Staňte se králem! Pomáhejte jako dobrovolníci při Tříkrálové sbírce

28. 10. 2019

Připojte se k desetitisícům dobrovolníků, kteří budou od 1. do 14. ledna 2020 pomáhat při Tříkrálové sbírce, a pojďte koledovat!

Nezáleží na věku, vítáni jsou malí i velcí koledníci, důležité je jen nadšení a chuť přispět svým dílem dobré věci. Najděte v sobě chuť a odvahu vybírat v kostýmech tří králů do pokladniček příspěvek na charitní služby. Peníze, jež se v pokladničkách shromáždí, pomohou těm, kteří to opravdu potřebují – seniorům, dětem a lidem v nouzi.

Být koledníkem znamená překonat sám sebe, v chladném počasí nachodit několik kilometrů, odvážit se oslovit neznámé lidi a hlavně umět předat radost, dokázat potěšit – a vzájemně se tak obdarovat. Odměnou je dobrý pocit, že děláte něco nesobeckého pro ostatní. Možná navíc zjistíte, že dobrovolnictví je zajímavá a inspirativní činnost, takže se rozhodnete nadále pomáhat lidem v nejbližším okolí a zlepšovat jim život. Koledníci ovšem mají jistou odpovědnost, reprezentují největší neziskovou organizaci a dobré jméno Tříkrálové sbírky s pevně stanovenými pravidly.

Sbírka se v lednu 2020 uskuteční už podvacáté – a také v tomto ročníku půjde 65 procent vybraných prostředků na rozvoj místních Charit, které je díky nasazení dobrovolníků a štědrosti dárců vykoledovaly, 15 procent podpoří velké diecézní projekty, 10 procent rozvojové projekty v zahraničí a 5 procent projekty Charity Česká republika; 5 procent vybraných peněz uhradí zákonnou režii sbírky.

Pokud se chcete přidat ke koledníkům, přihlaste se v nejbližší Charitě nebo kontaktujte regionální koordinátory sbírky. Více informací najdete na adrese www.trikralovasbirka.cz, na Facebooku Tříkrálové sbírky a na www.charita.cz.

O Charitě

Charita Česká republika je síť více než 320 Charit různé velikosti na celém území ČR – od malých farních charit až po diecézní a arcidiecézní Charity s více než sto zaměstnanci.

Charita je nablízku trpícím a pomáhá lidem, kteří si sami neporadí – kvůli nemoci, stáří, hendikepu, dluhové pasti či sociální nouzi. Pomoc poskytuje bez ohledu na rasu, národnost, náboženství nebo státní či politickou příslušnost. Respektuje práva i důstojnost každého člověka. Celkem má Charita po celé republice více než 8 500 zaměstnanců a ročně pomáháme téměř 150 tisícům lidí.


Zdroj: Charita Česká republika