Startup ze Seattlu zprostředkovává udržitelné hovězí maso

24. 4. 2017

Rozšířené využívání crowdfundingu a z něj plynoucích finančních benefitů je spojováno především s projekty chytrých hodinek nebo chladičů na víno, ale nikoliv s udržitelnými potravinami.

Tento fakt se snaží změnit nově založený startup ze Seattlu nazvaný Crowd Cow. Crowd Cow funguje jako většina crowdfundingových kampaní. Společnost každých několik dní pořádá na svých webových stránkách událost, ve které představuje hovězí dobytek od jednoho ze sedmi farmářů, se kterými spolupracuje. Součástí události jsou i zveřejněné fotografie a videa z ranče, kde je dobytek chován. Na základě těchto informací si poté zákazník vybere hovězí maso, které chce od farmáře odkoupit, a to mu zmražené v suchém ledu dorazí v průběhu několika dní.

Crowd Cow tak reaguje na stále zvyšující se poptávku po alternativách ke konvenčně vyráběným produktům živočišného původu. ,,Stále více a více lidí si uvědomuje fakt, že průmyslové zemědělství je kruté ke zvířatům, poškozuje zdraví lidí a je neudržitelné pro naši planetu,‘‘ říká Brian Kateman, profesor Institutu Země na Kolumbijské univerzitě. ,,Tento trend uvědomění si bude pokračovat, a to zejména mezi mladou částí populace, která je obzvláště motivována k vytváření volby ohledně konzumovaného jídla, které je v souladu s jejich hodnotami,‘‘ dodává.

Společnost tedy pracuje jako jakýsi zprostředkovatel – dodává zákazníkovi hovězí maso, které pochází z dobytka volně se pasoucího na pastvinách a krmeného travou (tzv. grass-fed beef) a zároveň vytváří stabilnější odbytiště pro lokální farmáře, kteří jsou znevýhodňováni velkými zemědělskými podniky. Právě od nich totiž pochází hovězí maso, které v obchodech se smíšeným zbožím nakupuje valná většina Američanů. Dle nedávné studie Nielsen tvoří tržby prodaného hovězího masa ,,krmeného travou‘‘ pouze 1,4 % z celkové sumy 18 miliard dolarů utržených v roce 2015. Pokud ovšem porovnáme čísla prodeje běžného hovězího masa s tím, které pochází od lokálních farmářů, můžeme zaznamenat 40% nárůst pro hovězí maso, které vyrostlo a bylo krmeno na pastvinách, oproti 6,5% nárůstu pro běžné hovězí. ,,Poptávka po hovězím, které pochází z dobytka krmeného travou, je poháněna dvěma faktory. Jedním z nich je podpora všeobecného pocitu, že takto krmené krávy jsou chutnější a na druhé straně je zde předpoklad, že takové maso je lidštější a má menší dopad na životní prostředí,‘‘ říká Richard VanVranken, profesor zemědělství a managementu zdrojů na Rutgers University.

Vzhledem k tomu, že Crowd Cow zajišťuje veškerý marketing ohledně prodeje masa, mohou se farmáři soustředit pouze na chov zvířat, nikoliv na jejich prodej. I to byl hlavní důvod, proč se k tomuto projektu přihlásila farmářka Becka Harlow Weedová, která dříve prodávala hovězí maso do luxusních řeznictví a příležitostně do restaurací. Ovšem vyhlídka, že musí znovu vynaložit úsilí, aby prodala další kus dobytka, se pro ni stala více a více skličující. Nyní prodává do Crowd Cow každé čtyři týdny, dostává stabilní roční příjem a nemusí se tak nadále starat o marketing spjatý s prodejem. ,,Crowd Cow jej vyřeší za mě a ušetří tak můj čas, který mohu vynaložit na vedení ranče,‘‘ říká. Za účelem vytvoření větší míry jistoty pro farmáře vytváří Crowd Cow kalendář nákupů na šest až dvanáct měsíců dopředu. Farmáři se tak nemusí obávat, že by o jejich dobytek nebyl na trhu zájem.

Společnost, která začala přijímat první objednávky v polovině roku 2015, plánuje rozšíření na národní úroveň a navýšení počtu objednávek, které se nyní pohybují v řádu tisíců za měsíc. ,,Existují tu dvě hlavní výzvy, kterým musí podniky produkující hovězí maso z pastvin čelit. První z nich je fakt, že většina lidí volí potraviny dle ceny, chuti a pohodlí, a nikoliv pak z obavy o planetu, zvířata nebo své zdraví. Druhým hlavním problémem je to, že si stále více lidí uvědomuje negativní externality živočišných produktů a jí méně masa, a přiklání se k potravinám založených na rostlinné bázi,“ upozorňuje na možné problémy Kateman.

I přesto má ovšem Crowd Cow, ale i další startup zprostředkovávající prodej hovězího masa ButcherBox, velmi dobrou výchozí pozici vycházející z rostoucí náročnosti zákazníků, na což by mohly zareagovat konvenční potravinářské obchody a zařadit tak hovězí maso z farem mezi nabízené produkty. Crowd Cow totiž nenabízí zákazníkům jen chutné hovězí, ale především smysl pro odpovědnost, kdy již nebude nemožné dopátrat se, z kolika kusů dobytka a z jakých zemí pochází mleté hovězí maso naservírované na vašem jídelním stole.

Zdroj: The Guardian, Raising the steaks: the Seattle startup crowfunding sustainable beef, 2017, volně přeloženo z aj, celý článek v originále dostupný zde.