Startuje Akcelerátor Cen SDGs 2020

30. 9. 2020

Startuje Akcelerátor Cen SDGs 2020, akcelerační program, jehož cílem je pomoci organizacím zvýšit společenský dopad jejich projektů k naplňování Cílů udržitelného rozvoje. Program plynule navazuje na Ceny SDGs a vznikl ve spolupráci Asociace společenské odpovědnosti a Impact Hubu. Účastní se ho 25 vybraných organizací.

Program bude probíhat ve dvou fázích. Pro vybrané projekty je připravena rozvojová část a pro ty nejlepší také individuální akcelerace. V 1. fázi se projekty účastní tematických workshopů a sdílejí své zkušenosti v mastermind skupinách. Tato fáze je zakončena prezentací zúčastněných projektů před veřejností. Ve 2. fázi projekty mimo jiné spolupracují s mentorem, který je díky znalosti problematiky nasměruje ke správným byznysovým cílům. K dispozici je také přes 200 expertů, se kterými je možné konzultovat aktuální potřeby projektů. A ti nejlepší mohou jednat o případných investicích pro další rozvoj ve spolupráci s Tilia Impact Ventures.

Možnost realizovat akcelerační program SDGs pro Asociaci společenské odpovědnosti je pro nás přirozeným a vítaným prohloubením spolupráce. S A-CSR nás spojuje zaměření na podporu projektů věnujících se tématům udržitelnosti a osobně se velmi těším na setkání s projekty, které do programu postoupily. Ze zkušenosti víme, že pro projekty jsou přínosné nejen nové informace, vzdělání či mentoring, ale také propojení mezi nimi samotnými, kdy dochází k navázání nových kontaktů, výměně zkušeností a nezřídka i k novým spolupracím,“ dodává Lenka Krákorová, patronka akceleračních programů Impact Hub Praha.

Akcelerátor Cen SDGs 2020 vznikl za laskavné finanční podpory společnosti Google a programu Grow With Google, společnosti Unilever Česká republika a České rozvojové agentury, pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR. Partneři se také aktivně zapojí do některých ze vzdělávacích workshopů. Již 6. října se mohou účastnící programu těšit například na workshop zaměřený na téma „Leadership“, vedený edukátory z Googlu. O týden později pak na workshop na téma „Jak komunikovat téma udržitelnosti“ se společností Unilever a Asociací společenské odpovědnosti. Detailnější harmonogram jednotlivých workshopů je k dispozici v Kalendáři akcí.

Akcelerátoru Cen SDGs 2020 se účastní 25 organizací s projekty:

 • ADRA, o.p.s. (Komiksová soutěž Adry „Promluv k světu bublinou“)
  Soutěž „Promluv k světu bublinou“ probíhá již 5. rokem. Cílem soutěže je šířit povědomí o SDGs skrze příběhy zpracované v komiksech.
 • Alpaka.app, s.r.o. (Alpaka – slow fashion app)
  Projekt se pomocí mobilní aplikace soustředí na správu, výměnu a nákup oblečení, a to vše na základě principu udržitelnosti.
 • ASITIS s.r.o. (Metodika vymezení hranic zranitelných oblastí ve vztahu k vlnám horka)
  ASITIS pomáhá zvyšovat odolnost sídel proti dopadům klimatické změny. Cílem je vymezit v Praze místa, která jsou nejvíce ohrožená dopady častých vln veder.
 • Cambodian s.r.o. (.pepper..field)
  Cílem projektu je dlouhodobá podpora 400 malých farmářů s Kampotským pepřem v Kambodži, což vede k zajištění jejich důstojných podmínek pro život.
 • Centrum Narovinu o.p.s. (Komunitní centrum Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni)
  Centrum poskytuje kvalitní vzdělání a lékařskou péči především dětem. Zlepšuje tamní životní podmínky vzájemnou spoluprací a solidaritou.
 • Česká krajina o.p.s. (Rezervace divokých koní)
  První rezervace na světě, kde společná pastva divokých koní, zubrů a praturů pomáhá krajině adaptovat se na změnu klimatu.
 • CI2, o.p.s. (Offsetujeme CO2)
  Projekt je dobrovolný nástroj na efektivní snížení uhlíkové stopy jednotlivce, firmy, úřadu, obce, činnosti či společenské akce.
 • Daniel Bouša (Art Carbon)
  Start-up se zaměřuje především na průmyslové aplikace uhlíkových nanotrubic ve vodárenském průmyslu. Zasazuje se o zodpovědný přístup k přírodě.
 • Demagog.cz (Fact-check politiků)
  Projekt se zaměřuje na ověřování faktických tvrzení českých politiků. Klade důraz na transparentní zdroje informací, kritické myšlení a mediální gramotnost.
 • ERC-TECH a.s. (Beton se 100% náhradou přírod-ního kameniva recyklátem)
  Beton vyráběný až ze 100% recyklované stavební suti. Přináší nekonečný kruh využití materiálů a snížení objemu emisí CO2 o více než 1 milion tun.
 • Ergotep, d.i. (whatspot.app)
  Díky jednoduché aplikaci pomáhá firmám efektivně využívat firemní zasedačky, vozový park i ostatní inventář. Přispívá tak k menšímu plýtvání firem.
 • Fairtrade Česko a Slovensko (Cena kakaa)
  Projekt informuje o podmínkách pěstování kakaa v západní Africe. Problematické okolnosti pěstování kakaa přiblížila výstava na 112 místech ČR.
 • Family Bakery s.r.o. (Family Bakery – první cupcakový e-shop v ČR)
  Moderní rodinná cukrářská výrobna, kde se díky spojení dvou generací snoubí inovace s tradicí. Na jaře 2020 spustili první cupcakový e-shop v ČR.
 • Haenke (Vzdělávací aktivity Haenke)
  V rámci vzdělávacích aktivit v ČR se zabývá především otázkami souvisejícími s funkcí rostlin a přírody v kontextu udržitelného života ve městech.
 • Hlas zvířat, z.s. (Zefektivnění činnosti Hlasu zvířat pomocí aplikace a nových pracovníků)
  Posláním spolku je prosazovat a hájit práva a zájmy všech hospodářských, divokých i domácích zvířat v ČR i po celém světě.
 • Institut kariéry a rozvoje, z.s. (Kariérko.cz)
  Cílem projektu je změnit situaci v oblasti volby budoucího povolání a kariérního a osobního rozvoje. Pomáhá mladým lidem připravit se na měnící se trh práce.
 • Karolína Presová (Replug.me)
  Projekt mění kvalitu života lidí, ať už v rodinách, firmách nebo dětském světě. Šíří osvětu o tom, jaký vliv na nás digitální prostředí má a přináší komplexní řešení.
 • Konsent z.s. (Konsent)
  Projekt zastřešuje několik dílčích projektů zaměřených na primární prevenci sexuálního a sexualizovaného násilí.
 • PureSelf (Grow Garden)
  Koncept městských vzdělávacích zahrad, jehož vizí je akcelerovat vývoj k uhlíkové neutralitě podporou a rozvojem jednotlivců, rodin a komunit.
 • Martin Loužecký (Skate World Better)
  Projekt staví dětská centra s přilehlým skateparkem na africkém kontinentu. Hlavním cílem je zdravý rozvoj mladistvých s pomocí skateboardingu.
 • Nadace Vodafone Česká republika (Bright Sky CZ)
  Mobilní aplikace Bright Sky dokáže odhalit domácí násilí a uživatelům nabízí kompetentní řešení jejich situace. Boří mýty týkající se domácího násilí.
 • Petr Sič (Rozvoj pěstování čaje v Guri)
  Do Gurie zavádí moderní způsoby zpracování čaje, které přinášejí větší přidanou hodnotu a jsou méně náročné na energie. Čaje dováží a distribuuje v ČR.
 • Redline expedition s.r.o. (Redline expedition)
  Projekt funguje formou ekologického cestování, na jehož konci je podpora míst pracujících převážně s kriticky ohroženými druhy zvířat.
 • Terapie mezi stromy (Terapie mezi stromy)
  Projekt propojuje téma duševního zdraví a přírody. Téma komunikuje veřejnosti a podniká cesty s terapeuty do přírody. Mění čtyři stěny za tisíc stromů.
 • White Sage s.r.o. (Udržitelná a etická móda)
  Značka udržitelné a etické módy, šita v lokálních šicích dílnách a podporující evropské dodavatele. Nabízí modely z konopí ve spojitosti s bio bavlnou.

Více informací o Akcelerátoru Cen SDGs a projektu Ceny SDGs naleznete na www.globalnicile.cz.

Související

Poznali jsme první dámy a pána: Kdo doma rozhoduje? Jakou chybu udělali? Mluví svým protějškům do práce?

Přejít na článek

Hlasování o světově unikátních Cenách SDGs startuje už dnes. O výsledcích rozhodne veřejnost

Přejít na článek

Georg Kell: Některé firmy se chopily technologií a dekarbonizace, některé chtějí i nadále profitovat ze spalování zeměkoule

Přejít na článek