Staňte se Firmou roku v rovných příležitostech

27. 4. 2014

Gender Studies, o.p.s., vyhlašuje soutěž Firma roku: rovné příležitosti z hlediska věku 2014. Cílem této CSR soutěže je motivovat firmy, činné v České republice, aby začaly vnímat rovné příležitosti jako důležitý princip svého rozvoje.

Hlavním tématem soutěže se tento rok stává věková diverzita a age management. U soutěžících firem bude posuzována citlivost vůči různým věkovým skupinám zaměstnaných, především ve věku nad padesát let, a jejich specifickým potřebám. Účast je zdarma.

Porota letos bude hodnotit, jak se přihlášeným daří řízení věkové diverzity v různých oblastech, jako je firemní kultura, slaďování rodinného a pracovního života s ohledem na různé nároky v různých fázích života, vzdělávání a kariérní růst různých věkových skupin a rovné odměňování.

Manažerka soutěže Nina Bosničová k tomu říká: „Tento rok soutěž Firma roku: rovné příležitosti přichází v novém hávu. S ohledem na demografický vývoj společnosti v ČR, který spočívá ve stárnutí populace a nízké míře porodnosti, se soustředíme na problematiku věkové diverzity na pracovišti. Toto téma považujeme za aktuální a akutní zároveň. Zajímá nás, jaké kroky zaměstnavatelé podnikají, aby zabránili věkové diskriminaci a jak daleko jsou v oblasti prosazování age managementu.

Soutěž je vhodná nejenom pro velké firmy, které mohou zasadit koncept rovných příležitostí do svých programů a směrnic, ale je zde i kategorie pro malé a střední podniky, kde prosazování rovnosti funguje spíše neformálně. Zapojit se mohou i univerzity (a jiná akademická pracoviště) a úřady veřejné a státní správy, které jsou také zaměstnavateli řešícími otázky kolem slaďování pracovního a rodinného života a řízení věkové diverzity týmů.

Firmy se do soutěže mohou hlásit prostřednictvím dotazníku, který je dostupný online nebo jej lze získat prostřednictvím e-mailu. Uzávěrka pro vyplnění dotazníků je 15. 6. 2014.

Více informací k soutěži naleznete zde.