Středoškoláci vyrazte do boje za veřejné dění!

24. 1. 2014

Dne 15. ledna 2014 odstartovala druhá část projektu Municipalita II zaměřená na vtažení středoškoláků do veřejného dění, především na úrovni místních samospráv.

Je vedená formou soutěže a prvním úkolem je zpracovat strategický plán rozvoje obce. Z přihlášených prací budou vybraní 3 nejlepší, kteří získají hmotné ceny, nabídky spolupráce a budou moci prezentovat svůj strategický plán ve vybrané obci – to vše za podpory odborníků. Nadační fond proti korupci je partnerem tohoto projektu stejně jako u Municipality I, která úspěšně proběhla v minulém roce.

Do soutěže se mohou hlásit tříčlenné týmy a již úvodní sestavení týmu je vhodné nepodcenit. Je důležité, aby takovýto tým fungoval kompaktně a práci si rozděloval spravedlivě. Během zpracovávání strategického plánu budou studenti využívat tři hlavní metody práce: řízené rozhovory, analýzu veřejně dostupných zdrojů a výběrové šetření. Veškeré podrobnosti včetně metodologie najdete na internetových stránkách projektu Municipalita. O projektu jsou informování ředitelé středních škol, nicméně budeme rádi, pokud budete šířit povědomí o této soutěži. Pamatujte, že uzávěrka prvního kola je již 15. 3. 2014!

Klientelistické zneužívání veřejné moci a vyvádění veřejných prostředků probíhá na úrovni samospráv ve stejné míře jako na centrální úrovni či ve státních podnicích. Základním předpokladem pro bujení korupce na lokální úrovni je rozšířený nezájem místních občanů.

Projekt Municipalita je koncipován jako osvětová akce, která má za úkol ukázat nejen mladým lidem, že podílet se na místní politice je nejen právo, ale svým způsobem i povinnost každého občana, a že se jedná o činnost, kterou mnozí z nich již nevědomky vykonávají. Cílem je vzbudit v lidech zájem o diskuse, o zasedání místních zastupitelstev, o hájení svých zájmů, jinými slovy popřít letargii a rezignaci. Tímto způsobem může potenciálně dojít i k postupné rehabilitace pověsti a zájmu celostátní politiky skrze zvýšený zájem občanů a postupné obsazování veřejného prostoru politickými, nikoli ryze oportunistickými skupinami.

 

Zdroj: NFPK, 2014