Startuje čtvrtý ročník Cen SDGs. Oceněny budou i projekty bojující se změnou klimatu

11. 5. 2020

Asociace společenské odpovědnosti již čtvrtým rokem pořádá prestižní ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN v Česku. Letošní ročník Cen SDGs však přináší několik novinek. Vybrané projekty budou mít možnost zapojit se do Akcelerátoru Cen SDGs. Nově budou také oceněny projekty, které bojují se změnou klimatu. Ceny doprovází kampaň Jana Saudka Naše planeta.

Ceny SDGs 2020 opět ocení inovativní projekty, které přispívají k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) a mění Česko a svět k lepšímu. V době, kdy naše planeta a lidstvo čelí novým ekonomickým, sociálním a environmentálním výzvám, jsou projekty naplňující principy udržitelného rozvoje potřeba více než kdy dříve. „Ceny SDGs jsou skvělou příležitostí pro velké globální firmy, ale i malé a střední podniky z regionu včetně neziskových organizací, škol i měst, aby ukázaly, jakým způsobem pomáhají svým podnikáním a činností aktivně naplňovat principy udržitelného rozvoje,“ dodává Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která ocenění pořádá.

Hlásit inovativní projekty s pozitivním dopadem na společnost i planetu je možné od 11. května do 30. června 2020 na webových stránkách www.globalnicile.cz, a to v kategoriích: Byznys, Veřejná sféra, Mladý leader a Reporting. Součástí Cen SDGs je navíc cena České rozvojové agentury za významný přínos k naplňování cílů a principů zahraniční rozvojové spolupráce a nově také speciální Ocenění zodpovědného využívání technologií při naplňování SDGs, jehož partnerem je společnost Google. Novinkou bude letos zapojení široké veřejnosti do online hlasování, z něhož vyvstane vítěz kategorie Změna klimatu, která je vyhlášena ve spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). Nejlepší projekty, které úspěšně bojují se změnou klimatu, bude veřejnost vybírat od 24. srpna do 10. září 2020.

Právě změna klimatu se stala centrálním tématem letošní doprovodné kampaně k Cenám SDGs. V kampani Asociace společenské odpovědnosti s názvem Naše planeta vystupuje 13 veřejně známých osobností ztvárněných známým českým fotografem Janem Saudkem. Představena bude 13. května u příležitosti mistrovo 85. jubilea. „Je to pro dobrou věc. Sám jsem překvapivě zdráv a jsem pevně přesvědčen, že člověk, který je zdravý, by měl pomáhat lidem, kteří jako první případnou změnu klimatu bolestivě odskáčou. Pro mě osobně je lepší přijít k rozumu pozdě než vůbec,“ vysvětluje Jan Saudek, proč se kampaň rozhodl nafotit. Kampaň nese poselství, že změna klimatu je nepopiratelná. A rychlost, s jakou postupuje, je alarmující. Po vyskládání všech portrétů vedle sebe se zobrazí dílo. Dílo, které odhaluje eskalující klimatickou krizi v celé své šíři. Portréty dohromady znázorňují růst globální teploty zemského povrchu od roku 1850 do současnosti.

Součástí kampaně je i aktivní zapojení veřejnosti skrze dobrovolné osobní závazky ke snížení své uhlíkové stopy. Výtěžek z prodeje obrazů osobnostem a následné dražby celého díla po konci kampaně poputuje na podporu iniciativy Sázíme budoucnost od Nadace Partnerství. Kampaň tak podpoří výsadbu stromů v Česku ve snaze zmírnit dopady klimatické změny, a v lokálním měřítku také akcentuje problematiku sucha jako nejpalčivějšího tématu naší země. „Jiné země v Evropě se na sucho už dlouhodobě systematicky připravují a dokázaly přeměnit krajinu tak, aby dopady na vodní cyklus byly co nejmenší. Pojďme se od nich inspirovat. Snažme se šetřit s vodou, starat se o naše zdroje a podporujme projekty, které se snaží vrátit vodu do krajiny,“ dodává Marie Šabacká, přední česká polární vědkyně.

Ceny SDGs 2020 budou předány na slavnostním galavečeru na Ministerstvu zahraničních věcí v Černínském paláci ve čtvrtek 17. září 2020. Vybrané projekty napříč všemi kategoriemi získají letos jedinečnou příležitost zapojit se do Akcelerátoru Cen SDGs a stát se tak součástí rozvojového programu a následné akcelerace, jež jim umožní zajistit udržitelný růst a zvýšit pozitivní dopad svých aktivit při naplňování SDGs. Akcelerátor realizuje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Impact Hub ČR.

Ceny SDGs demonstrují partnerství a spolupráci mezi sektory (tzv. Public Private Partnership). Jedná se o první nezávislé ocenění v naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN na světě, které v Česku již od roku 2017 uděluje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem životního prostředí a Světovým fondem pro ochranu přírody. Byznys partnery letošního ročníku jsou společnosti Unilever a Google. Mediálními partnery pak Forbes Česko, Marie Claire a WHAT.

 

Související

Když záhony potěší na duši: Domov seniorů má oživenou zahradu, CEOs čistou hlavu a nové kontakty

Přejít na článek

Rekordní počet hostů, prohlídka letištní plochy: Oslavili jsme 10. narozeniny

Přejít na článek