Společnost Ryanair se zavázala, že do roku 2023 odstraní veškeré plastové odpady ze svých letů

14. 2. 2018

Letecká společnost Ryanair slibuje, že odstraní používání nerecyklovaných plastů nejen na palubě svých letadel, ale také v sídle společnosti i všech pobočkách.

Generální ředitel společnosti, Michael O’Leary, tvrdě popírá spojitost klimatických změn s produkcí uhlíkových emisí, které jsou pro letecký průmysl tak charakteristické, a který je často spojován s radikálními názory na ekology. Přesto se společnost Ryanair zavázala v příštích pěti letech odstranit používání nerecyklovatelných plastů z celého provozu.

Tradiční plastové nádobí bude nahrazeno biologicky rozložitelnými kelímky, dřevěnými příbory, či papírovými obaly na potraviny. Nově bude také zavedena dobrovolná uhlíková daň, kterou zákazníci mohou, ale nemusí, hradit. Takto zásadní rozhodnutí přijala společnost poté, co se veřejně přihlásila ke Sdružení britských leteckých společností BALPA (British Airlines Pilots Association) a současně se tak zavázala k pětiletému programu pro zlepšení spokojenosti zákazníků.

Ředitel marketingové divize Kenny Jacobs uvedl, že v rámci environmentálního plánu pro budoucích pět let je unikátní také výzva pro cestující, která umožňuje na palubě letadla používat vlastní nádoby na pití. Současně ale dodává, že se strategie nesoustředí jen na plasty používané v provozu, opatření dopadají na všechny dílčí články napříč celým dodavatelským řetězcem: „V rámci programu se zaměřujeme také na plastové součástky letadel, snahou je vyvinout tlak na výrobce komponentů tak, aby i oni postupně přecházeli na recyklovatelné materiály. Vždycky nakonec nějaké odpady zbydou. Jak daleko se dostaneme ve snaze zavést 100% odstranění nerecyklovaných plastů se teprve ukáže v budoucích pěti letech“.

 

Společnost Ryanair se pyšní nejnižší hodnotou emise oxidu uhličitého na jednoho pasažéra, platí tak za nejekologičtější leteckou společnosti vůbec. Těchto vynikajících hodnot dosahuje především díky většinovému zastoupení moderních letadel typu 737, zaměřených na nízkou spotřebu paliva. Kromě ekologických aspektů vyniká Ryanair také v oblasti zákaznických služeb, svým zákazníkům co nejvíce usnadňuje žádosti o náhradu škody při zpoždění či zrušení letů.

„Usnadníme cestujícím přístup k informacím o změnách letů. Zároveň jim pomáháme s vyplňováním žádostí při podávání reklamací. V případě uznání se snažíme o vyřízení nejpozději do 10 dní,“ říká Kenny Jacobs.

Tvrzení Jacobce dokládá fakt, že oddělení reklamací v Ryanair se nově přesouvá z outsourcovaných lokalit v Maďarsku či Rumunsku přímo do centra Madridu, kde se o reklamace stará 50členný tým odborníků. Vedení společnosti se takto rozhodlo i přes přetrvávající vlnu nevole vůči evropskému nařízení EU/261, které upravuje vztahy leteckých společností a jejich zákazníků v oblasti uplatňování náhrad škody. Podle Jacobce má toto nařízení za následek, že mnozí cestující vyžadují po dopravcích často mnohem více, než původně za letenky zaplatili. Od loňského září tak společnost Ryanair vyplatila na reklamacích přes 25 milionů liber více než 700 tisíc pasažérům.

Po vzoru britského řetězce John Lewis společnost Ryanair navíc plánuje každému zákazníkovi, který vyhledá u konkurence levnější letenku, nabídnout slevu až 5 liber. Do svých strategií zařazují v Ryanair také politická rozhodnutí, své zákazníky nenechají bez kompenzace ani v případě, že dojde k negativním následkům, které vyplývají z předčasného Brexitu. Ryanair a další letecké společnosti totiž hrozí rušením veškerých letů, dokud nebudou mezi Británií a Evropou uzavřeny dohody narovnávající vztahy o leteckém prostoru.


Zdroj: Ryanair makes pledge to become ‚plastic free‘ on all flights by 2023 | Business | The Guardian. [online]. Copyright © 2018 Guardian News and Media Limited or its affiliated companies. All [cit. 14.02.2018]. Volně přeloženo z AJ, dostupné ZDE.