Spolupráce se soukromým sektorem na plnění klimatických závazků je klíčová

2. 12. 2016

Firmy navrhují konkrétní plány, jak uvést vchod globální klimatickou dohodu COP 22.

Do marockého města Marrákéš byla 16. listopadu svolána 22. konference smluvních stran (COP 22). Více než stovka vrcholových lídrů byznysu a investorů se zde setkalo se zástupci vlád, občanské společnosti a Spojených národů, aby ukázali podporu a přislíbili svou účast na plnění Pařížské klimatické dohody.

Setkání bylo důkazem, že odpovědné firmy jsou připraveny, ochotny a schopny podílet se na zmírňování změny klimatu. Představeny byly i konkrétní plány, jak zvýšit tyto aktivity, stejně tak investice do nízkouhlíkových technologií na státní úrovni. Zástupci byznysu navíc diskutovali o tom, jak by mohl soukromý sektor podpořit a posílit národní klimatické cíle na předcházení a přizpůsobování se klimatické změně. Najevo vyšlo také to, že zásadní je vztah mezi řešením změny klimatu a dosahování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Stále více firem se zajímá o tuto problematiku a vidí v ní možnosti pro růst a inovace. Jejich role v boji s klimatickou změnou je zásadní, a to v každém odvětví. Také proto chce UN Global Compact, největší platforma udržitelného podnikání na světě pod OSN, tyto aktivity u soukromého sektoru podporovat. Vytvořil proto platformu pro nízkouhlíkový a pružný rozvoj, která má firmy zmobilizovat a pomoct jim s aktivitami zmírňujícími klimatické změny na státní úrovni.

UN Global Compact spolu se svými partnery také vydal Zprávu o stavu přispívání podniků ke globálnímu zmírňování změny klimatu 2016. Zpráva má zhodnotit dopad iniciativ podniků na naplnění Pařížské dohody a Cílů udržitelného rozvoje. Je zřejmé, že firem, které se podílejí na těchto aktivitách, přibývá. Navíc stále větší část soukromého sektoru se sama zabývá otázku změny klimatu a zavazuje se k různým omezením a měřením.

Zdroj: Tisková zpráva UN Global Compact, Walid Nagi