Spolupráce je klíčem k udržitelnému rozvoji

18. 1. 2015

Celosvětová studie provedená MIT SMR, Boston Consulting Group a UN Global Compact ukázala, že stále větší množství společností navazuje spolupráci s dalšími aktéry, jako jsou dodavatelé, neziskové organizace, vlády či dokonce konkurenční firmy.

A to za účelem dosáhnout úspěšného a udržitelného rozvoje. Výzkumu se zúčastnilo 3 785 vedoucích pracovníků a manažerů ze 113 zemí světa. Dle průzkumu 61 % vedoucích pracovníků, jejichž firmy jsou společně s dalšími aktéry zapojeny do spolupráce týkající se udržitelného rozvoje, považuje tuto spolupráci za docela či velmi úspěšnou. Tento druh spolupráce však prozatím není běžnou praxí. Zatímco 90 % respondentů považuje kooperaci za důležitou, pouhých 47 % respondentů oznámilo, že jejich firmy jsou do spolupráce aktivně zapojeny.

„Více než polovina spolupracujících společností a dalších aktérů usiluje o zásadní změny na trhu, na kterém společnosti působí. Aktivity vynaložené na budování udržitelného rozvoje tak neskončí jen u vzájemně nesouvisejících projektů. Pravděpodobně dojde k zapojení celého ekosystému společnosti, od dodavatelů a zákazníků až po vlády a akademické instituce,“ okomentoval výsledky studie redaktor MIT SMR David Kiron.

Studie se také zabývala angažovaností správních rad jakožto hlavních aktérů v budování udržitelného rozvoje. Celých 86 % respondentů je přesvědčeno, že správní rada by v jejich společnosti měla hrát ústřední roli ve snaze budovat udržitelný rozvoj. Ale pouhých 42 % respondentů vidí jejich správní radu jako přiměřeně či více zapojenou do vytváření firemní agendy udržitelného rozvoje. Ve společnostech, kde jsou správní rady viděny jako aktivní podporovatelé agendy, 67 % respondentů hodnotí spolupráci jako docela či velmi úspěšnou. Ve společnostech, kde správní rada není aktivně zapojena, je hodnota úspěšnosti poloviční.

Spoluautor studie Knut Haanaes uvedl, že existuje několik možností, jak zapojit správní radu do spolupráce. Například lze jmenovat do vrcholového vedení členy, kteří mají odborné znalosti z oblasti udržitelného rozvoje, vytvořit externí poradní radu, integrovat problematiku udržitelnosti do běžných úkolů rady a zřídit výkonný výbor či ustanovit radu jakožto zástupce všech zainteresovaných aktérů.

Celkové výsledky studie naznačují, že společnosti začínají dělat zásadní změny jednak ve vlastních strukturách, a také v tom, jak správní rady reagují na výzvy a rizika souvisejících s problematikou udržitelného rozvoje. Zároveň studie ale naznačuje, že mnoho čelních představitelů společností si stále drží odstup od navazování spolupráce s dalšími aktéry.

Georg Kell, výkonný ředitel UN Global Compact, shrnul aktuální situaci: „V době, kdy obchodní aktivity a investice proudí do všech koutů světa, společnosti musí čím dál častěji čelit nepředvídatelným situacím a rizikům souvisejících se sociálními, environmentálními a politickými problémy. S mnoha výzvami, jako jsou korupce, klimatické změny a diskriminace, se společnosti nemohou vypořádat samy. Proto je vzájemná spolupráce klíčová. Společnosti si začínají uvědomovat, že pokud budou smýšlet podobně a sdílet rizika a zdroje, pak mohou přijít s novými řešeními, ze kterých budou mít prospěch jak samotné firmy, tak široká společnost.“

Zdroj: UN Global Compact: New Sustainability Research by MIT Sloan Management Review, The Boston Consulting Group, and the UN Global Compact Sees Collaboration and Board Engagement as Critical to Sustainability Success zde, Boston, 13. 1. 2015