDL Česká republika. Tisková zpráva, 11. 11. 2021.

Související

Představujeme výroční zprávu Asociace společenské odpovědnosti za rok 2020

Přejít na článek

Češi nevědí, co je ESG. Nový rating jim ukáže, které firmy jsou zodpovědné

Přejít na článek